Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 april 2021

 

Arkturiska Rådet i 9D via Daniel Scranton

den 4 april 2021

”Galaktisk hjälp med att skapa en Energimässig Flodvåg”

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att få stå i kontakt med er alla.

Vi synkroniserar vår vibration med så många andra kollektiv här i den nionde dimensionen, för vi älskar denna känsla av förenande som vi får när vi befinner oss på samma våglängd som våra kolleger i stjärnsystemen från Plejaderna, Andromeda, Sirius, Lyra och andra stjärnsystem i galaxen. Det ger oss sådana rysningar när vi får uppleva denna synergistiska effekt som kommer från att arbeta tillsammans, från att ha samröre med andra kollektiv med vilka vi har så mycket gemensamt.

Vi får även upptäcka några nya perspektiv, några nya idéer, några nya förhållningssätt, för att hjälpa er alla där på Jorden och vi sänder denna signal till er alla så att ni ska kunna känna värdet av att harmonisera, av att komma samman, av att leta efter det som är gemensamt för er, så att även ni ska kunna arbeta tillsammans mot det gemensamma målet att höja mänsklighetens medvetande. Vi älskar er så mycket och vi strävar efter att hjälpa till på alla sätt som vi kan, men det finns en gräns för vad vi kan göra och vid en viss punkt måste ni ta över och följa vårt exempel. Det är varför vi berättar för er om verkningsgraden av att samlas med det gemensamma målet att hjälpa dem som är i nöd.

Utifrån vårt perspektiv är hela mänskligheten i behov av hjälp, men därifrån ni sitter kan ni se att det finns andra som är i större behov än vad ni är och ni kan se att ni har mer än tillräckligt och kan hjälpa andra som just nu lider, och förhoppningsvis kan hela mänskligheten i en nära framtid uppmärksamma att fastän en människa går utan mat eller husrum, så lider ni alla. Vi vet att tillräckligt många av er har utvecklat denna muskel för medkänsla för att stå till tjänst för så många och vi vet att ni inspirerar andra.

Vi ber att ni ska fortsätta leta efter sätt på vilka ni kan samarbeta med era medmänniskor, till och med de som ni inte samtycker med, för att vara till service för dem som är i behov. Tänk på effekten med ringarna på vattnet som inträffar varje gång en människa räcker ut sin hand för att hjälpa någon annan och föreställ er nu den energivåg som skapas när tusentals människor förenas av en orsak, för att göra förändringar i er värld, för att ge andra de möjligheter som ni redan alltid har haft.

Vi ber er inte att ni ska lösa alla problem där på Jorden och vi vill inte att ni ska känna er tyngda av denna överföring. Vi vill bara att ni ska överväga att det finns människor som inte har samma åsikt som ni gällande ett antal frågor där i er värld, vilka ni skulle kunna stå öga mot äga med i hjälpandet av orkanoffer, flodvågsoffer, eller offer efter andra naturkatastrofer och detta är vad som förenar er. Det är vad som förenar oss alla. Alla bryr sig om något, eller någon, eller en grupp människor och det är så viktigt att uppmärksamma i tider som dessa.

Gör vad ni kan; ta myrsteg och var medvetna om att varje liten bit som ni bryr er om har denna effekt med ringar på vattnet och kommer att fortsätta byggas upp till en energimässig flodvåg.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi gladde oss åt att få ha kontakt med er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...