Arkturierna via Marilyn Raffaele, 7 februari

kanalsol

Arkturierna, 7 februari 2016
via Marilyn Raffaele

Kära ni!
Vi hälsar er i kärlek, med information och uppmuntran avseende er andliga resa. För de flesta av er går allt enligt plan även när det verkar som om ingenting händer. Processen att rensa allt gammalt och avslutat och samtidigt integrera det nya innebär tid och energi för den mänskliga formen och detta manifesteras ofta som en brist på energi, trötthet och obehag. Ära processen genom att tillåta er att vila mer.

I det ögonblick en individ väljer att utvecklas, oavsett hur många år eller livstider sedan det kan av varit, ”lämnar tåget stationen”. Många av er valde just att vara här vid denna tid med kraftfull uppstigningsenergi, för att slutföra eventuella kvarvarande tredje-dimensionella läxor och ”ta examen”.

Detta är anledningen till att en del av er har haft så många smärtsamma och svåra upplevelser under ert liv. Vet att det ögonblick ni säger, ”Visa mig vägen” och på allvar börjar söka sanningen, ger ni tillåtelse åt vilka erfarenheter det vara må som återstår och kan vara nödvändiga för ditt totala uppvaknande.

Återbesök de mest smärtsamma erfarenheterna, med er nu mer utvecklade medvetenhet och fråga er; ”Vad lärde jag mig av detta?” Ni kanske ger välsignelse och tackar dem som gav er era svåraste tider, för dessa erfarenheter tjänar till att tvinga fram en granskning av ens trossystem, följt av en förmåga och vilja att börja släppa vilka som helst koncept och övertygelser som var inblandade i situationen.

Det är dags att släppa taget om vilka som helst traditioner, ritualer och handlingar som ni kanske fortfarande tror är nödvändiga för er andliga tillväxt. Denna tro, uppfyller saker eller handlingar i det yttre med kraft som de inte har i sig självt, eftersom all kraft finns inom er. På nybörjarens resa är verktygen viktiga och fungerar som en bro till djupare medvetenhet. När en individ uppnår medvetandet att all kraft finns inombords, behöver han inte längre verktygen, de har tjänat sitt syfte.

Vi säger inte att ni inte ska njuta av dessa saker. Det kan vara upplyftande och spännande att delta i någon mässa eller ceremoni, tända symboliska ljus, arbeta med kristaller för deras energi och oljor för deras läkande egenskaper. Chanta, trumma, dansa etc. etc. så mycket ni vill, men gör det med insikten att dessa saker inte kan göra er mer komplett och hel än ni redan är.

Vi ser många uppriktiga sannings-studerande som fortfarande kämpar för att vara ”perfekta” enligt något samhällskoncept för andlighet och som sedan tror sig vara misslyckade när de inte kan leva upp till kriterierna. Den största delen av koncepten för andlighet, representerar en värld som själv inte förstår att allt är andligt, inte bara vissa saker som anses vara andliga av någon ”expert”.

Det finns inget syfte eller fördel med att kämpa för att motsvara någon mänsklig standard av perfektion och ni kommer att förstå detta till fullo när ni kommer till insikten att ni redan är medfött perfekt och hel och alltid har varit det. Medvetandet hos mänskligheten i allmänhet vet inte detta och manifesterar därför perfekt otaliga universella bilder av dualitet och separation.

Det är bara genom att älska er själv – vårtor och allt, som ni kan komma att älska andra villkorslöst. En vanlig missuppfattning är att kärleken alltid åtföljs av en ”kärleks”-känsla och annars är det inte kärlek. Då ser ni någon göra något avskyvärt och tänker, ”jag kan inte känna kärlek för denna person. Jag måste vara andligt misslyckad.”

Det är ok att kännas vid när någon agerar som en fjant, även när ni upptäcker att fjanten är ni själv. Förmågan att observera försvinner inte när ni utvecklas andligt men behöver inte åtföljas av skuld, för uppriktig observation och följande granskning är ett kraftfullt verktyg för tillväxt.

Att leva med villkorslös kärlek innebär inte att ni måste bjuda in varje person till ert hem, försöka bli deras vän eller rösta på dem, men det innebär att vidkänna gnistan av Ljus i allt levande, inklusive sig själv, oavsett hur ouppvaknad de kan tyckas vara.

Nej min kära, villkorslös kärlek åtföljs inte alltid av en kärleksfull känsla (även om det ofta är en del av det) men är helt enkelt det naturliga flödet av ett medvetande som förstår att kärnan i allt liv är Gudomligt, oavsett om det det ser ut som motsatsen. Det är ett medvetandetillstånd som identifierar att alla negativa handlingar representerar en samstämmig medvetenhet om separation – från Gud och alla andra.

