Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 juni 2019

Det Arkturiska Rådet, 24 juni 2019

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har en medvetenhet som tillåter oss att vara närvarande med er och närvarande med varelser från andra planeter i andra stjärnsystem samtidigt, och vår uppmärksamhet behöver inte bli sämre varken för er eller andra grupper, eftersom vi kan fokusera på er alla samtidigt. Anledningen till att vi kan göra detta är för att vi har en allestädes närvaro (omnipresence), och vi vet om att vi har det. Ni är lika mycket en varelse av Källans Energi som vi är, men ni känner er mer begränsade i era fysiska kroppar eftersom ni har fått lära er att identifiera er med era fysiska kroppar.

Vi har inte längre fysiska kroppar, vilket gör det mycket lättare för oss att inse sanningen om vår allestädes närvaro. Men ni behöver inte längre hålla fast vid tron att ni är era fysiska kroppar. Ni är medvetna, och ert medvetande är anpassat till den fysiska kropp som ni känner till som er kropp, men ni behöver inte bara känna ert medvetande i er fysiska kropp.

Vi talar inte om att ha en utanför-kroppen upplevelse, och vi talar inte om astral projektion. Vi talar om att vara centrerad i era fysiska kroppar och nå ut till alla andra ställen på er planet. Det här är en bra plats att börja på, eftersom ni försöker förena det mänskliga kollektivet, och sedan galaxen, och sedan Universum för att därefter återvända till ert kompletta Medvetande i Källans Energi.

Och då föreslår vi att ni tränar på att fokusera på ert hjärta och sedan expanderar ut i alla riktningar för att fylla varje partikel i alla fysiska ting, personer, djur och själva planeten. Ni är redo nu att uppleva er allestädes närvaro. Ni är redo att börja ge er själva en försmak av hur det är att veta att ni är fysiska och att ni är varelser av Källans Energi på samma gång, och denna träning hjälper er att hela andra på avstånd. Den kommer att hjälpa er med manifestationer. Den kommer att hjälpa er med att känna er mer som ert femdimensionella jag. Detta är vad det handlar om för er den här gången.

Och det kommer att fortsätta att handla om detta. Det hela handlar nu om att utvidga ert medvetande. Medan ni väntar på att resten av mänskligheten ska bli redo för slutförandet av skiftet, måste ni skaffa er mer erfarenhet som den här för att känna er mer harmoniska med var ni står. Ni måste gå längre än vad den fysiska verkligheten verkar erbjuda er just nu, för det finns så mycket mer, och ni behöver få en försmak av det för att bli tillräckligt intresserade för att fortsätta vara där nu.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...