Arkturiska gruppen via Marilyn Raffaele, 23 februari, 2020

Arkturiska gruppen via Marilyn Raffaele

23 februari 2020

Kära läsare, vi känner stor kärlek och respekt för er som valt att vara på Jorden under denna utmanande tid. Ni valde att inträda i denna inkarnation fullt medvetna om att det skulle vara en tid av energetiska skiften och svårigheter, men ni ville deltaga, vetande att er medvetenhet kan hjälpa andra.

Om ni tror att ni bara helt nyligen vaknade upp från den tredje-dimensionella drömmen, så tror ni fel. Ni som är i linje med dessa meddelanden är inte nya själar som just nu lär sig sanningen, även om det kan verka så. Om ni inte redan uppnått hade uppnått en hög nivå av medvetenhet i andra livstider, skulle ni inte vara i linje med de högre sanningar ni nu integrerar. Ni är visa, kryddiga, och har förberett er för att göra det dimensionella språnget i kraft av att ha gått genom hundratals livstider – några bra, några dåliga och några bara helt fruktansvärda.

Då ni redan uppnått en hög nivå av medvetenhet visste ni att denna tid av dimensionella skiften skulle erbjuda er möjligheter att gå hela varvet runt och in i tredje-dimensionell fullbordan, och låta er bli det hela, kompletta, visa och utvecklade tillståndet av medvetande ni alltid sökt.

Högfrekvent energi och hjälp finns nu tillgängligt som aldrig tidigare. Jorden och hennes invånare erbjuds möjligheten att skifta till högre dimensionell medvetenhet om de så väljer. Ingen är eller kan någonsin bli tvingad att dra nytta av detta, för alla är varelser med fri vilja. Det är orsaken till att era Guider kan hjälpa er med era beslut, men kommer aldrig att tala om för er vad ni ska göra.

Det kan kännas otrevligt när ni bevittnar vänskap, hälsa, eller till och med bekanta aktiviteter tona ut ur ert liv. Kom ihåg att allt gammalt går ur vägen för det nya på alla nivåer, på den yttre scenen såväl som den inre, vilket kan vara lika vanligt som gammal utrustning som går sönder. Emellertid, upplösningen av det gamla är ofta helt enkelt första steget mot att det återuppstår i en ny och högre form om det är avsett så i ert liv.

Alla känner fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt de intensiva frekvenser som nu sköljer över jorden. Gammal energi som ackumulerats i hundratals livstider och lagrats i cellulärt minne kommer upp till ytan för alla för att erkännas, släppas och ersättas av högre dimensionella frekvenser. Var och en svarar på detta i enlighet med sin uppnådda nivå av medvetenhet.

För vissa för detta fram rädslor som legat latent genom många livstider i medveten medvetenhet, som får dem att slå ut och beskylla någon annan person eller speciell grupp för deras känslomässiga smärta och världens problem. De försöker sedan göra saker och ting bättre på det enda sätt de känner till, vilket vanligtvis är genom våldsamma handlingar. Det är det som ligger bakom det våld ni bevittnar just nu.

Låt er personliga process utvecklas utan att jämföra den med någon annans. Ni kan inte utvecklas på fel sätt, för så snart ni valt att gå ombord på en andlig resa ”lämnar tåget stationen” så gör den ”mänskliga” ni inte längre saker på samma sätt som ni gjorde när ni fullt ut levde i tredje-dimensionell energi.

Allting är medvetande i vibrationsenergi. Medvetande som uttrycker sig som … Det sätt på vilket var och en ser och upplever världen är avhängigt deras uppnådda nivå av medvetande. Det ni tror på och har i medvetande är ni i linje med på den yttre scenen och kan uppleva. En ros kan representera skönhet och kärlek för någon, men törnen och allergi för någon annan.

I verkligheten finns det inga offer, därför att som Gudomliga varelser drar alla helt enkelt till sig från kollektivet det som de är i linje med. Kom ihåg, det finns bara EN och den EN söker alltid att vara i linje med sig själv – helhet.

Både de goda och dåliga bilderna av det materiella saknar någon lag annan än en tro som håller dem på plats och kommer att upplösas i närvaron av ett högt vibrerande medvetandetillstånd som bara ser dem som sinnets tolkningar av verkligheten. Det var så mästare Jesus helade. Människor förde sig själva in i hans medvetande där sjukdom helt enkelt saknade verklighet.