Det utvecklade medvetandet förstår också att det finns vissa som behöver tillbringa tid borta från samhället eller vara disciplinerade, enligt deras medvetenhet, om den personen ska växa andligen. Villkorslös kärlek betyder aldrig att vara en dörrmatta, inte heller hindra er från att lämna någon situation som kan vara fysiskt, känslomässigt eller mentalt skadlig. Villkorslös kärlek är processen för att kännas vid verkligheten hur den än ser ut, samtidigt som ni handlar på något lämpligt sätt som ni vägleds till att göra.

Det finns inga misslyckanden, bara lärande upplevelser. Om allt var perfekt hela tiden, hur skulle ni lära er? Ni har valt energin av den tredje dimensionen som er väg för evolutionen, just på grund av de utmaningar och möjligheter till lärande inom dualitet och separation och när en själ utexamineras från ”jordskolan” kommer de att vara kraftfulla guider för andra.

Det kommer en tidpunkt där de mycket svåra personliga lektionerna upphör eftersom ni inte längre behöver dem för att utvecklas – livet blir lättare. Många av er har kommit eller anländer snabbt till denna plats i er resa och njuter av att styras inifrån i stället för att frenetiskt söka och studera utanför.

Många seriösa andliga sökande fortsätter att uppleva en känsla av misslyckande när de snubblar eller återgår till en gammal vana. Att älska er själva innefattar icke-motstånd och ett samförstånd. Närhelst ni säger eller gör något kärlekslöst, bara säg till er själv, ”Åh, det var intressant … ja, jag kunde ha hanterat det bättre.” Ni gottgör om det behövs, men ryck sedan upp er och gå vidare – läxan avklarad.

Allt har bara den kraft ni uppfyller den med. Inget mänskligt ord eller handling kan förändra eller byta Gudomlig Verklighet. Ta er tid att undersöka vilka som helst övertygelser, problem, trender, begrepp, traditioner, lagar, etc. som ni fortfarande ger kraft till.

Att lära sig älska sig själv blockeras ofta när en studerande börjar jämföra sig med samhällets hjältar och helgon. Ingen kan någonsin känna till någon annans inre värld – deras kamper eller vilka de egentligen var. Vad ni känner till om dem är ofta helt enkelt någons partiska yttrande som representerar något storhetsbegrepp som råkar vara på modet.

Att vara känd är ofta en del av en vald innan-födelsen-plan för att lära sig någon nödvändig livslektion och har ingenting att göra med att vara bättre än någon annan. I verkligheten kan ingen människa vara mer ”helig”, bättre, mer välsignad eller begåvad etc. än någon annan, eftersom alla är i och från EN.

EN manifesterar sig i oändlig form och variation men genom livstider och genom erfarenhet blir alla mycket bra på vissa saker. Det finns egentligen inga underbarn, det är helt enkelt så att dessa unga talanger har gjort det under livstider. Ni alla har vissa förmågor som är lätta för er men som andra kan tycka är svåra – ni har gjort dessa saker tidigare.

Alla som är extremt bra på vad de gör har spenderat livstider för komma till där de är nu. Det börjar enkelt med ett hantverk, en dans, en pjäs, en sång eller intresse för något vetenskapligt. Sedan i följande livstider går de vidare med mer information och tekniker, söker, upptäcker, och övar det bästa tillgängliga för den tiden. Varje livstid bygger på den tidigare. Härefter föds ett underbarn eller barngeni. Ni tar ert uppnådda medvetandetillstånd med er.

Lär er att acceptera och hedra den ni är just nu – den inte så medvetna ni, lika mycket som den medvetna ni. Ni förväntas bara leva från er högsta medvetenhet och när ni gör det, ges mer. När ni lär er att lita på er intuition kommer ni att upptäcka att ni omedelbart blir medveten om när något kunde ha gjorts eller sagts på ett mer kärleksfullt sätt.

Kärlek är svaret på varje problem som ställs inför mänskligheten på jorden vid den här tiden. Varje till synes oöverstigliga problem, stort eller litet, kan lösas med Kärlek, det är därför ni kanske har märkt att temat Kärlek verkar flöda alltmer från andliga lärare som representerar alla vägar och metoder.

Föroreningar, krig och brist eller begränsningar av alla slag kan inte manifesteras ur en energi av Kärlek (Enhet). Ju mer människor anammar denna sanning desto mer ljus kan och kommer att skifta det gamla paradigmet till det nya.

I, och med mycket kärlek för våra modiga systrar och bröder som bistår Gaia och hennes folk vid denna intensiva tid – vi är Arkturie-Gruppen.

http://sananda.website/the-arcturians-via-marilyn-raffaele-february-7th/

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...