Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, December 11th, 2021

 

Ju Fortare Ni Inser Detta, desto Snabbare Stiger Ni Upp ∞

Det Arkturiska Rådet av 9D, Kanaliserat av Daniel Scranton 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla

Vi kommer så småningom att övertyga var och en av er att ge upp kampen, att sluta se världen, eller vissa element i världen, som om de agerar mot er. Vi kommer så småningom att övertyga er om att allt finns där för syftet med er andliga tillväxt och evolution, och att allt har placerats där av er själva. Med andra ord, med vår hjälp kommer ni till slut att släppa taget, ge upp och omfamna världen utanför er som den är. Ni kommer så småningom att se den som perfekt, på grund av alla möjligheter det ger er att bli mer av de ni är.

Och med ’världen’ menar vi alla institutioner, alla människor, alla grupper, alla som ni har lärt er är dåliga och borde arresteras och straffas eller utplånas från Jordens yta. Ni kommer att se dem som aspekter av er själva som finns där för att ni ska förlåta, älska, heala och känna medkänsla för, och upplevelsen av att släppa taget om allt motstånd inom er, kommer att öppna er till en känsla av villkorslös kärlek, som ni aldrig känt förut. Nu får ni träna på att vara villkorslöst kärleksfulla för de ni håller allra kärast, speciellt de små och djuren. Men att kunna vara det och ha det som ett tillstånd inom er själva, det är prestationer som få har uppnått där på Jorden.

Nu vill vi att ni ska förstå att ni inte behöver göra allt på en gång. Ni vill fortsätta att ta de små stegen som ni har tagit för att stiga upp, för att bli era högre själv, för det kommer att vara den mest givande och njutbara resan. Ge ett löfte till er själva just nu med att ni kommer att ta ett pyttelitet steg idag mot målet, att överlämna er och släppa ert motstånd mot allt det yttre och inom er som ni har stött på, som ni inte har kunnat att acceptera precis som det är.

Detta är det mest kraftfulla sätt ni har till hands hela tiden, och så småningom, som vi sa, kommer ni att tröttna på att göra motstånd, känna ilska, rädsla och hat. Ni kommer att vilja släppa dessa upplevelser, även om de till att börja med skulle finnas där. Så ni kan också släppa det med att alltid tro att det finns något i det yttre att kämpa emot, att ni är offer och de förtryckare. Ni är Skapare, och ni finns där för att uppleva er själva som sådana. Ingenting kommer att vara så tillfredsställande som då ni blir mer av de ni verkligen är.

Vi vet att det kan kännas roligt, på någon nivå, att ha en fiende att besegra, att förflytta allt som är mörkt inom sig själv till andra personer eller grupper. Det förstår vi. Vi har sett era filmer, och ni har haft mycket roligt av att spela det spelet, men det här är ett spel för integration, inte ett spel för separation, och ju tidigare ni inser det, desto snabbare kan ni stiga upp. Som vi också har sagt tidigare så kan ni börja leva ett femdimensionellt liv som en femdimensionell varelse precis nu, men detta är jobbet ni måste göra för att bli det, och för att vara i det femdimensionella tillståndet, och vi vet att ni kommer att vara det, eftersom vi gör dessa överenskommelser med er på natten medan ni sover, och vi fortsätter att knuffa er i den riktningen, med överföring efter överföring.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat att få kontakt med er.”

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...