Arkturiska gruppen via Marilyn Raffaele,14 januari 2018

Arkturiska gruppen via Marilyn Raffaele,

14 januari 2018

14 januari 2018

Vi från den Arkturiska Gruppen vill återigen ge välsignelser till en nytt och lyckligt 2018 till alla läsare, ett år som kommer att starta förändringar på alla nivåer av medvetenhet. Personliga, såväl som globala förändringar, kan inte göra annat än manifesteras, som ett resultat av alltmer utvecklade tillstånd av medveten medvetenhet, från vilket den yttre scenen formas. Nuet har berikats med ny information.

Ni har kommit för att hjälpa till med födelsen av ett högre världsmedvetande, genom att uppnå och sedan addera Ljus till den samstämda medvetenheten. Vi, den Arkturiska Gruppen, liksom många, många andra, står redo för att hjälpa till med detta. Bli inte avskräckta eller börja tro att det är ett omöjligt jobb, för ansvaret läggs inte enbart på de få uppväckta – ni är aldrig ensamma.

Några få ivriga sökande har blivit överväldigade och avskräckta, då de ser en värld som verkar bli värre, istället för bättre. Dessa kära trodde att utvecklingen av det tredimensionella systemet var deras personliga ansvar, och att de har misslyckats.

Det är anden, sanningen och Ljuset ensamt, som gör det tunga lyftet. Individer i sig själva kan inte göra något, för de har inget att använda sig av.

Ni är aldrig ensamma, och ni kan aldrig vara separerade eller övergivna, oavsett om det yttre visar på motsatsen. Varje individ assisteras och vägleds även i sina mest alldagliga situationer, till de lösningar som bäst tjänar målen de satt upp innan inkarnationen.

Villkoren för ”mänskligheten” är baserade på övertygelsen om separation, som i grunden alltid består av; ”Du kommer aldrig att bli tillräckligt bra”. Det materiella övertygelsen lär oss att det bara är av egen kraft som någon kan nå framgång, eller till och med överleva. Denna övertygelse har medfört ett oändligt utbud av självförverkligande mänskliga aktiviteter, som kanske gör att någon kan uppnå ett personligt mål, men som ofta orsakar skada hos andra.

En djup kunskap om sanningen är det första steget ut ur denna labyrint, men den måste utvecklas mer och bli till ett tillstånd av upphöjd medvetenhet. Egot eller den personliga självkänslan kan bara skapa förändring på den nivån, oavsett hur utbildad eller intellektuellt medveten någon än är. Detta illustreras tydligt i den bibliska berättelsen om grenen som är avskuren från vinstocken. Endast genom den medvetna anpassningen till sanningen, anden och det Gudomliga Självet, kan den inre heliga portalen låta Ljusets flöde upplösa mörkret.

Den intuitiva knuffen, tankar som verkar komma från ingenstans, gör att den plötsliga lösningen på svåra problem kan bli vanliga upplevelser nu, istället för i framtiden när ni blivit mer ”heliga”, efter att ni uppnått det fullständiga helhetsmedvetandet som nu finns tillgängligt.

Lär er att lita på att ni inte bara är fysiska varelser som måste kämpa för att överleva genom ert förstånd, utan istället är andliga varelser av Ljus, här under en kortare tid på jorden för att uppleva separationen, lära er av det och dela med er till andra som söker.

Vi vill tala om begreppet pengar. Oavsett vilket land ni bor i, så är uppfattningen om andlig fulländning, helhet och överflöd representerat av pengar. Eftersom människorna är skapare, har de över tid och genom okunnighet om dualitet och separation, skapat ett globalt system av brist och begränsning, i stället för överflöd. (dualitet)

Ekonomiskt överflöd eller bristen på det, är ett begrepp som inte har någon lag som stöder för att bevara eller bibehålla det. Det existerar helt enkelt bara, och kommer att fortsätta att existera så länge tron på det det finns. Välfärd kan lätt komma och lika lätt försvinna, när den har skapats från energier av dualitet och separation. Titta på ängens gräs, för det representerar bilden om överflödets lag. Kan ett allvetande, allsmäktigt, allestädes närvarande Gudomligt skapande medvetande sakna någonting? Brist är skapad av människan.

Frestelsen för de flesta är att omedelbart gå in i förnekelse angående detta, och istället hitta hundratals anledningar till varför det inte kan vara sant, att bristen är verklig och att pengarna är begränsade. Vi vill påstå; Ja, bristen är verkligen sann för de som lider av konsekvenserna från denna tro. Vi ber er inte att förneka det som uppkommit, vi påstår, som med allt annat i det yttre scenariot, att ni nu redo att ta till er en djupare förståelse beträffande överflöd.

