Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 juli 2021 

 

Arkturiska Rådet i den 9:e Dimensionen via Daniel Scranton

  den 18 juli 2021

“Det Uppvaknade Kollektivet: Dessa är era Uppdrag”

 

“Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att få stå i kontakt med er alla.

Vi återupplever upplevelser från vårt kollektiva förflutna, upplevelser som vi har haft i fysiska kroppar och på tätare dimensionsplan, för vi vill vandra i era skor så gott vi kan. Vi vill hjälpa er och för att hjälpa er, så måste vi förstå vilka ni är och varifrån ni kommer, vad som motiverar er och vad som lyser upp er. Ni alla skulle utmärkt klara att ta denna inställning gentemot andra människor, i synnerhet vad gäller dem som ni tydligt kan se att är i behov av er hjälp. Det är omöjligt att exakt veta vad någon annan går igenom, vad de upplever, men ni kan göra ert bästa för att visa empati.

Och när ni gör ert bästa, så erbjuder ni ert bästa till era medmänniskor, precis så som vi försöker erbjuda vårt bästa till er alla. Ni bereder oss så mycket glädje för att ni ger oss möjligheten att hjälpa, att transformera var och en av er. Vi vill att ni ska få uppleva densamma glädjen och därför tyckte vi att vi skulle ge er detta stycke av information om hur vi bättre kan känna er alla.

När ni ser någon som ni tycker det är mycket utmanande att förhålla er till, se ifall ni kan minnas en tid i ert liv när ni gick igenom vad denna individ genomgår. Använd era samtliga förmågor och färdigheter för att förhålla er till era medmänniskor så att ni bättre ska kunna stå till tjänst till dem alla. Detta är hur ni skiftar ert medvetande. Det kommer inte att ske genom att exkludera, utan i stället genom att inkludera, som ni uppnår ett högre medvetandeplan.

Ni behöver se alla utanför er såsom en del av er, en del av det pussel som ni utgör och ett som behöver tas tillbaka till helheten, centrumet, helheten av vilka ni är. De försök som under historiens gång har gjorts för att dela upp er och få er att avhumanisera varandra fortgår; de förstärks just nu. Men ni kan inte gå i denna fälla, inte om ni vill gå dit ni är menade att gå, i rätt tid och på ett glädjefyllt sätt.

Vi vet att ni är ivriga att fullfölja skiftet och just nu ger vi er instruktionsboken. Ni måste förmå vända er inombords och finna inre frid och sedan blicka utanför er och upprätthålla den när ni tar itu med en annan människa som är omedveten om det faktum att man till och med har ett trauma som man behöver bearbeta. Detta är var ni kommer in, såsom medlemmar av det uppvaknade kollektivet. Ni behöver hjälpa till och heala, samt erbjuda den hjälp ni kan till alla som dyker upp i ert liv på en daglig basis. Dessa är era uppdrag och allt ni behöver för att fullfölja dessa uppdrag är kärlek, medkänsla, förlåtelse och en önskan att förenas och vi vet att var och en av er inombords har dessa ingredienser.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi gladde oss över att få ha kontakt med er.”

 

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...