Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 20 september 2020

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

20 september 2020

Välkomna, kära läsare. Vet att ni, genom att vara i linje med dessa meddelanden, är i linje med den Arkturiska Gruppens energi.

Allt framskrider enligt plan även om det som syns verkar gå i negativ riktning, speciellt för dem som är omedvetna om att uppstigningsprocessen är i gång. Ni kan tycka att ni inte gör någonting men var och en av er valde att vara en del av dessa energetiskt kraftfulla tider för att bidra med er energi, erfarenhet och kunskap från hundratals tidigare liv till det kollektiva medvetandet.

Energin som utstrålar från någons medvetande känns automatiskt, i varierande grad, av andra eftersom det bara finns En. Energi söker alltid att vara i linje med sig själv och drar till sig sin egen vibrationsnivå. Därav talesättet: ”Lika barn leka bäst” och det är också orsaken till att det ofta blir attraktion eller avståndstagande mellan människor som inte ens känner varandra.

Ingen kan dölja sitt medvetandetillstånd bakom en mask särskilt länge, även om många försöker och några få också lyckas under en tid. Energi talar högt utan ord eller handlingar, speciellt till dem som lever mer inifrån än utifrån, och har blivit mer medvetna om energi. Lita på er intuition, för den är ett kraftfullt verktyg.

Vissa platser kommer att börja kännas tunga och obekväma eftersom er energi nu är i resonans med en högre frekvens, vilket får er att komma ur linje med några favoritplatser, människor eller aktiviteter. Hedra dessa upplevelser utan motstånd eller fanfarer, men med förståelse. Det kommer fortsatt att finnas tillfällen när ni måste delta i något ni växt ifrån, men istället för att göra motstånd, använd tillfället som en möjlighet att öva på att kvarstå centrerad utan dömande eller kritik av dem som fortfarande är i linje med det.

Försök aldrig hålla fast vid eller återställa något ni andligt växt ifrån, på grund av påtryckningar, skuld eller allmänna övertygelser. Så snart ni inte längre är energetiskt i linje med någon person, plats, sak, idé eller övertygelse, kan inget göra saker till hur de var i ett tidigare medvetandetillstånd, om inte dessa kommer upp till er nivå. Detta är andlig utveckling.

Det är mycket viktigt att ni lär er låta negativa tankar och känslor flöda genom och ut utan att göra dem till era personliga, bara för att ni är medvetna om dem. De hundratals negativa tankar och övertygelser som flyter omkring i det kollektiva medvetandet är alltid opersonliga eftersom de inte är verkliga – Gudomligt Medvetande. I det ögonblick ni gör anspråk på dem som era, blir de era och börjar sedan dra liknande energi till er.

De enda kvaliteter som är personliga för er är de av Gudomligt Medvetande. Börja göra anspråk på dessa kvaliteter istället för alla tredje-dimensionella övertygelser om pengar, hälsa, andligt etc. som flyter in i er medvetenhet från kollektivet.

Om ni ser att samma eller någon liknande tanke hela tiden verkar presentera sig, betyder det att ni på något sätt är i linje med den energin och drar den till er. Använd den upplevelsen till att upptäcka och rensa de övertygelser som ligger bakom den konsistenta tanken. Ett bra exempel är en person som alltid tänker på och bekymrar sig för sin hälsa och som automatiskt blir drabbad av den sjukdom som för tillfället grasserar.

Sinnet, i dess perfekta funktion som en aveny av medvetenhet, bildar kärleksfullt för varje person exakt det som dessa håller i medvetande, ur substansen i deras medvetande. Det är inte ovanligt för någon på det medicinska området, som är specialiserad på någon specifik sjukdom, att personen själv eller någon närstående utvecklar precis den sjukdomen.

Accepterar jag fortfarande ålder, förfall och sjukdom som verklighet? Kan Gud åldras eller förfalla? Om sjukdom var en del av Gudomligt Medvetande skulle ingen person eller behandling någonsin kunna hela, förändra eller rätta till den, för den skulle hållas på plats permanent av Gudomlig Lag. Börja acceptera sanningen att ni är skapare.

Eftersom jordens energi blir mer och mer intensiv och förfinad, manifesteras allt mycket snabbt och det är mycket lättare att plötsligt upptäcka sig själv i någon typ av otrevligt predikament då man glider tillbaka till gammal energi.

Var inte rädda, men var på er vakt mot vad ni känner och tror i varje ögonblick. Utöva sanning även om ni inte till fullo förstår den. Den första delen av andligt uppvaknande är kunskap, sedan utövning, och slutligen, när ni som minst väntar er det, insikten då den blir ert uppnådda medvetandetillstånd.

Nästa år kommer att bli kaotiskt men med ett stort uppvaknande då mycket av det gamla börjar falla sönder. Det är viktigt att stå kvar i nu-ögonblicket, att inte projicera och bekymra sig över det som är nu eller vad som är på väg. Lita på att jordens uppstigning är en Gudomlig Plan och Gudomliga Planer kan inte avledas eller påverkas av motstånd från mänskliga sinnen som styrs av ego och falsk information.

