Arkturiska Rådet från den 9:e dimensionen via Daniel Scranton, 7 augusti 2020

 

Arkturiska Rådet från den 9:e dimensionen

via Daniel Scranton

den 7 augusti 2020

”Uppstigning till 5D innan den 21 december 2020?”

 

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få ha kontakt med er alla.

Vi förväntar oss att ni alla tar jättestora steg framåt i ert medvetandes evolution under resten av ert kalenderår 2020. Vi förväntar oss emellertid inte att ni ska vara redo att uppstiga den 21 december detta år. Ni har mer av resan än det framför er och det är som det ska vara. Det är också hur ni på själsnivån vill att det ska vara. På egots nivå verkar uppstigningen innan slutet av år 2020 naturligtvis som en mycket god idé.

Många av er har väntat rätt länge på uppstigningen. Ni har väntat på att era medmänniskor ska bli redo att ta detta språng tillsammans med er. Och ändå är den största majoriteten av människorna inte redo. En del människor ser sig omkring på sina medmänniskor och tänker att det skulle vara bra ifall den största majoriteten av mänskligheten inte tilläts uppstiga med de rättfärdiga, och vi ser detta som en mycket biblisk åsikt, en mycket tredje-dimensionell åsikt om vad uppstigningen faktiskt är.

Uppstigningen handlar om att höja er medvetandenivå, vilket betyder att ni aldrig skulle lämna en annan människa bakom er, inte utifrån denna medvetandenivå. Ni skulle se allt liv som dyrbart, att alla människor förtjänar uppstigningen, för någon som gör hemska saker spela bara denna roll, så de av er som är av ljuset kan förlåta och älska villkorslöst. Det är hur ni vet att ni har uppnått denna medvetandenivå som ni ville uppnå medan ni fortfarande befinner er i en tät, kolbaserad fysisk kropp.

Ni behöver få ribban höjd. Ni behöver hålla ribban högt, och andra själar har gått med på att spela de mörkas roll för att ge er dessa möjligheter. Det skulle inte vara mycket femte-dimensionellt av er att bara lämna hälften av mänskligheten bakom er. Och därför bjuder vi in er till att sam-skapa en annorlunda Uppenbarelsebok, en annorlunda avslutning på berättelsen om livet på den tredje- och fjärde-dimensionella planeten känd som Jorden.

Vi bjuder in er till att se på era medmänniskor såsom de som ni är där för att rädda, de som ni är där för att lyfta upp, de som ni är där för att överösa med så mycket kärlek att de inte kan hjälpa annat än att få sina hjärtan uppbrutna, så att även de ska kunna få njuta av uppstigningsresan tillsammans med er. Om ni så gillar det eller inte, så är varje annan människa på er planet en del av er. De representerar något som också existerar inom er och ifall ni inte förmår omfamna dem, så kan ni inte bli hela ert själv. Och ni kommer att vilja bli hela ert själv när ni uppstiger, inte den fragmenterade ni som vill fly från ett karmiskt slags fängelse.

Så ja, vi är medvetna om alla de historier som just nu finns där ute och vi är också medvetna om vilka som ligger bakom spridningen av dessa historier. En mänsklighet som är uppdelad är lättare att kontrollera, lättare att manipulera och ni är de som höjer er ovanför allt detta, för att förena mänskligheten och ta alla era medmänniskor med er på denna färd till den femte dimensionen. Och nej, färden kommer inte att ske på ett gigantiskt rymdskepp. Den kommer att äga rum på det skepp som ni befinner er på just nu och som heter Planeten Jorden, den planet som ni är där för att förvandla till ett paradis, för att förvandla till Himlen. Ni är de som har valt att spela denna roll och vi finns här för att hjälpa er på alla sätt vi kan.

Vi är det Arkturiska Rådet och det gladde oss att få ha kontakt med er.”

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hyjPNPEl-O8

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...