Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 september 2021

 

Arkturiska Rådet i den Nionde Dimensionen via Daniel Scranton

den 19 september 2021

”Ni spelar roll”

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att få ha kontakt med er alla.

Vi är de i era liv som ger er det mesta, i termerna av hur stor mängd energi och information vi tillhandahåller er med och ändå vill vi att ni alla ska lyssna till era hjärtan. Vi önskar ändå att ni ska vara mer självständiga och få mer inifrån er själva. Detta är ett sam-skapande åtagande. Vi gör vår del, men vi vill även att ni alla ska uppmärksamma att ni är de som skapar er verklighet och ni är också de som avgör huruvida det som vi ger er genljuder med er eller inte. Ni får avgöra huruvida ni tar emot era energi-överföringar och ni får avgöra om ni ska tona in er på några av dessa överföringar.

Ni sitter i förarsätet och vi kommer att ge, och ge, och ge lite till, oberoende av ifall någon tar emot oss där på Jorden. Ni förstår, vi förstår att vi påverkar ert kollektiva medvetande, för ni är en del av ett universellt medvetande, såväl det mänskliga kollektiva medvetandet. Ni är också en del av det galaktiska kollektiva medvetandet, vilket även vi är. Så vi kommer att fortsätta ge och vaka över er, för vi vet att vi har en påverkan på er, till och med när ni inte uppmärksammar oss. Vi bjuder in er till att göra detsamma vad gäller resten av era medmänniskor där på Jorden.

Fastän ni skriver en bok och ingen någonsin läser den förutom ni själv, så har denna energi lagts ner på papper eller så finns den i en dator, och den påverkar det mänskliga kollektiva medvetandet. Detta spelar roll för det universella medvetandet. Ni måste börja se er själva på det här viset, för annars upphör ni med att bidra. Om er bok inte blir publicerad av en större förläggare, eller någon förläggare överhuvudtaget, så kanske ni slutar upp med att skriva, men om ni märker att ni fortfarande gör en skillnad och når fram till hela det mänskliga kollektivet, då kommer ni möjligtvis att fortsätta skriva. Det spelar ingen roll hur många visningar er video får. Det spelar roll att ni gör den. Det spelar roll, för ni har en inverkan på det mänskliga kollektivet, det galaktiska kollektivet och det universella kollektivet med allting som ni lägger ut.

Varje ord ni uttalar, varje tanke ni tänker och varje avsikt ni har påverkar helheten. Det är vad vi försöker göra här med dessa överföringar och vi bjuder in er till att ansluta er till oss och bli en del av denna sam-skapande dans. Tillsammans kan vi åstadkomma en fredlig, glädjefylld, enkel övergång för hela medvetandet i hela universum. Vi kan göra det, för vi alla skapar våra verkligheter och om det är den verklighet ni vill uppleva, så anslut er då till oss i vad vi gör här.

Vi sprider ljus och kärlek. Vi sprider positivitet och hopp och vi vet att ni kan göra detsamma. Vi vet att ifall ni genljuder med oss och vår agenda, så gör ni sannolikt detsamma och vi är tacksamma för era bidrag, för vi gillar att ha en markbesättning där i den fysiska sfären. Men fastän vi inte hade den, så skulle vi fortfarande göra vad vi gör.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt att få ha kontakt med er.”

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...