Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 december 2020

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 december 2020

 

Det Handlar Inte om Fullmånen eller Förmörkelsen

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket sofistikerade i vår analys av mänsklighetens övergripande vibrationer. Vi har möjlighet att analysera de små skiften som ni gör när ni stiger upp, och vi kan se vad som driver dessa små skiften på insidan av er alla. På senare tid har vi lagt märke till att ni skiftar och stiger för att ni gör så mycket arbete på er själva, och ni kommer så mycket längre än ni skulle ha gjort om ni inte befann er under de nuvarande omständigheterna ni befinner er i.

Vi vill inte ge hela förtjänsten till oss själva, eller energierna som kommer in. Vi vill inte ge största delen av förtjänsten till en fullmåne, en förmörkelse eller någon annan himmelsk händelse som har ägt rum. Vi vill ge er förtjänsten för att det är ni som skapar er verklighet, och den första aspekten av er verklighet som ni skapar är er vibration. När ni gör språng framåt i er medvetenhetsutveckling är det ni som förtjänar äran.

Visst kan ni få en höjning från fullmånen, från ett solstånd eller någon solaktivitet, men ni är fortfarande de som måste vara öppna nog för att ta emot och som måste ta vad ni får och göra något med det. Vi har sett en enorm mängd rensning som pågår i det mänskliga kollektivet. Ni rensar er rädsla för dödlighet, er rädsla för att dö en traumatisk död, er rädsla för att vara fattiga eller en ekonomisk kollaps i ert ekonomiska system. Ni bearbetar så mycket för att ni befinner er mitt i en kris där på Jorden.

Och krisen skapades av er alla, inte orkestrerat av någon annan eller någon grupp. Ni är kraftfulla varelser som använder ert medvetande, er energi och er vibration för att skapa verkligheter som ni vet kommer att tjäna er, verkligheter som ni vet kommer att katapultera er till nästa nivå av er andliga utveckling. Och det är vad ni har gjort som kollektiv, och nu är det dags att börja skörda frukterna av att ni har genomlevt all rensning, hela reningen, all bearbetning som ni har gjort som individer och som ett kollektiv.

Ni når nu en punkt där ni är redo att överträffa var ni var som kollektiv vid Atlantis tid. Ni är redo att gå förbi det sättet att vara, den oss-mot-dem-mentaliteten. Ni är redo att gå förbi den stora klyftan och gå in i en tid av enhetsmedvetenhet, där ni kan acceptera vad någon annan tror och vet att deras tro inte är ett hot mot er, inte ett hot mot er överlevnad och absolut inte ett hot mot er tro.

Ni skapar er verklighet och låter alla andra skapa deras. Det är det femte-dimensionella sättet, och vi har sett er röra er mot det femte-dimensionella sättet med språng de senaste dagarna. Ni kommer dit och det spelar ingen roll vad som händer utanför er. Var mer uppmärksam på vad som händer inuti er så att ni kan vara en del av det väckta kollektivet som tar alla de energier ni får och förvandlar dessa energier till guld.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...