Tankar från Ingrid Björling, 23 maj, 2017

Du människa, vet du din väg? Ja, innerst inne vet du det, men även den måste tas fram, det är precis som nån skickat med dej en minneslapp, du vet inte var du stoppat den, kanske söker du febrilt på alla områden och tror att du ska finna lyckan, men du måste söka lyckan inom dej, det är själen som kallar på dej.. Hur du hastar än från det ena till det andra, du söker och reser, finner inte tillfredsställelse och ändå har du det där du söker inom dej, men du förstår inte att vägen går över själen inom dina medvetandets gränser, hur nära har du inte till det gudomliga.
Din väg den är öppen men du måste veta var vägen går och du måste stanna upp för att lära, och därför om människan ville stanna upp i bön och förtröstan på en gudomlighet, ett högre tänkande eller vad människan i sin moderna värld vill kalla det, så spelar det ingen roll för Gud i vardande, det är Gud. Människan har fått lära den vägen, tanken räcker att livet fortsätter, det är inte bara en kort tid här sen är allt borta och att göra så mycket som möjligt, för sedan är allt utsuddat.
Det finns ingenting i  en människas liv som är utsuddat, för från begynnelsen finns allt lagrat, varenda sak och det går inte att sudda ut, det gäller att ta vara på varje sekund för allt är dyrbart.
Tänk att varje morgon få vakna till en ny dag med en ny nåd, full av förtröstan och en ny kraft att få börja den nya dagen med, inte en använd kraft från andra dagar, så därför när ni vaknar, knäpp era händer och tacka för att ni åter har en ny dag att arbeta med och ni har ju era tankar som blixtsnabbt kan uträtta saker, ni är ju dessa tre och fyrdimensionella varelser med en dubbel förmåga att verka, ni kan verka på ett högre plan och ni kan verka här på det plan ni är satta att verka.
Dessa båda måste samarbeta, det är mycket viktigt, åter denna kunskap som måste föras in och den måste föras ut. Det viktiga är vad som finns inuti människan, det är därifrån deras storhet ska stråla ut, inte i klädedräkten, utan ska visa vägen till en högre värld dit vi alla är på väg i detta nådens år 2017.

Du gillar kanske också...