Arkturiska Rådet av Tolv via Morag O’Brien, 11 april 2018

Arkturiska Rådet av Tolv via Morag O’Brien, 11 april 2018

 

Arkturiska Rådet av Tolv: Ljusarbetare och Stjärnfrön på Frontlinjerna

11 apr 2018

”Vi kommer med nyheter från bortom era dimensionella realiteter. Vi är Det Arkturiska Rådet av Tolv. Vi är ambassadörer av ljus. Vi är ett med universell kärlek. Vi är här för att styra mänskligheten genom uppstigningsprocessen. Vi övervakar Gaia och hennes uppstigning. Vi kan se att hon har nått en bra knutpunkt i hennes Skifte till högre våglängder av dimensionella frekvenser. Vi är här för att bringa nyheter om ett genombrott i avvecklingen av den tekniska krigföring som används för att styra den mänskliga arten. Det holografiska universum som uppfattas genom sinneskontroll och syntetiska strukturlager. När Gaia går över till den fjärde dimensionen destabiliserar hon de teknologier som krävs för att upprätthålla den holografiska uppfattningen av verkligheten. Teknologiska framsteg penetrerar också den holografiska matrisen. Sanningen synliggörs.

Vi ser och förstår att Annunaki, som skapar kabalen, har varit medveten om denna potentiella tidslinje och har förberett sig för den. Vi ser att de översvämmar det kollektiva medvetandet med desinformation, skrämselhistorier, hat och bedrägeri. Vi ser desperation i deras rörelser men också en bestämd beslutsamhet för att behålla besittningen av mänskligheten på Gaia. Vi ser att de möter varje ny våg av högre vibrerande fält med intensiva offensiver av sinneskontroll, kemiska vapen och militär krigföring.

Kristallina strukturer har aktiverats och pulsar ut höga frekvenser från djupt inuti er planet. Det ökande flödet av sol-och himmelska våglängder samarbetar för att skikta Annunaki-tekniken på Gaia. Spänningen av frekvensfission, när vardera möter en annan, orsakar en energetisk storm över tättbefolkade områden. Det mänskliga energifältet fångas mellan matrisen och pulserna med högre vibrationer. Juni 2018 är när många tidslinjer sammanfaller. Där konvergensens högsta vägar sammanfaller. Vi ser tidslinjeslingor som spinner från den här primära punkten. En Gaia fångad i de tredje dimensionerna. Gaia fångad i den fjärde dimensionen. Vi kan se ett fäste i Gaias energetiska fält.

Annunaki har gjort detta förut. De har lyckats hålla andra planeter och deras invånare i omedvetenhet under eoner. De har skördat dem, använt dem för att mata och förstora och föröka de mörkare energierna som förekommer i flera universum. För skaparna har alltid fött yin och yang. På gott och ont. Varje själ måste göra sina val, deras suveränitet bestämmer deras val. Kampen mellan gott och ont är gammal som tiden själv. Ingen, inte ens Väktarna av Metatrons Portar, vet hur gammal tiden är. Vi hoppas att belysa för dig praktfullheten och storheten av kvantum multiversumsvärlden. Vi hoppas kunna dela med dig en känsla av vördnad för komplexiteten i din värld och vår. Att stiga till femte dimensionen och bortom är att gå in i ett av de äldsta rikena i kosmos. Det är att se kampen om gott och ont utanför och inom. Det är att erkänna de tredje och fjärde dimensionerna för vad de är och att höja sig över polariteten.

Det materiella planet finns i många kvantuniversa, precis som det finns många andra kvantuniversa där det inte finns någon fysisk kropp alls. Vi, Arkturierna är resenärer, äventyrare, lärare och studenter. Vi lär oss när vi reser. Vi går sällan bakåt. För mänskligheten på Gaia har vi i själva verket gått bakåt. Vi har återvänt till en planet i rumstidens kontinuum från där vi har varit många, många månar tidigare. Vi hörde rykten, vi studerade profetior. Vi förstod att även i de mest fjärran galaxerna som vi har undersökt finns det berättelser om denna galax, det här solsystemet, denna planet och dess hjältemodeller. Berättelser om många strider, ett stort energetiskt skifte, en sällsynt och enastående händelse. En planet väljer att stiga i sin totalitet till ljusets högre vibrationsfält.

