Moder Gud via Galaxygirl, 9 maj 2021

 

Moder Gud via Galaxygirl

den 9 maj 2021

Kära barn, detta är er Moder Gud. Jag älskar er. Denna har behövt vila och hon har tillåtit det. Det är viktigt att lyssna på djupet till kroppens/andens behov och komma tillbaka återhämtad. Behoven hos den uppstigande kroppen är många, i synnerhet i denna stund av hetta och förändring när de kristallina strukturerna börjar veckla ut sig och snurra, röra på sig och tänjas ut. (Jag ser tulpanlökar växa från ett underjordiskt perspektiv, rötterna sträcker sig djupt ner och plantan brister fram och klättrar mot solen.) Ni gör detta, barn. Ni gör detta och ni är så utmattade! Vila i min omfamning av blommor, av kärlek. Idag är det Mors Dag på ert klot, en smärtsam dag för många – flera mödrar har redan anslutit sig till min omfamning på den här sidan av er upplevelse och är inte tillsammans med er nu, många partners har längtat efter en baby och har inte förmått bli gravida. Kom ihåg att ni alla har varit mödrar och far/mormödrar under era många vistelser. Ni alla har varit fäder och bröder, ni alla har varit flera aspekter av ert gudomliga själv. Idag är det aspekten för den gudomliga förlösande kvinnan som hedras men låt oss utvidga det. Låt oss utvidga det till kärlek, till inkluderande för det gudomliga är alla saker. Ja, vi hedrar dem som är mammor. (Jag ser en höna med sina kycklingar, en mamma-uggla med sina små ungar instoppade under vingen. Jag känner skyddet av att vara under Mammas vinge.) Ja, ni är så högt älskade, skyddade, närda och förstådda.

Den Gudomliga aspekten av kärlek håller på att vakna i er värld och det kommer att förändra allt. Idag är ytterligare en katalysator för denna förändring. Ni sår fröna av det gudomliga feminina, ni får dessa rötter av min kärlek för er att gå djupare ner i Gaias jord, in till mänsklighetens hjärtan. Bara var. Bara var denna kärlek. Bara var min kärlek. Bara stråla ut passionens hetta i min kärlek för er och den kommer att hela, den kommer att balansera, den kommer att lyfta upp.

Jag är Moder Gud. Alltför länge har det gudomliga feminina blivit kvävt och alla har fått lida. Balansen kommer att återvända. Det gudomliga är en balanserad, jämn kärlek, som täcker över alla sår av ojämlikhet och lindrar smärtan av förlust. Er värld fokuserar just nu på ojämlikhet och det rörs om i grytan. Kalla inte denna observation för ’bra eller dålig’, för det är ytterligare en form av dualistisk ståndpunkt och det gudomliga ser objektivt, neutralt, genom kärlekens ögon. Människorna håller på att vakna upp. Det är en del av uppvaknandeprocessen att sikta igenom alla lager av ojämlikhet och smärta som är resultatet av att förkroppsligas i en maskulint-dominerande och kontrollerad sektor. Ni alla är mina barn. Ni alla är oerhört älskade. (Jag kan känna hennes tårar.) Dessa lidanden var aldrig avsiktliga, men det var känt att ni skulle komma att lida när ni förkroppsligades och ni valde att komma hit. Ni valde det för att ni var, och ni är så väldigt, väldigt starka. Starka i min kärlek. Starka i er beslutsamhet för att heala denna sfär, och tillräckligt starka och modiga för att genomföra detta – oberoende av vilka hinder som ni skulle komma att ställas inför. Ni såg att NI skulle kunna göra denna skillnad och därför ställde ni frivilligt upp på att komma. Och jag välsignar er, vi alla sänder er vår oerhörda kärlek och våra välsignelser och vi hoppas att ni kan känna dem, öppna era hjärtan tillräckligt för att känna dem. (Jag ser en kagge-försedd StBernhardshund komma springande emot mig, fylld med glädje och upphetsning.) Var healad. Ta emot våra kyssar, vår kärlek. Det gudomliga feminina har återvänt och det är genom er. Det är genom era händer och fötter, genom ert betonande av förståelsen för kärlek, för balans. Det gudomliga feminina håller utrymmet. Vi – jag har hållit utrymmet för er. Detta utrymme utgör min kärlek, min famn av utrymme. Kryp upp i min famn, närsomhelst. Om ni behöver gråta för att världen förefaller vara alltför mycket, gråt då bara. Släpp ut det. Släpp ut vattenfallet av tårar, för dammar skapar energiblockeringar och dessa är inte hälsosamma för strömmande system. Tillåt inte blockeringar som har pådyvlats av andra. Nu är det dags för fritt-flödande kärlek att ta sig igenom era chakran och ge näring till dem. (Jag ser ett vattenfall av ljus som sträcker sig från Modern och i en kaskad störtar ner runt Jorden, täcker människorna med vattenfall av ljus, tar bort blockeringar i deras chakran. Jag ser att chakrana nu är mindre distinkta färgpunkter med prismor av fritt flödande regnbågsljus inom den uppstigande mänskliga formen. Jag känner nu en regnbåge i min ryggrad.) Regnbågar kommer efter regnet. Det har regnat på mänskligheten tillräckligt länge.

Jag är er Moder Gud. Barn, ha en glad feminin dag. Alla har det gudomliga feminina inombords. Alla har denna kraft, detta närande, denna kärlek, denna passion för expansion till ännu mer kärlek. Det är jag. Ni har mig inom er. Jag älskar er med en aldrig sinande kärlek. Sätt er med mig i min vattenfallsregnbåges ljus och låt er ledsenhet, allt överväldigande sköljas bort. Var medvetna om att ni är tillräckligt starka för detta uppdrag och att ni har blivit utvalda till att leda. Ta ledningen för uppdraget, mina älskade. Känn mitt ljus pulsera inom er och var i frid. Jag är ständigt med er. Jag är er Moder Gud.

 

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...