Jeshua via Pamela Kribbe, 17 november 2023

 

Jeshua via Pamela Kribbe

17 november 2023

Kära älskade vänner; jag är er vän, Jeshua. Jag är lika er på så sätt att jag, precis som ni, är på väg mot ett högre medvetande, mot mer kärlek och större överlämnande, så jag befinner mig också på en väg, som ni alla. Det finns ingen ände på medvetandets tillväxt. Medvetandet självt är oändligt och det är också möjligheterna att uppleva, att växa och inträda in i allt högre nivåer av medvetande. Denna process bringar glädje till Skapelsens Dans.

En del av själva livet utforskar nya möjligheter och den kreativitet som kommer med det; ivern mot det nya, mot tillväxt och expansion. Allt som lever utvecklas. Ta emot glädje från denna utveckling; glädje är dess naturliga tillstånd. Emellertid, på Jorden försöker människor lägga band på livet inom sig; de litar inte på livets rörliga flöde. Det finns en tendens i mänskligheten, i dess kollektiva medvetande, att misstro livets rörliga flöde, den inneboende tendensen mot tillväxt och expansion. Det existerar en önskan att vilja kontrollera allt med sinnet.

Idag har vi diskuterat styrka, om att komma in i er egen styrka och vad detta innebär. I mänsklig utveckling har styrka eller makt blivit identifierat med användande av sinne och tanke, och det är ett stort misstag. Kontroll, manipulation, bemästrande av livet med hjälp av sinnet, intellektet, har blivit definitionen av makt. Ni kan se, när ni ser er omkring, hur mycket vi vet och kan producera. Ni kan se våra förmågor överallt, och hur vi till och med kan manipulera den mänskliga kroppen. Om ni skulle be mänskligheten peka på dess högsta uppvisning av styrka, dess största bedrift, skulle den peka på frukterna av teknologiska framsteg, vilket huvudsakligen involverar makten att transformera naturen och livet självt till vår föreställning om hur saker borde vara, och sedan styra dem.

Men konstigt nog, när ni gör det tar ni ”livet” av livet. Ni dödar det, så att ni kan arrangera och strukturera om det till era egna koncept; de i sinnet. I huvudsak är denna rörelse mot att arrangera och strukturera livet född ur rädsla. Det är rädsla för att flöja med i livets stora rörelser, vilka är förknippade med förändring av årstider, med födsel och död, barns uppväxt, sexualitetens blomning, dansen mellan man och kvinna. Alla kreativa krafter hos en konstnär eller en mor som uppfostrar barn, allt som människor gör, härrör från ett djupt inre flöde av inspiration och kreativitet som inte kan greppas, hållas fast, eller förstås med enbart sinnet.

Kort sagt, det som hänt är att tanken har placerats ovan autentisk känsla. Med autentisk känsla menar jag att följa er inspiration, följa livets flöde som det naturligt skulle utvecklas. Det finns en falsk bild om vad makt betyder. Makt definieras vanligen som att ”ha makt över”, för att kunna bemästra allt på ett maskulint sätt, och det är inte makt i ordets sanna betydelse. Sann makt betyder att följa med i livets vågrörelser.

Vänligen kom ihåg att er själ är en spegling av livet, en manifestation av den gudomliga Källan.

Om ni ser Livet, med stort L, som en våg som genomsyrar allt och är närvarande i allt – Livet som rör sig, växer och bildar gränser; som rör sig från det odifferentierade till det differentierade – då är själen den del av Livet som tillhör er. Själen är unik och er egen, och där är ni Hemma; själen är er del av Livet. Er själ tas upp i denna stora våg och är inte separat från den; den är en del av helheten. Ändå är er själ unik, en distinkt varelse som gör er till den ni är.

Själen vill utveckla sig precis som livet utvecklas, känner till och förstår sig självt. Och speciellt vill själen uppleva, på djupet, alla känslor som finns att känna. Själen är inte selektiv och vill ha både det mörka och ljusa. Själen är mycket nyfiken och vill veta, uppleva och komma till förståelse, vilket är varför en individuell själ på väg genom livet alltid söker extremer. I ett liv kan detta hända mer än i ett annat, i en inkarnation mer än i en annan, men en unik själ kan, och måste, komma till inre tillväxt; Den kan inte bara anpassa sig till saker pålagda av mänskliga lagar. Så nyfikenhet och äventyrlighet tillhör er som själar.

Vad antyder då makt i dess fulla betydelse? Vad betyder det att vara ”i er makt”? Jag skulle vilja definiera det som att lita på er egen själ. Och det kräver mod, eftersom er själ är annorlunda, individuell och unik. Denna tillit till er egen själ ber om ett radikalt åtagande. Ni jämför er inte med vad som finns därute och hur andra människor ser det eller inte ser det. Ni låter inte någon lag eller teori från det förflutna eller utifrån bestämma vad som är rätt för er, men ni lyssnar verkligen på er inre röst. Känner vilka sinnesstämningar som rör sig djupt inom er. Lyssnar till havets vågor och litar på de elementala krafterna i dem.