Även om brist eller begränsning inte är en del av er erfarenhet under den här livstiden, så börjar ni observera och registrera ett överflöd inom alla delar av det vanliga livet. Denna erfarenhet kommer att börja bilda en djupare medvetenhet om närvaron av överflöd överallt, och omskola sinnet till att enkelt kunna känna igen det. Förändra tankarna till sanningen, när ni frestas att ge kraft till det ni anser vara brist, förneka dem aldrig, förändra dem istället.

Övertygelsen om att ett bombsäkert skydd eller att mängder av diamanter och guld utgör en säkerhet och hjälp, kommer att skapa separation från verklig säkerhet och hjälp. Istället för att tänka på det ni inte har, eller önskar att ni hade, börja notera det vanligaste överflödet ni ser omkring er – någons fina kläder eller vackra hem, de oändliga formerna och arterna i naturen eller vad ni än lägger märke till.

Genom att ni erkänner de oändliga formerna av överflöd runt omkring er, utan att bli känslomässigt engagerade, så utvecklar ni en medvetenhet om överflöd. Sinnet börjar automatiskt reagera på, och samverka med överflödet som en ständigt närvarande verklighet, som med tiden blir till ett nytt och högre tillstånd av medvetenhet.

När ni omprogrammerar sinnet till att börja tänka överflöd istället för brist, börjar ni uttrycka tacksamhet för allt i ert liv. Vanliga enkla saker, som en hunds viftande svans när han ser er, grannens hej eller en oväntad kram, är lätt att tycka som vanligt och obetydligt, men det är former av överflöd som när de erkänns som sådana, kommer att hjälpa omprogrammeringen av ert sinne bort från tankar av brist, till ”Jag har”.

Det finns många enkla och grundläggande sätt för att få överflödets energi att flöda, som att till exempel ge bort saker ni inte längre använder eller behöver, eller lägga ett mynt eller två, oavsett hur små, i en insamlingsbehållare. När dessa saker görs med insikten att det inte är storleken av donationen som är viktig, utan istället medvetenheten om den oändliga Källan till den, kommer ni att uttrycka överflöd på en mycket högre nivå, och det kommer att börja föröka sig. Börja med att medvetet fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt tänka att ”Jag har för att JAG ÄR.

När ni betalar räkningar, tänk då angående betalningen att den inte är från er personligen, för genom och av er själva har ni inget överflöd, utan det flödar snarare genom er från en Oändlig Källa – ni överför helt enkelt pengar från vänster till höger hand, för det finns bara en.

Om ni anser att tillhandahållandet av någonting kommer från er själva, så kommer det omedelbart att bli föremål för begränsning, då det kan och ofta tar slut. Er uppgift är att uppnå det medvetandetillstånd, som förstår att tillhandahållandet av ett ständigt närvarande flöde av Gudomlig energi, aldrig kommer eller kan sina.

Att uppnå en medvetenhet om att Jag har, sker inte över en natt, eftersom övertygelsen om brist och begränsning är starkt förankrad i världens medvetenhet, som ett resultat av hundratals liv levda fast förankrade i upplevelserna av brist och begränsning, likväl som av stora rikedomar. Men, förstå att det inte finns, eller någonsin kunnat finnas, lagar som stöder fattigdom.

Med detta menas inte, att när ni blir medvetna om att det finns en lag om överflöd, att ni då ska sitta och vänta på att er egen påse med pengar ska falla ner från himlen. Istället går ni den vanliga vägen ni är vägledda att ta (skaffa ett jobb, jobba för att hålla flödet igång eller investera som ni vägleds till etc.), men utför det med högre medvetenhet, och inte genom kraften av överflödet.

Pengar eller saker som manifesteras ur en uppnådd medvetenhet om andligt överflöd, kan och kommer att återuppstå om de förloras, eftersom ämnet från vilket dessa saker formades (medvetenhet), fortfarande finns närvarande. Ni är skapare som skapar alla aspekter av det dagliga livet, i enlighet med ert uppnådda tillstånd av medvetenhet.

Överflöd är en ständigt närvarande verklighet. Den förändras aldrig eller blir obefintlig, eftersom det är en del av Skaparens Energi, som finns för evigt i den Gudomliga lagen.

Oavsett er nuvarande ekonomiska omständighet, så börjar ni förstå sanningen bättre om att hjälpen är andlig, inte materiell, samtidigt som ni avstår från att ha bra eller dåliga avsikter. Om ni är välbärgade, öppna er medvetenhet till annat än begränsade tredimensionella begrepp om investeringar, rikedomar, bankväsenden och personliga prestationer. Om ni för närvarande upplever brist, vet att det är en manifestation av en djupare brist av medvetenhet.

Oavsett globala eller personliga tillstånd, är ni redo att börja det inre arbetet med att ta till er och förstå, konsekvensen från den högre verkligheten.

Ni är det ni söker.

Vi är den Arkturiska Gruppen 18/01/14

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...