Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 21:e maj 2017

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 21:e maj 2017

 

Kära Ni, med kärlek och förståelse försöker vi hjälpa er på er resa ut ur vidrigheterna i den täta illusionen, och till verkligheten. Livet har blivit en tid av enorm kamp och förvirring, i en värld som är van att leva enligt reglerna och övertygelsen i den tredimensionella medvetenheten.

Ni har blivit felaktigt undervisade genom livstider, och har därav fortfarande cellulära minnen från många upplevelser, som orsakar validering av dualitet och separation. Livet som levdes inom den tredimensionella övertygelsen, var nödvändigt för att kunna väckas och komma bort från det, mycket som när ett litet barn faller många gånger, innan det lärt sig gå. Dessa erfarenheter har nu tjänat sitt syfte, ni kan gå och är nu redo att springa.

De Gudomliga Själv strävar ständigt efter att bli erkänt och igenkänt. Därför söker så många ständigt sitt goda i det yttre, eftersom de ännu inte vet att allt de söker redan finns inombords. Evolutionen är resan ut ur illusionen, till en levande medvetenhet av verkligheten. När detta tillstånd av medvetenhet har uppnåtts, upphör bördorna och kämpandet inom illusionen, liksom allt sökande och all längtan.

För att förstå att en materiell önskan för att uppnå det goda, (makt, prylar, pengar, skönhet etc.) inte och aldrig kan medföra en verklig fulländning, måste individerna först uppleva sökandet och sedan uppnå det, och till sist den besvikelse som kommer av att förstå att livet nu blivit mer bekvämt genom ett mänskligt sett att se, men längtan finns där fortfarande, och kommer att förbli där, tills man förstår var fulländningen finns.

Jordens skola, är en svår men kraftfull evolutionär väg, och det var ett val genom den fria viljan hos varje person som bor på jorden, att vara här vid denna tid, oavsett om de är medvetna om det eller inte.

Meningen med livet är att njuta. Att tro att lidande och smärta gör er mer andliga, är falskt. Smärta och lidande (självförvållat eller på annat sätt), är inte en del av den Gudomliga Naturen och därför inte en del av er sanna natur.

Begreppet att smärta och lidande gör er andliga, är delar av dualitet och separationens övertygelser. Dessa läror anser att det andliga är avskilt från det fysiska, och därför måste det fysiska tuktas eller avlägsnas på något sätt, för att en person ska kunna bli ”helig”. Ni är redan ”heliga” – allt fysiskt är helt enkelt ett kroppsligt uttryck av det andliga.

En andligt utvecklad individ, kan fortfarande njuta av de goda sakerna i livet ”i världen, men inte av den”. Om ni tycker om vackert porslin, konst, snygga kläder och ett vackert hem, är det inget fel eller oandligt i det. Den fri viljan tillåter personliga val. Men när materiella begrepp blir behov och nödvändigheter istället för ett val, då befinner sig individen i den gamla energin.

Ni har nått punkten för att kunna välja exakt det ni vill. Vill ni verkligen utvecklas inom sanningen eller vill ni fortsätta spela illusionens spel, baserat på övertygelsen om dualitet och separation, medan ni låtsas vara sanningssökare?

En uppnådd medvetenhet om sanningen, sker inte bara genom att vara intresserad av den, att delta i workshops eller läsa metafysiska böcker. Dessa saker representerar början av den andliga resan, men det kommer ett tillfälle då den sanningen ni lärt er, kommer att bli levande genom att lyssna till intuitionen, erkänna allas Gudomliga natur, och söka inåt i stället för utåt.

Den högre resonansen av ett utvecklat tillstånd i medvetenhet, kommer automatiskt och utan personlig kamp, och kommer att rensa och åsidosätta lägre resonansenergier som fortfarande innehas av en person. Det är därför så många seriösa sanningssökande befinner sig i svåra fysiska, emotionella och psykiska tillstånd just nu, vilket får dem att ifrågasätta och tro att de på något sätt har misslyckats.

Nej, kära ni, när dessa saker händer betyder det att de uppnått den förståelse och beredskap som är nödvändig, för att rensa och släppa alla de problem som deras övertygelser representerar. Det är en examen.

Någons trosövertygelse, kan enkelt identifieras genom att observera svar och tankar som kommer per automatik. Hemligheten med att ta sig bortom begrepp som har blivit en vana, är att först erkänna dem, men aldrig hävda att de är era egna, eftersom de är opersonliga allmänna övertygelser som ni har accepterat som sanning. När ni upptäcker att ni glider in i ej kärleksfulla svar, kämpa inte emot och fördöm er själva, utan erkänn dem bara som gammal programmering, och ersätt dem med sanningen.

Det är meningen och målet, att varje själ ska utvecklas och uppleva vilka och vad de är, även om de flesta inte kommer ihåg det, när de är på jorden och lever i en tredimensionell energi. Man kallar evolutionen en resa, för det är precis vad det är. I de tidigare stadierna av uppvaknandet, är det en process av att gå och ramla, gå och ramla, och ofta genom erfarenheter som är obehagliga eller till och med helt förskräckliga i det mänskliga tänkandet.

