Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 augusti, 2018

Världsekonomin

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Ni har väntat en tid på att få se större förändringar när det gäller världsekonomin och ekonomin för huvuddelen av de industrialiserade länderna i världen. Förändringarna av valutornas värde och den ekonomiska strukturen för huvuddelen av världens länder har varit ämnen för en stor debatt.

Det finns nu en förståelse för att det, så att säga, vore bra för alla att ”jämna till spelplanen”. Det är dags för dem som har blivit berövade sina medborgerliga rättigheter, som inte varit givna samma förutsättningar som de privilegierade, att få sina andelar.

Den stora frågan är då hur man gör detta och svaret finns inom er. Ni är individer och som individer har ni möjligheten att hjälpa till att skapa ekonomier som fungerar för alla. Ni har förmågan att se varje person som ”förtjänande” att få sina basbehov tillgodosedda. Ni har förmågan att skapa den världen och om ni är en av de ”som inte har”, så är det dags för er att känna ert värde. Det är dags för er att acceptera ert värde och ta emot.

Öppna er själva, så att ni kan ta emot. Känn överflödsvibrationen flöda igenom er, så att ni kan bli katalysatorerna för en större förändring av det sätt som världen fungerar på finansiellt. Om tillräckligt många av er gör detta, så kommer ni att skapa den förändringen. Vänta inte på att andra ska ”fixa systemet”. Vänta inte på att något ska komma, innan ni skapar den verkligheten som ni vill uppleva.

Det här handlar inte om att ”spela det gamla spelet” och bli en av vinnarna. Det här handlar om att bekräfta att ”spelet har riggats” och att det skapats något helt nytt.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av kontakten med er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...