Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 2 januari 2022

 

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

2 januari 2022

Kära läsare, välkomna till det Nya Året som kommer att bli ett med överraskningar och förändringar. Mycket kommer att avslöjas det kommande året och en del av det kommer att chockera er. De flesta av er har redan intuitivt sett många förändringsområden, men vissa saker kommer att överraska.

Var inte rädda eller oroliga, kära ni, när välkända övertygelser, traditioner och sätt att leva ert liv inte längre känns så viktiga och inte är i resonans med er, som de en gång gjorde. Det betyder bara att er energi har skiftat till en ny resonans, vilket nu får er energetiskt ur linje med mycket ni alltid accepterat som en del av ert liv. Preferenser för mat, kläder, anställning och de flesta yttre aktiviteter kommer att förändras, ibland djupt, ibland bara lite. Ni kanske dras mer till tystnad och ensamhet än till många av de yttre aktiviteter ni tidigare haft nöje av.

Eftersom alla är individuella uttryck för Gudomligt Medvetande, upphör aldrig den resa som är nödvändig för att detta ska bli ett faktiskt uppnått medvetandetillstånd. Den andliga evolutionära resan sker över många livstider och inkluderar alla upplevelser som är nödvändiga för att föra fram varje individ till där de är öppna, förberedda och redo att omfamna den högre dimensionella verkligheten om vad och vem de är.

Evolutionen stannar inte av när en person vaknar upp ur det tredje-dimensionella trossystemet, det är bara början. Den tredje dimensionen är det lägsta steget på en mycket hög dimensionell stege och evolutionen fortsätter i oändlighet genom dessa högre dimensioner. Gud är oändlig och en oändlig Gud kan inte förstås av det ändliga begränsade mänskliga sinnet, även om många försökt och många andra tror att de lyckats. Gud uppenbarar sig då en individ är förberedd och redo. Ni har alla fått uppenbarelser som verkar komma från ingenstans, men kom de verkligen från ingenstans?

Uppstigning är inget annat än medvetandets expansion genom integration av sanningen, vilken sedan automatiskt upplöser det falska och blir en människas medvetandetillstånd. Eftersom det bara finns ETT Medvetande är varje individualisering av detta ETT Medvetande redan fullt och komplett, men när en människa inte förstår detta fortsätter den att skapa och leva i en värld av illusion, och upplever de olika formerna av dualitet och separation den av okunskap skapat. Den andliga resan är processen med att ta sig bort från det opersonliga och falska skräp som varje människa i okunskap, under många livstider, tillåtit bli ackumulerat i medvetandet.

När väl en djupare insikt om sanningen inträffar betyder det inte att ni då lämnar ert vanliga liv bakom er, utan det betyder att eftersom ni nu förstår och har integrerat den högre sanningen om er själva och världen, så kan ni leva i världen men inte av den. Ett högre medvetandetillstånd svarar automatiskt på världen på högre sätt, eftersom medvetande är vad ni är. Ni tjänar Ljuset och hjälper till med jordens uppvaknandeprocess genom att bara vara den ni är.

Ni behöver inte hela tiden kämpa med försök och aktiviteter att uttrycka kärlek till någon eller något, så som många religioner lär. Ert medvetande av Enhet och erkännande av det redan närvarande Ljuset inom varje människa tjänar till att automatiskt bringa kärlek till varje situation. Detta är Ljusarbete, vilket är vad ni kom hit för att utföra. Det kommer att bli tillfällen när handling krävs, men allmänt sett är den högre känslan av Ljusarbete inte kamp, inte försöka rädda, heala, eller rätta de fel ni ser omkring er, utan bara hålla fast vid sanningen och bära vittnesmål om den Gudomliga Verklighet som alltid är närvarande, även när det inte ser ut som det.

Även de som väljer att bli kvar i den gamla energin känner resonansen från de högre dimensionella frekvenserna av Ljus som ni bär i medvetandet. Vissa kanske tycker illa om er för det, även om de flesta inte förstår sin reaktion. Andra kommer att dras till denna högre energi, men låt inte något av dessa svar bekymra er, eftersom ni redan har tagit eller är nära att ta examen bortom att behöva godkännande från människor, platser eller något alls utanför er.

Ni kanske har lagt märke till att ett ökande antal människor verkar vara involverade i att hjälpa andra. Ofta är det på en mycket basal nivå och genom någon hårt strukturerad grupp, men det representerar ett första steg mot uppvaknande till enhetsmedvetande, vilket är hur evolutionen fungerar, ett steg i taget.

De som sitter fast i gammal energi och vägrar röra sig ur fläcken, som föredrar att hålla fast vid utgångna föreställningar om separation och dualitet, krig, girighet och själviskhet, kommer att gradvis upptäcka att deras hållning blir svårare och svårare att upprätthålla då världen förändras omkring dem. Det finns många som kämpar för att hålla i makten i tron att personlig makt håller dem trygga och välförsedda. Inget som formas ur föreställningar om dualitet och separation har någon lag som håller dem på plats, bara tron på dem och när den tron minskar, minskar också deras yttre form.