Intentionen med att lära känna Gud/Verkligheten/Sanningen, sker endast efter många livstider och många erfarenheter, av att leva i den tredimensionella medvetenheten, som då tjänar till att få en person att bli redo för mer – ”Är detta allt?”.

Det måste förstås att när intentionen av att vakna har kommit (medvetet eller omedvetet), blir livets erfarenheter inte längre slumpmässiga, utan görs i stället av ert Högre Själv, för att ni ska lära er och vakna upp. Dörrar som tidigare stängdes för den tredimensionella medvetenheten, börjar nu öppnas, och görs tillgängliga för vägledning och hjälp, från de högre dimensionerna.

Vid ett visst tillfälle, blir de erfarenheter som behövs för att vakna, mindre intensiva och svåra, eftersom sökaren nu är öppen för högre sätt att förstå världen, och har lärt sig att känna igen saker för vad de är. Han har lärt sig att lita på sin intuition, och har uppnått en nivå av andlig medvetenhet som gör att obehagliga ”väckarklockor” inte längre är nödvändiga. Som kraftfulla skapare kan ni ange intentionen; ”Jag väljer att mina lektioner nu blir lätta och snälla”, men känn aldrig att ni på något sätt har misslyckats, om någon inte blir det.

De flesta av er har redan utvecklats inifrån och ut. Ni har gjort det tunga lyftet, men förblir timida om vilka ni har blivit, rädda för att bli avvisade och väljer istället att låtsas ha en viss hållning eller övertygelse. Oförmågan att hävda och använda sin kraft, är resultatet av det ständigt upprepade tredimensionella påståendet om att; ”du kommer aldrig att bli tillräckligt bra” vilket får individen att känna rädsla och tvivel, även för de som är mycket vakna.

Allt och alla är Gudomlig Medvetenhet i uttryck, för inom En finns det helt enkelt inget annat. Att återta sin kraft, betyder helt enkelt att någon lever från en säkerhet i en trygg medvetenhet, som känns igen och accepteras av deras egen Gudomliga natur. De som är starka i sanningen, uttrycker sig aldrig genom att skryta eller med heliga attityder, utan lever helt enkelt livet från en medveten förståelse och acceptans av själv, som ett SJÄLV i balans – deras maskulina, ledande och aktiva; deras feminina intuitiva, kärleksfulla och kreativa.

Att återta sin medfödda kraft betyder aldrig att ni inte längre kan glädjas i gamla vänners sällskap eller delta i aktiviteter som ni alltid har älskat, för allting är andligt i sin renaste form. Men många av er uppskattar inte längre de saker ni förut tyckt om.

Många av er upptäcker att ni blir vägledda att tala om något ämne eller en händelse, där ni tidigare inte skulle ha sagt något. När detta händer tillåter ni alltid att era ord flyter på i en energi av ovillkorlig kärlek, i stället för att döma, vägra att göra något, eller tillbringa tid med vissa människor som skapar känslor av överlägsenhet.

Att röra sig bort från någon grupp eller aktivitet, måste alltid åtföljas av respekt för de som kanske fortfarande behöver dessa erfarenheter. Självrättfärdigande smyger sig lätt in i tanken, på de som tror sig vara mer andligt medvetna än andra. De som är nya för sanningen, är särskilt mottagliga för eget rättfärdigande och måste inse att alla är exakt där de förväntas vara.

Vissa själar kräver fler tredimensionella upplevelser för att väckas, medan andra inte gör det, och att då jämföra, eller försöka att få någon annan att uppleva er medvetenhet, är ett tredimensionellt påhitt som speglar separationen. Dessa kära är ännu inte beredda att höra sanningen, och detta måste respekteras.

Det är viktigt att ni inte ”kastar era pärlor” utan håller dem kärleksfullt skyddade i ert hjärta. Ni kan slänga ut några frön av sanning, genom att ibland kasta in dem i en mening eller en idé i ett samtal, vilket kan leda till att en mottaglig individ öppnar upp, och börjar tänka på vad ni har sagt.

Ovillkorlig kärlek tillåter alla att utvecklas i sin egen takt, även när den bättre lösningen på deras problem tydligt framgår. Glöm aldrig att varje person har ett Högre Själv, Guider och ett livskontrakt, även om de själva är helt omedvetna om det. Denna sanning är ofta förbisedd av föräldrar och nära vänner, som desperat försöker hjälpa, och kan då istället helt enkelt komma i vägen för lektionen.

Världen som den har upplevts, förändras snabbt då högre dimensionella ljusfrekvenser strömmar in. Alla på jorden upplever dessa nya energier fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt, vilket leder till att man behöver känna tillit till sanningen, och förstå att allt fortsätter enligt planen. Man måste förlita sig på insikten om att världens kaos bildas av gamla och falska energier, som inte har någon lag för att stödja dem eller hålla dem på plats.

När ni växer i medvetenhet om vilka och vad ni är, minskar rädslan och de intensiva inblandningarna i tredimensionella problem (såvida ni inte är vägledda för att vara inblandade). Ert ljus löser upp de falska skapelserna av dualitet och separation – ni är Ljusarbetare.

Ni är här i den kraftfullaste av tider, eftersom ni valt att vara här. Tro det och VAR det.

Vi är den Arkturiska Gruppen                                                                                                                           17/05/21

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...