Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 augusti 2020

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 augusti 2020

Lyssna Inte På De Mörkas Sagor ∞ 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Det glädjer oss att ta kontakt med er alla.

Vi är helt ombord med den rörelse som ni har startat där i er värld, och vi refererar till rörelsen för att ta tillbaka ert självständighet, aktiveringen av er frihet, er suveränitet. Ni har alla gjorts mer medvetna om krafterna som verkar i er värld och i hela ert solsystem. Dessa mörka krafter har använt många olika tekniker för att förmå mänskligheten att känna sig maktlösa, känna sig förslavade.

Dessa grupper har många namn, en av de mer populära är “The Cabal” eller ”Den mörka Kabalen”. Och naturligtvis är de medvetna om det faktum att ni alla har blivit uppmärksammade på dem och att ni försöker bryta loss från deras kopplingar. Och så använder de teknologi för att lägga ut mycket desinformation för att locka människor i en fälla, och den fällan sätter er tillbaka till mer av en tredimensionell mentalitet. De vill att ni ska tänka att de finns överallt och att de är kraftfulla, och att det är de som upprör er och får er att fokusera på dem och fokusera på att besegra dem. Och anledningen till att de gör detta är för att de vet att det håller er i en lägre vibration.

De vet att det enda sättet för er att bli verkligen fria, verkligen suveräna, är att höja nivån på ert medvetande. Det enda sättet att bryta sig loss från deras förtryckskedjor är att vara i ett hög-vibrerande tillstånd. Och så, de håller er fast vid era telefoner och datorskärmar, suger in er, berättar historier om kända människor, berättelser som inte har någon grund i verkligheten överhuvudtaget. Och de lägger också fram tanken att det finns krafter i er värld som försöker besegra dem och låsa in dem.

Dessa är mycket manipulerande individer. De vet exakt vad de gör, och ni har alla möjlighet att bryta er loss från deras berättelse, deras sagor. Ni har här en möjlighet att starta en ny berättelse. Det är dags för er som verkligen är vakna att befria er från denna idé att ni alltid förtrycks, att de alltid ljuger för er.

Det är dags att de av er som är redo att verkligen ta kontrollen över era liv och att släppa deras historia, deras berättelse och börja fokusera på sanningen att ni är ovillkorlig kärlek. Ni är källans energiväsen. Ni är varelser av medkänsla och glädje, och om ni kan ta ert fokus från denna idé om att besegra alla dåliga killar, kan ni lägga er uppmärksamhet där den hör hemma, vilket är på er själva, på era hjärtan och i era samhällen.

Om ni sätter ert fokus på fred och vänlighet, medkänsla och kärlek, och om ni kan ta bort er uppmärksamhet från era elektroniska enheter, era lysande skärmar, kommer ni att bli den starka kraften som de inte vill att ni ska bli. Ni kommer att bli den kraft som sätter de stora förändringarna i er värld i rörelse. Ni behöver inte vänta på en Händelse eller en Solblixt. Ni behöver inte vänta på något för att ta tillbaka makten över era egna liv. Den tiden har kommit, och ni är källans energivarelser.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft stor glädje av kontakten med er. ”

Översättning: Mats

The Arcturian Council via Daniel Scranton, August 12th, 2020

You may also like...