Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 4 december 2022

Den Arkturiska Gruppen
Via Marilyn Raffaele, 4 december 2022
Välkomna kära läsare. Var medvetna om att i realiteten är våra meddelanden era meddelande för vi är ett, och läsarnas medvetande tar fram meddelandena.
Många tror att Vägledare och högre dimensionella varelser som undervisar och hjälper er på Jorden är annorlunda än ni – smartare, bättre, mer välsignade och heligare. Påminner om de välbekanta bilderna av ”helgon” omgivna av ljus medan de saligt blickar mot himlen med knäppta händer.
Dessa bilder representerar religiösa begrepp baserade på dualitet och separation. Majoriteten av de i de högre dimensionerna kämpade precis som ni gör, och har genom sina livstider på Jorden äntligen utvecklats till deras nuvarande höga medvetandetillstånd. Kom alltid ihåg att det bara finns EN som är individualiserad som många.
I dessa tider av oenighet och förändring är det frestande att längta efter tiderna innan Jordens uppstigningsprocess började, eftersom livet verkade vara enklare och mer fridfullt då. Men dessa ”gamla tider” var lika mycket en illusion som idag, de var faktiskt mer illusoriska, för mycket var dolt och maskerat som ”rätt” för några år sedan. Jorden och Hennes invånare har upplevt lidandet av separation tillräckligt länge, och tiden har kommit för dem att höja sig över drömtillståndet som har hållit dem i träldom i eoner.
En viktig komponent för att uppnå ett högre medvetandetillstånd är att verkligen inse, förstå och leva ett opersonligt liv. Det är insikten om att människans goda och dåliga beteende aldrig är deras personligen, utan snarare pålagda deras Gudomliga Jag i kraft av att de i medvetandet har accepterat opersonliga universella övertygelser om två krafter och separation. Det är lite som att kasta en filt över en starkt lysande lampa. Vissa filtar är mycket täta, tunga och svåra att ta bort, medan andra inte är det, beroende på vem som kastar.
Varje person, från de som anses berömda och viktiga till de som anses vara de lägsta, enligt tredimensionell standard, är i verkligheten Gud individualiserad. Därför är de enda egenskaper en person kan eller någonsin kommer att ha, Guds egenskaper. Det mänskliga tillståndet liknar mycket projiceringen av en film på en människa, en film skapad och formad av en universell opersonlig tro på två makter och separation, som har blivit accepterad som sanning.
​Eftersom de högfrekventa Ljusenergierna, som nu flödar till Jorden, exponerar allt med låg densitet, dyker nu många långvariga disharmoniska problem upp till ytan för att bli synliga, bekräftas och upplösas på en högre nivå. Ett av dessa problem är den långvariga konflikten som fortsätter att leva kvar mellan det maskulina och det feminina.
​Många män fortsätter att kämpa och hålla fast vid gamla uppfattningar om vad det innebär att vara manlig. Många kvinnor upplever en ökning av ilska, förbittring och till och med hat mot män när de går in i medvetenhet och en känsla av egenmakt. Kvinnors ilska mot män och mäns ilska mot kvinnor, beror mycket på uppkomsten av gamla energier som har upplevts och förts vidare genom många livstider, där kvinnorna blev allvarligt misshandlade av män därför att män trodde de var överlägsna, övertygelser som fortfarande finns kvar i många länder idag.
​Många kvinnor idag levde som män i tidigare liv och ägnade sig åt mansdominerande övningar som har lämnat dem med en känsla av undermedveten skuld och förvirring om hela ämnet, men med en önskan om att lära sig och utvecklas genom att uppleva livet på Jorden som  kvinna för att läka och åstadkomma förändring.
Den Gudomliga maskulina aspekten av Gud är den aktiva handlingsmänniskan, och har aldrig varit eller skulle någonsin kunna vara separerad från den Gudomligt Feminina som är den intuitiva, omsorgsfulla, kärleksfulla aspekten av Gud. De är var och en hälften av helheten och kan inte separeras. I tredje dimensionens energi där den universella opersonliga kollektiva tron är den om dualitet, separation och två krafter, finns det alltid par av motsatser. De två aspekterna av det ENDA Gudomliga Medvetandet har alltid framstått som fysiskt, emotionellt, mentalt och även andligt, som separata på Jorden.
​Det här håller på att förändras när det kollektiva medvetandet vaknar upp och börjar anamma högre tankar om enhet. Män håller på att lära sig att de kan vara maskulina och omfamna sina feminina aspekter på samma gång, utan rädsla och skam. Kvinnor håller på att lära sig att de kan ta egna beslut, följa sin intuition och göra vad de vill göra, utan att vara mindre feminina. Men många av de gamla begreppen om mäns och kvinnors roller kvarstår.
Opersonalisering är inte begränsat till maskulina/feminina problem, men måste praktiseras i alla situationer i det dagliga livet. Det måste förstås att människor i sig själva inte har några egna goda eller dåliga egenskaper. Den goda, kärleksfulla, generösa och vänliga natur ni bevittnar hos vissa är Guds egenskaper som uttrycks genom dem och är inte deras personligen. Det är samma sak med dem som engagerar sig i ondska, själviskhet och till och med våldsamma handlingar. Dessa saker är aldrig personliga utan manifestationer av falska, universella och opersonliga övertygelser i deras medvetande.
​I början är det svårt att praktisera opersonlighet, särskilt när ni tar emot något negativt i handling eller ord, men ni som läser dessa meddelande är redo och tillräckligt utvecklade för att gå djupare in i er inre resa, och sanningen är att opersonaliseringen av tredimensionellt beteende är en nödvändig komponent för att göra det.
​Endast Gud är varje persons verkliga natur och allt annat är manifestationen av universella övertygelser om separation, dualitet och två makter. Det är svårt att komma ihåg det här när ni ser krig, våld och själviskhet som äger rum i världen.
​Att leva opersonligt betyder inte att ni blundar eller säger ”Oh, Gud är allt,” eller att ni går iväg från någon situation som behöver uppmärksamhet. Opersonalisering innebär att ni låter er själva bli intuitivt guidade om vilka handlingar som kan vara nödvändiga eller ord som uttalas på en nivå som kan förstås av de inblandade, medan ni inom er inser: ”Jag vet vem du verkligen är, Guds Kristusljus i uttryck.”
De nuvarande tiderna kräver opersonalisering från de som för närvarande är på Jorden och som kom specifikt för att lägga till sitt Ljus till det kollektiva och hjälpa till med Jordens uppstigning till en högre dimensions energi.
​​
​Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...