Det här betyder inte att de andligt utvecklade aldrig har problem. Tro aldrig att ni på något sätt har misslyckats om ert liv plötsligt blir upp och nedvänt, utan lär er hellre att se svårigheter som facetter på er evolutionära resa vilket antyder att ni uppnått nödvändig andlig mognad för att hantera djupare frågor – karmisk upplösning med någon person, plats eller sak, rensning av någon uråldrig upplevelse, eller bara nya insikter av något ni kämpat med under hela ert liv.

Många skapelser blir till genom att helt enkelt inte ge dem uppmärksamhet, att låta tankarna vandra och acceptera det som flyter förbi från kollektivet. Var uppmärksamma på vad ni släpper in i ert medvetande, för ni är skapare. Lär er att dra er tillbaka från saker som drar er ner i lägre frekvenser. Stanna upp då och då och fråga er själva, ”Vad skapar jag i detta nu-ögonblick?” Gör inte motstånd mot det ni kanske upptäcker, för motstånd ger bara kraft till något som inte har kraft i sig själv.

Medvetande förändras och utvecklas då övertygelser baserade på dualitet och separation släpps och sanningen integreras. Andligt växande och utveckling har ofta inneburit att ägna hela livstider eller mer på att lära sig bara en sak (exempelvis ärlighet) vilket är orsaken till att det tar så många livstider att uppnå ett upplyst tillstånd. Läxor som lärs och sanningar som integreras blir väven av individuellt medvetande, vilken sedan byggs på ytterligare och expanderas genom varje följande livstid tills tredje-dimensionella lektioner inte längre behövs.

Det är en tid av oro, bekymmer och frustration för många som hoppas få se jorden återställd till hennes naturliga perfektion. Det måste så småningom manifestera, för det ni ser med mänskliga ögon är det materiella konceptet för en andlig jord. Mänskliga ögon kan inte se de andliga verkligheter som underbygger allting precis som det ni ser i spegeln inte speglar den verkliga ni. Försök att inte döma hunden efter håren utan håll er till den sanning som enbart Gud är. Förändring kan inte ske över en natt i en värld av tid och rum. Tillåt processen.

Energi, vibration och frekvenser formar materien. I verkligheten är världen och har alltid varit andlig, för Gud kunde inte skapa något utanför SIGSjälv då ingenting existerar utanför SIGSjälv. Emellertid, världen som den ses och upplevs av de flesta tolkas av ett kollektivt medvetande betingat av övertygelser om dualitet och separation. Det är därför ni måste ”komma ut och vara separerade”.

Alla föds in i denna falska bild av världen. Små barn minns ofta de högre dimensionerna men blir snart infångade i de lägre frekvenserna som omger dem. Allteftersom fler och fler vaknar upp, adderas Ljus till och förändrar det vibrationella mönstret hos kollektivet vilket i sin tur kommer att tillåta mänskliga sinnen få tillgång till högre idéer.

Varje generation inträder i det kollektiva medvetande som finns på plats vid den tiden. Det kollektiva för 200 år sedan var väldigt annorlunda än idag därför att evolution är en pågående process som påverkar alla nivåer – fysiska, känslomässiga, mentala och andliga. De evolutionära möjligheter som finns tillgängliga idag är extremt viktiga därför att de erbjuder en evolutionär väg av oändliga möjligheter till att skifta till högre dimensionell medvetenhet kvarstående i en fysisk kropp.

Eftersom ökande ljus hela tiden flödar in i kollektivet börjar många fler individer att tänka över sina övertygelser. Lagar, föreställningar och vissa sociala normer som tidigare sågs som acceptabla börjar bli erkända som osanna. De som tjänar på rädsla och okunskap hos andra försöker med alla medel möjliga behålla status quo. De förstår inte att trots deras ansträngningar eller tillfälliga framgångar så har det evolutionära tåget verkligen lämnat stationen.

Andlig evolution kan aldrig stoppas. Det kan försenas men aldrig stoppas därför att allt och alla är Gudomligt medvetande oavsett om man tror på det eller inte. De som väljer att tro att människor inte är något annat än kött, kan inte förändra verkligheten.

Frid och harmoni existerar fullt närvarande nu, och hålls oändligen på plats av Gudomlig Lag som bara väntar på medvetet erkännande.

Vi är den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele vid Onenessofall.com

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...