Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 december 2018

Arkturiska Rådet, 19 december 2018

Via Daniel Scranton

Att släppa taget har blivit lättare

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är mycket entusiastiska över det sätt på vilket ni alla, under de senaste veckorna och månaderna fram till nu, har släppt taget om det som inte längre gagnar er. Vi har bevittnat hur ni alla har höjt er till ett högre medvetandetillstånd och därigenom blivit mer medvetna om det som har blivit alltmer betungande för er. Och vi kan då se att ni helt enkelt släpper taget, och vi är mycket imponerade över hur lätt det har blivit.

I ert kollektiva förflutna skulle ni ha sett något inom er som hade en lägre vibration, och ni skulle hållit fast vid det i tron att ni behövde fixa något inom er. Men det var dömandet som fick er att hålla fast vid något som inte längre gagnade er. Men nu kan vi se den lätthet med vilken ni släpper allt som har en lägre frekvens.

Detta är till stor del på grund av er medvetenhet om vilka ni har varit i tidigare liv. När ni inser att ni har haft några mycket mörka inkarnationer, och ni vet att ni gör ett sådant enormt arbete i denna livstid genom att integrera tidigare liv, då måste ni ju inse att ni har en del lägre vibrationsskräp som ni helt enkelt måste erkänna och sedan släppa.

Ni behöver inte identifiera er med en tanke eller en tro. Ni måste inte ta fasta på en fördom som kommer upp inom er som er egen. Ni har friheten att bara släppa den. Det finns ingen anledning för er att vidta en massa åtgärder för att göra det, och den vetskapen gör det så mycket lättare för alla att gå vidare och bli de femdimensionella varelser som ni hela tiden varit förutbestämda att bli under den här livstiden.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st.germain.se

Du gillar kanske också...