Vi reste i många ljusår för att vara här vid denna tidpunkt för mänskligheten och för Gaia. När vi reste hörde vi fler berättelser om slaget om ljuset över mörkret på Gaia och i detta solsystem. Vi förstår att en planet har gått vilse, från viskningar genom stjärnorna. Gaias systerplanet, under belägring av samma fjärde dimensions ras av tidsresande varelser, förstördes. Det finns begravda artefakter över många planeter, en väg genom galaxer och stjärnsystem, för att vägleda de som kallades för att hjälpa detta Stora Skifte från mörker till ljus. Pyramider markerar platsen, markerar varje kurva på den kosmiska vägen som vi har rest på för att vara här, vid denna tid av transcendens. Vi förstår att Gaia inte har någon önskan att bli förstörd, hennes medvetenhet har valt en väg som få gör när man bor på en planet under en livstid! Hon har valt att skaka av sig lägre vibrationer och övergå till dimensioner där frid, överflöd, kärlek, medkänsla och tacksamhet blomstrar. Där kunskap och kreativitet firas och eftertraktas.

Vi har varit här, och iakttagit, vi har förstått att situationen är djupt invecklad men samtidigt iögonfallande enkel. Varje själ som för tillfället bebor en människa på Gaia har ett val att göra. Valet är att tjäna sig själv eller att tjäna kollektivet. Valet är att leva i kärleksfrekvenser eller förbli i rädsla, hat, girighet och okunnighet, de lägre vibrationsfälten i den tredje dimensionen. Ändå är situationen mer fördunklad än det här, eftersom det fjärde riket, infiltratörerna, styr många människors sinnen på det materiella planet. Vi kan bara fråga oss vilken inverkan detta har på hjärtat av den själ som ockuperar det mänskliga livet. Vi ifrågasätter hjärtats roll i Uppstigningen och vi kan se att Uppstigning handlar om hjärtchakra. Uppstigning finns i hjärtchakrat. Om det inte finns någon kärlek i hjärtat är det en begränsad evolution av medvetandet. Det finns en blockering. Vi ser också att situationen är otroligt enkel. Välj det röda pillret eller det blå pillret. Eftersom varje person svarar an på den energetiska krigföringen runt dem, besvarar de denna fråga antingen det är medvetet eller undermedvetet. Hjärtat kan inte ljuga. Inte heller kan det ljugas för. Allt annat kan luras.

En sådan malström av motstridiga energier, statiska och friktionsenergier, var vi inte helt beredda att bevittna. Vi hade förstått att Annunaki hade hävdat Gaia som sin egen. Vi förstod att detta ledde till stor förstörelse, kaos och skräck. Den fjärde dimensionen är en värld av demoner och mörker. Vi är i vördnad för alla som vaknar och håller sin mark. Vi respekterar att många känner sig överväldigade och vill lämna sina livstider. Vi hoppas att de som har upplevt den femte dimensionen på materialplanet kan nå ut till de som fortfarande drunknar i mörkret och visa dem vägen.

Vi förstår att all sanningsretorik har vridits och saboterats i krigföring med ord. Vi kan se ljus tändas i mörkret över hela världen. Uppvaknandet. Vi ser rädsla vändas till kärlek. Vi ser att många individer står inför sina rädslor, sina blockeringar, sina demoner och släpper dem. Vi ser att ännu fler öppnar sina sinnen till kvantmöjlighet. Kärleken är nyckeln. Kärleken är hjärtat. Kärleken är högre medvetande. Det här är en enkel sanning, en djup sanning, en strävan som kan överskrida livstider, solsystem och dimensioner i varje själ för att födas in i detta stora experiment. Var stolt över att delta, att vara en spelare på transformationsfältet.

