Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 maj 2021

 

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

10 maj 2021

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi går framåt i vår existens med en klarhet, en förvissning om vilka vi är, vad vi gör och vart vi är på väg. Det är en remarkabel känsla och en känsla vi önskar vi kunde överföra till er. Istället ska vi göra vårt bästa för att övertyga er om att ni inte är annorlunda än vi är. Även om ni har dessa fysiska kroppar och föds fysiskt, och i de flesta livstider dör fysiskt, är ni mer lika era ickefysiska vänner än ni tror.

Ni är Källan, precis som vi. Ni stiger upp, det gör vi också. Ni expanderar, blir mer av den ni verkligen är, och det är vad vi också gör. Det som komplicerar saker för er där på Jorden är föreställningen om att ni borde göra någonting, och det som också komplicerar livet på Jorden är att ni måste göra vissa saker för att kunna överleva. Ni vill också göra en del saker ni inte kan göra, inte nu direkt, inte i det ögonblick ni bestämmer er för att ni vill göra det. Och på så sätt är förstås våra upplevelser olika. Men ni kan alltid ställa er själva frågorna, ”Vem vill jag vara i detta ögonblick?” ”Hur vill jag känna mig”? Och ”Hur kan jag använda detta för att expandera och stiga upp med större klarhet, med större förvissning och med större glädje?”

Det är vad denna period i era liv handlar om just nu. Det handlar om expansion, uppstigning och om att göra er resa glädjefylld. Det behöver inte vara en rak väg. Det behöver inte vara den snabbaste vägen till uppstigning. Njut av alla steg på vägen och ni kommer att få ut det mesta av dem, och ni kommer inte att behöva upprepa några av de steg ni helst inte skulle vilja ta.

Hela syftet med att ni alla inkarnerar på en så utmanande plats är att ni ska resa er och bli mer av den ni egentligen är för att möta dessa utmaningar. Ni måste vara där ni är, men samtidigt också veta att ni är så mycket mer, och det är knepigt. Men när ni faktiskt funderar ut hur ni ska göra det, är det en underbar upplevelse att föra samman de två sfärerna.

Ni är också där för att föra samman det fysiska och det ickefysiska, att vara lik den ni kallade Jesus Kristus, att förkroppsliga Kristusmedvetandet. ”Himlens kungarike finns inom er”. ”Ni är alla gudar”. Detta är saker som Yeshua sade, och de är de viktigaste meddelanden ni kan ta från hans liv, för, när ni vet det, då vill ni förstås göra mot andra vad ni vill att de ska göra mot er. Naturligtvis vill ni älska er granne. Ni vill inte tvinga er själva att göra dessa saker, för ni kommer inte att se er granne som något mindre än Källan.

Återigen, vi är inte så annorlunda. Det är bara lättare där vi är att veta vilka vi är, och att se er alla som Käll-Energi-Varelser också. Men oroa er inte, ni kommer dit, och när ni gör det kommer denna resa ni är ute på att bli en av glädje, frihet, spänning och ovillkorlig kärlek.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

Översättning: Markku

You may also like...