Ni kan också se det på det här sättet: när ni befinner er i en jordlig kropp måste ni hantera den personlighet ni har, vilken känns som om den är vem ni är. Tidigare kallades det också egot. Jag använder dessa ord på ett mycket neutralt sätt, utan etiketter på gott eller ont. Ni har en viss personlighet som härrör från era gener, från vad ni ärvt biologiskt från era föräldrar, från er uppväxt; ni har ett visst temperament. Men i personligheten lever också rädsla; en personlighet vill rädda sig själv, vill överleva. Det finns alla möjliga överlevnadsmekanismer i er personlighet, och det beror på att personligheten har växt upp och blivit fostrad med ängslan. Rädsla genomsyrar ert samhälle, även om saker nu börjar bli bättre.

Förutom personligheten har ni också en själ, vilket är den ultimata källan till er existens här; källan till er närvaro i livet. Er själ vill inspirera er och gå samman med er som jordlig personlighet. Er själ vill växa genom er personlighet, förlänga sig och uppleva alla saker. Men om er personlighet har övertaget, och ni bara tänker och agerar utifrån er personlighet – således utifrån rädsla och smärta i det förflutna – då har er själ inte tillräckligt med utrymme för att leka fritt.

Jag definierar makt som: överlämnande till er själ; att göra plats för er själ och för en kraft, en våg eller rörelse som inte kan styras av er personlighet. Er personlighet vill kontrollera, vill veta, förstå, organisera; och vill framför allt ha förutsägbarhet och trygghet. Själen vill dock inte alltid erbjuda trygghet, eftersom själen vill växa, vill överskrida gränser, och vill få nya upplevelser. Personligheten lever oftare under diktat av rädsla från det förflutna: av vad era föräldrar känt och av vad de kollektiva mänskliga föreställningarna är. Så det finns alltid en spänning mellan personligheten och själen, det gamla och det nya, men att komma in i er kraft innebär att överlämna er till det nya, själens kraft.

Så ni ser att makt, med min definition, är precis det motsatta till kontroll och manipulation och att leva från huvudet; vilket faktiskt är ett säkert tecken på impotens och rädsla. Att gå tillsammans med själen kräver mycket mod, ett släppande av vissheter. Men den typen av överlämnande, vilket ibland utlöses av en kris, den typen av överlämnande är att komma in i er kraft.

Det första steget sedan är att lyssna till er själ och komma på vad som verkligen berör er – vad känner ni egentligen inombords? Ni har itutats all sorts föreställningar om hur saker borde vara, hur saker måste vara, vad som kan och inte kan göras, och dessa röster kan dominera, och därigenom beslöja själens röst. Så det första steget mot att leva från er själ och komma in i er kraft, är er medvetenhet om skillnaden mellan vad ni tror att ni behöver och vad ni egentligen, djupt inom er, önskar er.

Därför är det viktigt att ni är tysta och tar ett steg tillbaka från larmet i vardagen, med alla dess krav och förväntningar. Det första steget mot att komma in i er kraft är att vara mycket stilla och lyssna till de djupare känslor som finns lite i bakgrunden. Lyssna verkligen till ert Själv, med stort S. Detta är en riktig process, eftersom ni av rädsla ofta blir bunden att lyssna till andra, till att lyda eller anpassa er. Då omfamnar ni inte envisheten, beslutsamheten som behövs. Så skapa plats för er själva, och gör en radikal vändning inåt.

Över tid är det nödvändigt att få till det ni känner vara er unika väg, nästa sak i ert liv. Och det involverar alltid att ta ett steg närmare ert center genom att befria er från gammal ballast, så att era ursprungliga färger, er essens, syns. Att stå i er kraft är att leva i harmoni med er själ. Och det är något som är mycket flytande och alltid förändras; det är inte något som alltid är detsamma, statiskt. Att leva från er själ betyder en dag det här och en annan dag det där – det är något dynamiskt.

Jag ber er nu ta kontakt med ert själs-medvetande. Bara släpp den ni tror att ni är med alla era begränsningar och rädslor. Tänk stort. Föreställ er att det mitt i ert hjärta bor en kraft som är i enlighet med själva livet, med naturen i er och utanför er: en fullkomligt naturlig kraft som inte är rädd.

Föreställ er hur den kraften utsträcker sig från ert hjärta genom hela er kropp, uppåt och nedåt. Om ni känner den kraften, den styrkan inom er, kan ni också uppleva att den är en del av en större helhet, ett större flöde. Den kraften i er själ är länkad till andra krafter, i ett samspel av krafter. Känn om ni kan känna detta som en våg i havet. Ni är en våg som gör en viss rörelse, ändå är ni en del av havet. Känn de olika rörelserna som flödar omkring er i detta större fält.

Bli medvetna om er själva som denna våg. Se, som om det från denna våg som ni är, framträder en bild, en färg, ett ord, eller en känsla som säger något om nästa steg som är bra för er – ni lyssnar efter er själ. Föreställ er att ni befinner er på en våg som samlar all sin kraft och sedan sakta rullar upp och över. I total underkastelse vänder vågfronten nedåt och flyter ut på stranden. Att komma in i er kraft betyder att ha tillit till denna rörelse, att lita på denna våg, att följa med i rörelsen, och att göra vad er själ ber er om. Tack så mycket för er uppmärksamhet.

jeshua.net/channelings/mornings-with-jeshua/coming-into-your-own-strength/

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *