Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 juli 2020

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 juli 2020

 

Om Ni vill ha Full E.T. Kontakt Förr än Senare

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har undersökt hur ni alla kan leva i en värld där ni inte känner er kopplade som ett globalt samhälle, en global gemenskap, även om ni har möjlighet att dessa dagar och tider resa till andra länder och få kontakt med människor över hela världen med ert internet. Vi förstår hur en person kan programmeras till att tro att hur de växte upp var det rätta sättet att vara i världen, men vid en viss ålder, vid en viss mognadsnivå, verkar det ganska naturligt för alla människor att vilja utforska något annat. Det skulle vara logiskt att ni alla vill lära känna andra människor som bor i länder långt bort, med olika seder, olika traditioner, olika ritualer.

Och naturligtvis finns det många människor som känner sig så, som vill utöka sin horisont, men de allra flesta människor föredrar fortfarande att vara med människor som nästan exakt liknar dem. Och det är mycket begränsande. Det är mycket utmanande för utvidgningen av medvetandet när en person stannar i staden de växte upp i och inte visar något intresse för vad som händer i resten av världen.

När vi tittar på mänsklig historia börjar det vara mer meningsfullt för oss, eftersom det ofta skulle vara en attack på en by, på en gemenskap, och den attacken kom från utomstående, från människor som inte såg ut eller pratade, eller agerade som byborna som var under attack. Och så, vad ni är där för att göra nu är att bearbeta den rädslan. Ni måste bearbeta er rädsla för det okända, för utomstående, om ni ska vara redo för full utomjordisk kontakt.

Om ni tycker att människor som bor tusentals mil eller kilometer bort är skrämmande eftersom de är olika, hur är det då med en person som tänker på det sättet att hantera en utomjordisk från ett annat stjärnsystem? Återigen är det upp till er som det uppvaknade kollektivet att leda vägen, att visa andra vägen till att komma förbi dessa rädslor. Ni måste vara det mycket positiva exemplen genom att ansluta till så många olika människor ni kan. Ni måste lägga åt sidan alla ideologiska skillnader för att göra detta. Ni måste acceptera att en del människor i vissa delar av världen inte hedrar varje medlem i deras samhälle.

Att ha medkänsla med offren i dessa delar av världen är lätt. Att ha medkänsla och förlåta förövarna är svårt, men det är därför ni är där på jorden, svåraste platsen att vara inkarnerad på i hela galaxen. Ni är där för att göra det som till synes inte kan göras och det är ni som gör det. Vi vet att ni kan. Vi tror på er och vi vet hur mycket ni vill ha full E.T. kontakt, och ni vill ha det förr än senare.

Och så råder vi er att ni börjar sprida sanningen om att mångfalden är bra, att skillnaderna inte i sig själv skiljer er åt och att ni kan komma tillsammans som en mänsklig ras och möta en utomjordisk ras och visa dem hur enhetliga ni är, även med all den mångfald som finns där på jorden idag.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...