Då mer och mer Ljus flödar till jorden och exponerar personliga och globala energier som står redo att frisläppas, kan er kropp eller ert liv plötsligt förefalla att falla isär. Gör vad ni måste göra på en praktisk nivå men glöm aldrig att det händer mycket mera än vad det tredje-dimensionella uppträdandet tyder på. Angående de fysiska frågor som poppar upp för många av er just nu, vet att det mesta består av gammal sjukdoms- eller skadeenergi från tidigare liv som kommer att gå över.

Kärlek är den högsta formen av energi eftersom det är Gudomlig Verklighet. Kärlek är allestädes närvarande, är vad ni är gjorda av, och är allt som finns. Det är därför ni läser och hör så mycket om kärlek i meddelanden från de högre dimensionerna.

Kärlek är den energi som förbinder och flödar mellan alla inom ETT.

Vi har sagt det här förut, men det är mycket viktigt att säga det igen därför att förståelsen av kärlekens sanna natur är nyckeln till allt. Kärlek är att erkänna den Gudomliga Naturen hos alla och allting inkluderande självet, tillsammans med insikten att ni aldrig varit annat än detta.

På den tredje-dimensionella nivån tolkas kärlek genom medvetandetillstånd som är djupt präglade av övertygelser om dualitet och separation. Kärlek har degraderats till att betyda sex, makt, ägarskap över andra, smärta, bestraffning och, i vissa kulturer och religiösa grupper, offrandet av människor eller djurs liv.

Kärlek har varit och är fortfarande ofta framställt som uppgivandet av ens egen identitet för att tjäna någon annan person eller sak som bedöms mer värdig. Överlämna aldrig er inneboende Gudomliga Makt på grund av skuld, ånger eller påtryckning från andra, för det är vem ni är. Om ett behov av att tjäna på något sätt kommer upp, låt det vara ert val, gjort i full medvetenhet om er Gudomlighet och inte något som tvingats på er av andras åsikter och övertygelser.

En känsla av Enhet känns av allt fler människor, även om de flesta ännu inte förstår vad det är de känner. Det har börjat manifesteras som resultatet av destruktiva väderhändelser och de många demonstrationerna runtom i världen. Vissa, som alltid levt lyckligt isolerade i bekväma hem omgivna av sina ”saker” och likasinnade vänner tvingas nu, på grund av egna eller andras upplevelser, att börja ifrågasätta och undersöka sina övertygelser.

Medkänsla, att tjäna, och en växande medvetenhet om andras problem är de första stegen som så småningom leder varje individ till ett medvetandetillstånd där ingen lämnas utanför, ett medvetande som förstår att ingen kan lämnas utanför ETT.

Ni ser mycket politiskt kaos just nu, det är krocken mellan gammalt och nytt. De som till fullo är nedsänkta i det gamla har inte förmåga att föreställa sig något annat sätt att göra saker, medan det nya är medvetet om hur oanvändbart mycket av det gamla blivit.

Mycket av det som utgör politik, lagar och organiserad religion är baserat på strukturer med ”makt över”, och då dessa saker ifrågasätts och börjar kollapsa känns det som en död för dem som frodas i dem. I sin okunskap försöker de behålla allt som det varit och gör allt i sin makt i ord och handling för att bibehålla status quo, de förstår inte att nya och bättre strukturer kommer att dyka upp ur askan av det gamla.

Var vi gott mod, kära ni, för allt framskrider enligt plan, utvecklas som det ska. Vi kan inte göra förutsägelser därför att det är ni människor på jorden som skapar den energi som manifesterar utåt. Vi är observatörer som är här för att hjälpa till, men fri vilja innebär att människorna på jorden själva måste göra arbetet med att skapa de nödvändiga energierna för att bygga ett nytt världsmedvetande.

Mänskligheten är nu redo att sluta se upp till idoler, metafysiska övningar, ceremonier, gurus, präster, experter, eller till och med regeringar, för att förändra saker till det bättre. Varje individ måste vid någon punkt sluta att se sig själv som en svag och maktlös mänsklig varelse utsatt för alla tredje-dimensionella övertygelser.

Att göra återanspråk på er makt innebär att förstå, acceptera och leva livet utifrån insikten att all makt redan är och alltid har varit fullt etablerad inom er.

Alla är Gudomligt Medvetande i uttryck och medvetandet om detta är det enda sättet en bättre värld så småningom kam manifestera. Det är dags för människorna på jorden att sätta på sig sina stora flick/pojk byxor och komma ut från under det bekväma paraplyet av tredje-dimensionell övertygelse. Vare sig man tycker om det eller inte, kommer många tredje-dimensionella ”trygghetsfiltar” inte längre att fungera som de en gång gjorde, eftersom energin som bildade dem har förändrats och inte längre stöttar dem.

Lita på att det finns en Gudomlig Plan, ni är en del av den, och att allt framskrider enligt denna plan.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...