Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 maj, 2020

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 maj, 2020

Välvilliga UJ’s & Illvilliga UJ’s ∞ 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi letar alltid efter bästa möjliga sätt att nå människor med vår energi, vilket vi anser vara till stor hjälp. Och vi har uppmärksammat att det uppkommit möjligheter för oss, som är nya och spännande. Ni har alla varit mer mottagliga för vår energi, till stor del på grund av hur många positiva skildringar det har varit av utomjordingar i er science fiction. Människor ser ett nytt slag av utomjordingar.

Utomjordingar ses nu som vänliga, hjälpsamma, kunniga och kanske ännu mer evolverade andligt, och det bidrar till att överbrygga klyftan mellan människor och utomjordingar. Vi vet att science fiction författare, regissörer, berättare av alla slag, får nedladdningar, och dessa nedladdningar dyker upp i det arbete som de producerar. Men evolutionen av utomjordingar i er science fiction är också relaterad till evolutionen av ert medvetande.

När ni först såg utomjordingar avbildas i era olika berättande verk, var de groteska, onda, och ute för att ta över er planet och förinta allt liv. Nu ser ni en mycket mer realistisk skildring av de utomjordingar som ni delar den här galaxen med. Ni ser att vissa är mycket bra, mycket vibrationsrika, och mycket villiga att hjälpa mänskligheten, att ansluta till och samskapa med er. Och naturligtvis har ni också den andra änden av spektrumet. Ni ser att det fortfarande finns skildringar av utomjordingar som är illvilliga och vill skada och ta över varje planet de stöter på.

Vi vill att ni ska veta att i verkligheten är antalet välvilliga utomjordingar i galaxen vida större än antalet illvilliga. Det är samma sak i er värld. Som ovan, så nedan. Och ju mer ni inser att era fjärde dimensionella utomjordiska vänner inte är så annorlunda än er, desto lättare blir det för er att ha öppen kontakt. Och så rekommenderar vi att ni lägger er uppmärksamhet på de välmenande utomjordingarna och söker den personliga kontakten, eftersom det bara kommer att föra er till en plats av att känna sig mer hel och komplett som en varelse, som en resenär, som någon som har sin alldeles egna galaktiska historia.

Den dag kommer då mänskligheten öppet kommer att vara en del av det galaktiska samhället, och vi ser den dagen komma tidigare och tidigare hela tiden.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft glädjerika kontakter med er.”

Översättning: Mats

 

Du gillar kanske också...