Vi är övermåttan tacksamma för modet och den av hjärtat ledda tron hos alla som håller ljuset och delar ljuset. Vi är det Arkturiska Råd av Tolv och vi är här för att stödja, styra, skydda och upplysa mänskligheten. Vi är Arkturierna, skickade att resa många ljusår, många tidslinjer, många dimensioner för att vara här för mänskligheten. Vi strider i himlen och i havet för Gaias frihet och mänsklighetens suveränitet. Vi når ut till de som resonerar och de som inte gör det. Stig in i kärlek. Släpp ut rädslan. Allt är inte förlorat. Allt är fortfarande att spelas för. Gaia stiger upp, hon kommer att behålla alla på det materiella planet med kärlek i sina hjärtan hos henne. Vi ser mer förstörelse och död för dem som inte gör det. Vi förstår att detta är deras suveräna val vid denna stora förändring. Vi erkänner att varje själ har rätt att välja.

Vi delar budskap av hopp, visdom och kvantspiritualitet. Meditation ökar frekvenserna, liksom alla aktiviteter födda av kärlek. Vi erbjuder dem som hör oss styrka från våra ord. Visdom från vårt budskap och tro på sin egen själsresa. Det finns inget slut, det finns alltid imorgon. Kvantmultiversum är magiskt, mystiskt, strålande i sina komplexiteter. Vi har varit i våra befintliga livstider i tusentals år, vi har behållit våra minnen. Vi har sett och upplevt hur stor världen verkligen är. Ändå ser vi här i detta lilla hörn av universum att kärnan i hela skapelsen spelas ut i en planetär och individuell skala.

Vi har sett Annunaki förstöra, förstöra, förstöra. Vi har avstått från vårt engagemang för fred för att engagera oss i frekvenskrigföring, för att frigöra mänsklighetens sanna krigarnatur, hennes sanna utvecklingsväg. Vi strävar efter att befria mänskligheten så att varje person kan göra sitt suveräna val. Vi kan inte utrota Annunaki eller de som följer eller utgår från dem. Vi accepterar deras existens i fjärde riket. Vi strävar efter att ingripa i ljuset av uppenbarelser av skrämmande synder mot en planet och hennes folk. Vi håller med Gaia, hon borde inte förstöras i någon tidslinje som hennes syster gjorde. Och så har vi kommit långt ifrån för att förena våra krafter med andra rasers, investerade i Gaias uppståndelse och mänsklighetens befrielse.

Förstå, ni jordens, ljusarbetarnas och stjärnfrönas folk i frontlinjen, att ni inte är ensamma. Det finns många dolda allierade som kämpar för att avprogrammera och avveckla det holografiska systemet av kontroll. Det kommer bli mer kaos, mer desperation, mer smygförstörelse. Förbli i kärleksvibrationer. Kämpa för er sinnesfrid. Antänd kämpen inuti, av kärlek, av fred och medkänsla. Håll ditt utrymme. Vi kommer till dig. Vi har ingen avsikt att lämna förrän Annunaki har drivits tillbaka tillräckligt för att tillåta den stora förändringen att ske som den är förutspådd. Annunaki har valt mörkret, de försöker skapa kaoset som en del kräver, fördärvet som någon önskar, kraften några trivs med. Yin och yang. Var och en väljer sin egen väg under denna livstid och i alla andra livstider. Vi är Arkturierna. Vi existerar i kärlek. Vi ger kärlek. Vi gör allt som vi gör i kärleksvibrationer. Vi är tacksamma för alla som kämpar för fred på Gaia. För det är ett krig, strid efter strid. Kärlek är vårt vapen. Att leva i kärlek är att förstöra rädslan. Det är att framför allt att höja det som har låga vibrationer. Vi är fria att svara på begäran om skydd, rensning och vägledning. Vi resonerar i fred. I tacksamhet och ödmjukhet.

Det Arkturiska Rådet av Tolv.”

 

Kanaliserat av Morag O’Brien at awakening5dhealing

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...