Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 16 november 2020

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 16 november 2020

 

Hur man känner sig själv som Källenergi

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket fast beslutna att ge er det bästa av vilka vi är, för vi kan känna att vi expanderar och blir mer av vår Källenergi jag när vi gör det. När ni interagerar med någon annan varelse, oavsett om de är mänskliga, djur, växter eller utomjordiska, uppmanar vi er att göra detsamma. Sök er expansion genom att ge det bästa av vilka och vad ni är, och ni kommer att få den expansionen. Ni kommer att känna er mer som Källenergivarelser. Ni kommer att gynnas ännu mer än individen ni ansluter till i det ögonblicket.

Det bästa ni kan göra för att vara till nytta för någon är att träda fram och vara närvarande med dem. Lyssna. Tona in på dem och uttrycka era känslor. Det är så ni utvecklas och förvandlas, och det har aldrig funnits en bättre tid där på jorden för att träda fram inför era medmänniskor. Det här är inte en lätt tid att vara där på jorden, och ändå är de av er som är där för att ni visste att ni skulle klara de utmaningar som denna livstid skulle utsätta er för.

Ni har redan väckt upp så mycket av sanningen om vilka ni är som Källenergivarelser i köttet, och ändå finns det så mycket mer för er att upptäcka vem ni är och för er att väcka upp i andra. Att hjälpa andra att inse att de är kraftfulla skapare, att de är Källenergi i köttet, det här är de ultimata målen för ljusarbetaren. Visst genom att vara ljuset, genom att vara er själva i största möjliga utsträckning, lyser ni mer ljus in i er värld och aktiverar det som behöver aktiveras inom människor.

Men också, ni vill hålla den medvetenheten inom er att ni alltid interagerar med en annan aspekt av Källan, och att ni tillsammans skapar en vacker upplevelse, en vackert möjlighet att bli mer av den ni verkligen är. Och om ni som det väckta kollektivet kunde ha den medvetenheten om vem ni är inom er själva, även för en dag, skulle ni se och känna den enorma inverkan som ni har på er värld, som individer och som kollektiv.

Ni kommer att fortsätta växa, expandera och utvecklas, oavsett vad, men när ni gör det med avsikt är det så mycket ljuvligare och så mycket mer angenämt. Och när ni hjälper någon annan att inse vem de egentligen är, har ni fler vänner att samarbeta med i de högre frekvenserna, i de ledande energierna som är över er just nu.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...