Förändringen av Tid och Transformering via Ute Possega-Rudel, february 21

Söndag, 21 februari, 2016

FÖRBEREDELSER FÖR DET NYA MEDVETANDET

ETT MEDDELANDE FRÅN ANDEVARELSERNA AV FÖRÄNDRING AV TID OCH OMVANDLING.

 

Vi vill berätta för er, att ett stort genombrott har skett i er värld. Det är ett genombrott av ett slag som aldrig tidigare har hänt. Det är inte en upprepning av något gammalt från tidigare i historien, utan leder till en ny radikal upplevelse.

Denna nya erfarenhet är inte så lätt att känna igen och integrera, men kräver ert öppna medvetande och kollektiva förberedelse.

Vi är era följeslagare på vägen. Kontakta oss Andevarelser av förändring av tid och omvandling.
Vi är ständigt i ett flytande tillstånd, redo för nya former av existens. Vår konstitution och stabilitet är vårt medvetande, vår förmåga av detacherad observans och medvetenhet om grova och subtila ämnen, former, tillstånd och skapelser.

Det vi vill förmedla till er är därför ett meddelande om ändring för formen av medvetandet ur betraktarens synvinkel. Vi kan inte identifieras med förändringarna av vår egen form eller formen av medvetandet, som speglar de stora världshändelserna.

Vi kommer nu att beskriva för er vad vi för närvarande vet. Eftersom det alltid tar lite tid innan det vi uppfattar når fram till mänskligheten, har vi beslutat denna gång, att informera er direkt om vad som väntar er inom en snar framtid. Processerna brukar vanligtvis utvecklas på ett sätt som några av er, – och sedan allt fler av er – upplever som förändringar i de högre områdena av era medvetanden, som sedan uppenbarar sig i en högre densitet, då hela mänskligheten känner igen den då den stelnat till något ni sedan kallar verkligheten.

Vi kommunicerar med er om denna nya förändringen redan nu, så att den snabbare når ert morfogenetiska fält. Vad gör vi det här för?

För att hjälpa er att få det efterlängtade skiftet att snabbare bli manifesterat. Alltför många av er lider av långvariga outhärdliga situationer som över tid verkar bli värre och tätare.

Det vi nu är medvetna om, kräver ett stort öppnande av er för det ovanliga och nya genom överskridande av tvivel.

Det vi ser nu är en enorm, och även skarp reva i slöjan av resterande mörker i er värld, och intensivt ljus strömmar obehindrat in i er dimension.

Med detta ljus anländer plötsligt en ny medvetenhet, en medvetenhet med en energi så kraftfull att många av er inte kommer att kunna hantera den så lätt.

Ni kan behöva lite extra tid för att klara av det. Vi vill i alla fall berätta för er, så att ni har möjlighet att redan nu förbereda er för det.

Hur förbereder ni er?

Det händer genom att inte dölja er själva längre! Inte för er själva och inte från andra. Visa vilka ni verkligen är. I allt och i varje del av ert väsen, håll inte tillbaka, utan kommunicera allt öppet för er själva och dela det med andra.

Ni måste alla bli medvetna om att detta radikala avslöjande, för er själva och andra, frigör blockeringar och de undertryckta delarna av er energi, ger dem möjlighet att expandera, förenas och slås samman med de inkommande högre vibrationerna. Ni kan också kalla det en medveten reningsprocess av det mänskliga kollektiva självet. Nu är det dags, där kollektiva processer renas skapas stor känsla, eftersom det exponentiellt leder till snabbare och mer kraftfulla resultat.

En viktig faktor är ert mod, med att visa er själva som de ni är, er tillit, är för var och en av er en del av mycket viktig process för mänskligheten, som var och en av er ingår i. Genom att ärligt och öppet visa vilka ni är, gör att enorma mängder energi frigörs, som sedan släpps ut i etern, och skapar utrymme för enormt Ljus av medvetande, utan att ni spårar ur av händelsen.

Det är känt för oss, att många av er i det förflutna har deltagit vid rening av grupprocesser. Därefter drog sig många av er tillbaka inom sig själva igen. Men det var bara en början.

De nya grupprocesserna startar redan i nivån av kärlek och ömsesidigt erkännande. Därför rekommenderar vi att, de av er som nått denna nivå av kärlek, egenkärlek och självläkande, initierar början av dessa processer. De morfogenetiska fälten som skapas därigenom förenar och kommunicerar direkt med ert mänskliga samhället. Därför kan denna process utvecklas snabbt, och ge ljus till hela mänskligheten.

Var snälla och förstå att vår uppmaning måste tas på allvar. Om avancerade Ljusarbetare hjälper till med arbetet, kan djupt rotade avvikelser lösas, vilka är orsaken till så många delade grupper mellan er, som försvagar mänsklighetens ljusfält.

Ni kommer att kunna lösa problem med strukturerad distans i det stora enighetsfältet som är av kärlekens kraft, på ett sätt så att ni inte längre upplever det som störande utan berikande, acceptera det med glädje.

Den nya enigheten som framträder nu, lyfter medvetenheten och frekvensen hos mänskligheten så att det enorma medvetna ljuset, kan integreras med lätthet och utan skador hos majoriteten av mänskligheten.

Detta kan ske genom att ni radikalt öppnar upp era hjärtan för strömmen av liv och alla former av medvetande, något som ännu inte i denna form, har inkarnerat på er planet.

Ni är kallade för att våga lämna era gömställen, för att finna varandra, och för att förena er med varandra och kapitulera. Ni har valts speciellt för att ni har känslan av att vara annorlunda, att vara utvalda, för att lämna allt bakom er som separerar, varje fantasi av separation ni har skapat, och för att UPPLEVA att det bara finns ett liv, där ni alla deltar. Ett liv i det absoluta ljuset, i kärlekens kraft, vilket hör lika mycket till er alla.

Vi tackar er för ert samarbete, för er entusiasm, för er kärlek och hängivenhet till denna nya stora mänskliga process.

Även om ni ännu inte är redo för det, kommer det att begäras av er alla snart. Därför, ju tidigare ni deltar i det med hela ert hjärta, desto lättare blir det för er att ta emot det stora skiftet som en våg av lycka, utan kamp, utan förvirring, press eller smärta, eftersom ni redan är inställda på det.

En del av er kommer att acceptera våra råd och tillsammans med andra initiera dessa processer. Andra kommer fortfarande att vänta.

Men chansen finns nu för alla, när den anländer och utvecklas på ett nytt sätt, att kunna delta i den stora kosmiska händelsen, som Tjänare, som Älskare, som Budbärare, som Bärare av en Ny Medvetenhet, som inleder den Gyllene Åldern på Jorden.

Vi är med er, och håller portalen öppen för klarsynen om det Inträngande Stora Ljuset för en ny Medvetenhet.

Förmedlat av Ute

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

http://radiantlyhappy.blogspot.com.es/2016/02/preparation-for-new-consciousness.html

Du gillar kanske också...