Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 oktober, 2021

 

Arkturiska Rådet i Nionde Dimensionen via Daniel Scranton

den 1 oktober 2021

”Era resor genom Galaxen”

 

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få stå i kontakt med er alla.

Vi är i en process av att utforska vilka av era personlighetsdrag som kan hänvisas till de olika stjärnsystemen från vilka ni ursprungligen härstammar. Till exempel så vet vi att draget som är sammankopplat med att hjälpa andra, att tjäna, är något som ni har fört med er till Jorden och er själva från Sirius stjärnsystem. Ni inkarnerade dit för att utforska detta tema. Temat av att stå till tjänst blir sedan en del av er och ni alla befinner er där för att integrera dessa olika teman och aspekter av självet. I vissa fall, såsom Sirius, Plejaderna och vårt lilla stjärnsystem, så är det uppenbart.

Ni får er förmåga att undervisa och heala andra från det Plejadiska stjärnsystemet. Ni får er benägenhet till andlig evolution från vårt Arkturiska stjärnsystem. Vissa stjärnsystem är mer av ett mysterium i termer av vad de har lånat ut till det mänskliga medvetandets evolution. När ni var inkarnerade i Orions system, till exempel, så utforskade ni offerskap och förtryck. Och därför reder vi ut dessa drag inom er som skulle kunna härstamma från denna tid då ni befann er i Orions system och ni antingen var en förtryckare eller ett offer. De flesta av er spelade bägge rollerna och det är också något som vi vill att ni ska uppmärksamma, så att ni ska kunna omfamna att ni tidvis även har spelat i mörkret, precis som de som nu förtycker er har gjort.

Det är vår teori just nu att ni utforskade offerrollen och förtrycket för att slutligen snappa upp egenskapen av balans och måttlighet från dessa livstider. Det är ett system som gick från stort krig till enorm fred och därför kommer er benägenhet till att önska fred från er koppling till Orion-systemet. Ni alla har färdats från stjärnsystem till stjärnsystem på er väg till Jorden och Jorden var alltid menad att vara en smältpunkt för galaxen dit en ras av varelser, den mänskliga rasen, skulle få möjligheten att föra samman alla dessa egenskaper, alla dessa aspekter och integrera dem till enhet och helhet.

I stjärnsystemet som är känt som Antares utforskade ni också teman som är något av en enigma i termerna av hur de har bidragit till det mänskliga tillståndet och dess personlighet sådant det är idag. I det Antariska systemet skapade ni androider och dessa androider gjorde slutligen uppror, så det uppstod ett stort krig också där. Er önskan att utforska teknologi till de yttersta höjderna, samt letandet efter en balans även där, är uppenbar i er historia och i det Antariska systemets historia.

Vid det här laget tror vi att den tid som ni alla spenderade i Antares stjärnsystem var ägnad att få er att ha tillit till ert intellekt till den grad som ni har. Människorna på Jorden lägger mycket mer tillit till vetenskapen än vad ni gör till vad ni inte kan se och vidröra och bevisa. Och därför är detta vår arbetsteori om hur de Antariska rötter som ni har, påverkar er just nu.

Vi vill förstå er historia i den här galaxen och hur den har påverkat er, för vi vill hjälpa er att integrera samtliga aspekter av er själva, sluta fred med vilka ni har varit och vilka ni är och när ni har denna inre frid och ni känner er hela och kompletta, så är ni redo att skifta ert medvetande. Det har varit en lång resa, inte bara på planeten Jorden, utan genom hela Galaxen och Universum för er alla. Och i acceptansen av allt som ni är och allt som ni har varit, tar ni er själva allt närmare ögonblicket för uppstigningen.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi gladde oss åt kontakten med er.”

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...