Meditera ofta, vilande i den sanna naturen av er varelse, även när ni utför era dagliga sysslor. Meditation är för vissa ytterligare ett sätt att be Gud om något koncept de inte tror att de har men behöver. Meditera aldrig med en föreställning om att uppnå något ni tror att ni inte har, för det stärker bara övertygelsen om separation. Låt istället er meditation vara ett vilande i tyst medvetenhet om ”Jag har eftersom JAG ÄR”. Meditation är helt enkelt att låta er själva vila i insikten om enhet med Gud.

Det är normalt och naturligt att yttre tankar flyter genom under meditation. Gör aldrig ilsket motstånd eller tro att ni inte kan meditera då detta inträffar. Låt bara tankarna flyta genom utan att ge dem uppmärksamhet eller kraft, medan ni fortsätter att fokusera på tyst medvetenhet om enhet. Leta inte efter ljus eller röster och upplevelser ni kan ha läst eller hört andra tala om, för det begränsar er egen personliga upplevelse och kan faktiskt vara egen-skapade. Det kan förefalla för er som att inget händer när ni mediterar, men vet att närhelst någon går inombords med avsikten att vila i ”JAG ÄR” sker något alltid på en djupare nivå.

Då en person utvecklas börjar den leva meditation och behovet av strukturerad sittande meditation blir mindre. Det tillstånd ni söker genom meditation blir ert medvetandetillstånd, alltid med er när ni arbetar, interagerar, har roligt, allt möjligt. Det är bara en fråga om att alltid ha lite medvetenhet intonad på och medveten om den Gudomliga verkligheten, vilken i sin tur låter er att med lätthet erkänna andras Gudomlighet, till och med dem som kanske är otrevliga eller rigida i sina negativa övertygelser.

Hela syftet med att välja att vara på jorden i dessa ovanliga och intensiva tider är att hjälpa en sovande värld vakna till dess sanna natur, till det faktum att Gud inte är en gammal man i himlen, som så många blivit lärda, utan istället är ett Allestädes Närvarande Medvetande, som i sin tur gör att allt kan ses, höras, smakas, röras och luktas på, på den tredje-dimensionella materiella nivåns koncept av Verklighet.

Den värld ni känner till förefaller mycket verklig. Ni upplever smärta, brist och begränsning i många former. Alla har i okunskap under många, många livstider ackumulerat och lagrat tät energi som uttrycks utåt, men som för närvarande rensas bort från era fysiska, känslomässiga och mentala kroppar. Så länge som mänskligt medvetande fortsätter att tro att den tredje dimensionen är den enda verkligheten, kommer de att fortsätta manifestera den som deras personliga och globala verklighet.

Varje människa är en skapare, en Guds-varelse som skapar hans eller hennes värld ur deras medvetandes substans, ett medvetande som i verkligheten är Gudomligt/Guds/Medvetande, men som över tid blivit betingat och fördunklat av övertygelser om gott och ont, separation och två makter.

Detta kan få er att undra varför vissa mycket vänliga och kärleksfulla personer har så mycket problem. Det beror på att de fortfarande skapar från ett tredje-dimensionellt medvetandetillstånd. Det finns inget outtryckt medvetande. Bekymmer och lidande är aldrig personligt, utan dessa saker existerar som uttryck för ett opersonligt universellt trossystem om separation, som individer i okunskap låtit bli deras medvetandetillstånd. Den mänskliga/materiella känslan för gott är precis lika illusorisk som den mänskliga känslan för ont. De är bara de två ändarna på den hypnotiska pinnen.

De nuvarande tiderna är svåra för alla, för de andligt vakna, såväl som för de som inte är det. Alla känner intensiteten i jordens energi just nu. Högfrekvent Ljusenergi från de högre dimensionerna rör upp och exponerar fickor av mörk energi som legat dolt och ofta förklätt som vanligt folk, platser eller saker. Allt kommer så småningom att avslöjas och upplösas till det ingenting de bildats ur.

Sitt inte och bara vänta på att det här eller det där ska ske, eller be om att någon speciell händelse ska inträffa. Den Gudomliga planen har aktiverats och utvecklas som den måste för allas högsta och bästa. Ert jobb är att hålla i Ljuset av sanning, medan ni har tillit till att allt går enligt planen, personligt och globalt, vilket innebär acceptans av, trots hur saker ser ut, att verkligheten är att allt redan är perfekt och helt.

Vi vet att ni är trötta. Försök att inte jämföra nuvarande tid med hur det var förut, i längtan efter att gå tillbaka till hur det var då. Det förflutna är fullgjort och har fört världen till där den är nu, redo för det nya och högre. Ni är mitt i ett enormt skifte i medvetande.

Skapelser formade ur högre medvetandetillstånd kan bara vara bättre än de som formats ur lägre resonanser i det förflutna.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...