Jor-El via Börge Höglund, 10 december, 2018

Jor-El 18-12-10

 

Hej alla älskade vänner på Gaia, det är Jor-El som kommer med meddelande till er.

Lyssna till ert inre. Öppna ert hjärta. Lev i kärlek, glädje och tacksamhet. Kräv er frihet, fri från slaveri, hunger, fattigdom, krig och våld i alla former.

Genom att ge ut kärlek, ljus, glädje och gåvor, inte bara nu i juletid, utan ge det du kan av det du har.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Som jag, och många med mig har sagt, det du ger ut får du tillbaka.

Vi ser hur mer och mer saker faller på plats vi ser den NYA TIDEN närmar sig mot sin fullbordan. Kom ihåg mina vänner att vi befinner oss i advent, enl. den kristna läran, vilket betyder att vänta på en stor händelse.

Födelsen av den glädje och kärleksfulla GYLLNE TIDEN sker nu, men som alla vet är en födelse inte smärtfri, och därefter måste (barnet) skapelsen vårdas i många år, innan skapelsen klarar sig på egen hand.

Det ni skapar nu är inte fullbordat, utan ni ljusarbetare måste vara på alerten och ta hand om alla människor och djur som behöver vård och hjälp på alla sätt, både inre och yttre vård.

Välsignade vare ni som lyser upp er värld med ljus som tränger undan mörkret

Det finns många viktiga delar av skapelsen som ni kan var och en bidra med, men effekten mångfaldigas, om ni i grupper fokuserar på Gaias rening och hennes förändring på väg till 5.te dimensionen, be att det blir så stillsamt som möjligt.

Vi samarbetar för det högsta bästa.

Vi älskar er alla, vi sänder er oändlig, ovillkorlig kärlek.

Vi är närmare än ni tror. Vi är bland er. En del av oss kan ni inte se, på grund av att vi befinner oss i andra frekvenser.

En del av oss har tagit en mänsklig form för att ha en fysisk kontakt möjlighet med er.

Vi är inte längre än en tanke bort

Jor-El

Galaktikerna

Du gillar kanske också...