Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 19 november, 2023

 

Arkturianska Gruppen via Marilyn Raffaele

19 NOVEMBER 2023 

Välkomna kära läsare. Det är viktigt att förstå att det är ni läsare som tar fram innehållet i varje meddelande. Avsikten att mer fullständigt vakna andligt verkar för att automatiskt manifestera sig utåt som nya insikter och förståelse som ofta flödar från där man minst förväntar sig – ett ord från en främling eller vän, en erfarenhet, en plötslig insikt, en bok eller artikel, ett kanaliserat budskap eller viktigast av allt från insidan. 

Tvivla aldrig på att allt går enligt planerna. Det kan verka som om inget positivt sker just nu, men som vi har sagt tidigare, att gå in i en högre frekvens för jorden och individer kräver rensning av täta och föråldrade energier som redan finns. Detta sker vanligtvis som aktivering, observation, utvärdering och sedan eliminering. En stor del av det våld som ni för närvarande bevittnar mellan individer såväl som länder består av energier som skapades för tusentals år sedan. 

Eftersom allt fler individer öppnar sig för en känsla av enhet, börjar en stor del av världen inse krigets meningslöshet och dumhet. Försök att inte välja sida, för när du gör det tillför du bara mer energi till situationen. Du har rätt till din åsikt men gör det mer som en observatör än en deltagare om du inte vägleds att vara aktiv. Att acceptera något annat än Gud som kraft är gammal energi även om framträdanden skulle vittna om något annat. 

Tillåt processen. Att tillåta betyder inte att förneka, motstå eller låtsas vara omedveten om något negativt. Bättre snarare då att stå åt sidan, och låta allt utvecklas som det kan utan att förse det med ytterligare kraft. Eftersom Gud är den enda kraften, har ingenting i sig själv någon annan kraft än den du ger det. Tron på separation från Gud och andra är grunden för allt krig, våld, oärlighet, missbruk och frågor om ”makt över”. 

All osämja är en manifestation av medvetandetillståndet dualitet, separation och/eller två krafter. Eftersom inget annat än Gud/Gudomligt Medvetande existerar, är DET den verkliga substansen i allt som uppfattas som materiellt. Eftersom varje person är ett individualiserat uttryck av detta enda Gudomliga Medvetande skapar och uttrycker de också ständigt från medvetandet. 

Att leva i tredje dimensionens medvetande är som att se på livet genom ett lerigt fönster. Varje bit av sanning som blir ens medvetandetillstånd rengör en del av fönstret tills efter många livstider av lärande och erfarenhet personens fönster slutligen är rent, vilket tillåter honom/henne att se världen på ett nytt, högre och mer verkligt sätt. Leran är inget annat än illusioner, rester av begrepp och övertygelser som aldrig var verkliga. 

Sinnet är en väg till medvetenhet, den tolk som för medvetandet till manifestation. Gudsmedvetandet är, har alltid varit och kommer oändligt att fortsätta uttrycka fullheten av SIG SJÄLV genom det Gudomliga Sinnet. På samma sätt uttrycker mänskliga sinnen innehållet i sitt medvetandetillstånd. Det mänskliga sinnet tolkar automatiskt ens medvetandetillstånd som… Ett sinne och medvetande fyllt av föreställningar om dualitet, separation och två krafter som automatiskt kommer att uttrycka sig i en oändlig mängd olika former som återspeglar dessa föreställningar – ibland bra och ibland dåliga. (dualitet) 

Medvetandet är smeten, sinnet är muffinsformen. 

Det kan verka som om du på något sätt misslyckas med din andliga resa om eller när du upplever problem som återspeglar en resonans som är lägre än ditt nuvarande medvetandetillstånd. Ni misslyckas inte eller återgår till ett tidigare medvetandetillstånd, utan ni upplever helt enkelt gamla energier när de rör sig igenom för att rensas. Tillåt processen och kom ihåg att aldrig hävda att något med en lägre resonans är personligen ert. De enda egenskaper som är eller någonsin kan vara era är Guds egenskaper. 

Alla håller för närvarande på att rensa gammal energi. Det är en del av uppstigningsprocessen. Liv som levdes i ett mindre utvecklat medvetandetillstånd skapade en ackumulering av lågresonerande energi som måste rensas för att en person ska kunna anpassa sig till de högre frekvenserna på en ny och mer utvecklad jord. Rensningar kommer ofta att involvera områden i den fysiska kroppen som har försvagats av sjukdom, olycka eller något tidigare livsproblem. Till exempel kan en person som led och dog av tuberkulos i ett eller flera liv finna sig i att hantera lungproblem vid denna tidpunkt. 

Observera och erkänn Gud som det som flödar in i och som allting. När du har en dag då allt verkar falla perfekt på plats, erkänn det som gudomlig harmoni som manifesterar sig genom dig. När du bevittnar exempel på kärlek, förlåtelse, tålamod etc. inser du att det inte är individerna själva, utan snarare Gud som uttrycker sina kvaliteter genom dem. 

I sig själva har mänskliga varelser ingen kärlek, förlåtelse, tålamod, generositet etc, att ge. Dessa är Guds egenskaper som endast kan uttryckas genom medvetanden som är öppna för och i linje med dem. Se aldrig till en person för kärlek, förlåtelse, tålamod etc, oavsett hur en situation ”borde vara” eftersom en människa inte har det att ge om de inte är öppna för att det flödar genom dem. Se bara till Gud för Guds egenskaper och du kommer att finna dem strömma till dig, från där du minst förväntar dig. 

Acceptera och lita på att allt du söker redan är fullt närvarande i och som dig. Ordet ”jag” är heligt och kreativt. ”Jag” är Gud och inte det personliga egots känsla av själv som de flesta tror. Det är mycket viktigt att komma ihåg detta när du frestas att säga till dig själv; ”Jag är sjuk. Jag är fattig. Jag är dum;” etc. Glöm aldrig att du är en skapare. 

Tillåt ”jag” att uttrycka sig utan villkor och egostörningar genom insikten att Gud redan är fullt närvarande precis där du är och att alla försök att påverka eller kontakta en Gud utanför jaget är en form av avgudadyrkan. Som det gudomliga medvetande som JAG ÄR, vad jag väljer att skapa. 

Vi är den Arkturianska Gruppen 11/19/23.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *