Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 28 juli 2019

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

28 juli 2019

Kära läsare, välkommen i dessa tider av så mycket förändring och kaos. Jordens energi har blivit alltmer ökande intensiv för alla, mina kära, men glöm aldrig det faktum att ni valde att vara på Jorden i denna tid. Då ni redan är utvecklade själar valde ni att fullborda och rensa allt ni ännu inte var klara med för er själva och sedan hjälpa till med jordens uppstigning.

Frekvenser av Ljus skapade av uppvaknandet av alltfler individer upplöser bojorna av täta och tusentals år gamla energier av separation som fungerat som blockeringar mot alltid närvarande men otillgängliga högre frekvenser av enhet och kärlek.

Ni gör arbetet utan medvetna tankar varje gång ni ser genom ett negativt uppträdande till dess underliggande verklighet, är tålmodiga mot någon som är oförskämd eller besvärlig, och särskilt varje gång ni ser in i någons ögon och bekräftar den Kristus som ligger dold bakom dem.

Ljusarbete är inte begränsat till andliga lärare eller till dem som gör kanaliserande och helande energiarbete. Ljusarbete är aktiviteten hos varje uppvaknad person och består i att göra små och vanliga saker från ett medvetande av enhet. Ljusarbete består av handlingar utförda från en insikt om den Gudomliga naturen hos allt liv (inklusive naturrikena) trots att kunskap och intresse för detta kan vara lågt.

Ovillkorlig kärlek betyder aldrig att man tillåter sig själv bli en ”dörrmatta” åt någon person, personer eller organisation. Många håller fortfarande fast vid gamla och falska läror som säger att man, för att kunna vara en sant kärleksfull person, måste offra ens eget själv. Att vara kvar i en skymflig relation under illusionen att man är kärleksfull, är ett mycket tredje-dimensionellt koncept och en förolämpning mot ens Gudomliga Själv.

En person har inget att ge och dela om den ignorerar, offrar och förnekar sin egen Gudomliga individualitet. Nej, kära ni, denna särskilda uppfattning är inte bara falsk, utan har skapat en evolutionär blockering hos många.

Att offra den ni är, är inte och har aldrig varit ett krav för att vara en kärleksfull person. Ibland måste karmisk balansering i ett liv ske. Detta är planerat före födseln. Det finns andra situationer där en person av fri vilja väljer att offra sitt liv för någon annan och det är kärlek. Det vi säger är dumt och onödigt är underkastelsen av ens Själv till nycker, önskningar och regler hos någon annan person eller grupp. Ni bestämmer över er själva, glöm aldrig det. Det är bemyndigande.

Som andligt vakna individer krävs det att ni känner till och utövar er högsta nivå av medvetenhet, medan ni samtidigt håller er hand färdig att greppa någon annans ifall de uppriktigt skulle kalla på hjälp. Emellertid, ert jobb är inte att gå ner i någons annans valda rännsten och dra upp dem medan de är nöjda att vara kvar där, för om ni gör det, tar ni bort deras arbete, deras lektion, deras tillväxt.

Det finns en fin skiljelinje mellan ovillkorlig kärlek och möjliggörande, mellan att hjälpa och att lägga sig i, och mellan att urskilja vilja och behov. Låt alltid er intuition vägleda er till vad som är vad i förståelsen att alla individer är fysiska i syfte att lära och växa andligt genom upplevelser som bara jorden erbjuder, och alla personer har fri vilja att göra sina val.

Verkligheten för en del som verkar leva svåra liv är att de före födseln väljer att aktivera och återuppleva gamla vanor och cellulära minnen från tidigare liv för att en gång för alla rensa och gå bortom dem. Detta betyder inte att ni inte kan erbjuda hjälp när behovet är uppenbart, men det betyder att ni förstår att det ofta är mer på spel än det ögat ser.

Energin börjar bli mycket intensiv och kommer att fortsätta så ännu ett tag. Många av er upplever utmattning och symptom på rensning, till och med återupplever samma fysiska symptom då gamla frågor återaktiveras och rensas.

Uppstigningsprocessen är i sin fas av ”exponering” vid denna tid. Ljuset har börjat skina starkt in i mörka hörn där många fortfarande gömmer sig, vilket gör det frestande att tro att saker blir värre, inte bättre. Exponering är nödvändigt för uppväckande av dem som fortsätter att tro på allt som de får veta av någon i auktoritetsställning. Gläd er då dessa dolda frågor kommer till ytan oavsett hur avskyvärda de är, för det är vad som för med sig förändring.

En del väntar tålmodigt på återkomsten av de ”gamla goda dagarna” när allt var bättre. Det förflutna är dött och borta och kan inte återkomma därför att energin som formade det inte längre existerar. Det är så evolution fungerar. Idag är en ny tid. Många koncept och övertygelser som fungerade bra tidigare antingen upplöses eller börjar manifesteras i högre och bättre former. Nostalgi över det förflutna blockerar bara en person från att uppleva nya och bättre former av själva de saker han/hon är nostalgisk över.

Allt framskrider enligt planen. Allt är på spåret. Försök att inte bli avskräckta av det ni ser hända på den yttre scenen. Evolution är en process och världen är bra på väg i den. Allting kommer inte att förändras på en gång för energierna som skapade det tredje-dimensionella trossystemet har varit levande i tusentals år och fortfarande är det många som skapar dem.

Ni får aldrig glömma att eftersom ni är Källans Medvetande, är ni skapare. Ni är de som skapar en ny jord och ett nytt kollektivt medvetande. Varelser från många olika utvecklade planeter tittar på och står redo att hjälpa, men människorna på Jorden är de som måste göra det tunga jobbet.

För att hjälpa till med detta väljer många mycket utvecklade själar, utan karmiska frågor att lösa, att inkarnera. De tänker annorlunda eftersom de inte är i linje med det tredje-dimensionella trossystemet, vilket får en del omkring dem att försöka tvinga på dem sin personliga föråldrade programmering i tron att det är något fel på dem, och om det inte hjälper, ger dem droger.

Dessa barn av Ljus behöver skyddas, näras, lyssnas på, och kärleksfullt vägledas till mognad, för de är de framtida andliga, politiska, utbildnings- och hälso- ledarna på den nya jorden, i tjänst till andra snarare än sig själva, vilket är vad ni har idag.

Djupa nya tankar om allt väntar på att mänskligheten ska bli redo att ta emot dem. Fantasi böcker och filmer har berört mycket av det som faktiskt är verkligt under lång tid. Dock måste det kollektiva medvetandet utvecklas så att dessa underbara ideer och teknologier används för sammanhållning hellre än vapenmakt och det är inte på den nivån ännu.

De som förstår detta känner en sorgsenhet då de ser tätheten som kvarstår i medvetandet hos så många och särskilt hos dem som valts att leda. Håll er själva i Ljusets energi, kära ni, för det är mycket lätt att glida in i depression och sorgsenhet när man bedömer läget efter hur saker verkar vara.

Meditera ofta under dagen, bara någon sekund för vila i ert center och inse – ”Jag och Fadern är Ett”. Föreställ er ert energifält fyllt med Ljus och mata inte ert medvetande med täta tredje-dimensionella frågor. Visualisera en lysande diamant i hjärtat hos varje person ni ser då ni går genom er dag. Var i världen, men inte av den.

Små handlingar av vänlighet och kärlek utförda från ett medvetande av enhet har förmågan att hjälpa någon andligt redo att stiga till en ny nivå. Den hemliga tysta medvetenheten om någon annans Gudomlighet kan lyfta och öppna upp dem för mer om de är mottagliga. Lär ut sanningen bara när ni intuitivt är vägledd till det, beroende på hur redo mottagaren är för det.

Det är personligt ego och inte andlighet som med tvång spyr ut sina religiösa övertygelser över andra som inte är intresserade eller andligt förberedda att höra på. Att tvinga andlig kunskap på andra, även om informationen är sann, är en självgod handling. Religioner och individer som tror att de har alla de rätta svaren om Gud, så att alla andra måste tro samma sak, speglar det mänskliga egot som är baserat på dualitet och separation.

Ni är inte längre vanliga tredje-dimensionella mänskliga varelser, ni håller på att ta examen och måste sluta tänka på er själva som den person ni var i det förflutna. Om inte det var sant, skulle ni inte läsa eller ens förstå dessa meddelanden.

Ert arbete har börjat, er anledning för inkarnation i denna tid har kommit. Släpp alla kvarvarande falska koncept som ni fortfarande håller fast vid från ert gamla trossystem och börja varje dag med avsikten att tjäna det högsta och bästa goda för alla, från er högsta nivå av medvetenhet.

Det här är er själs uppdrag, det här är arbetet, och det är orsaken till att ni är här på jorden vid denna kraftfulla tid av förändring och evolution. Men … det betyder inte att ni inte kan ha roligt och njuta av livet medan ni gör det.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

Läsare, på grund av familjeåtaganden kommer inte nästa Arkturiska Gruppen meddelande förrän 25 augusti.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...