Arkturierna via Daniel Scranton, 9 oktober, 2017

Arkturierna, 9 oktober 2017

Via Daniel Scranton

 Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Ni står inför många val under dagen, i olika perioder av ert liv och genom hela er livstid. Ni gör val som påverkar er själva och andra, och vi ser att ni gör val baserade på vad ni tror att resultaten av de valen kommer att bli. Vi ser att ni gör en massa saker, därför att ni tror att om ni gör något kommer ni att få något annat i utbyte.

Ni har många föreställningar om de val ni gör och de handlingar ni utför. Ni till och med väljer att inte agera eller tala för att ni tror att ni genom er vägran, eller brist på kommunikation, ska få vad ni vill ha, även om detta något bara är ett tillstånd av att vara. Vad vi också kan märka, inom var och en av er, är en önskan om att leva i glädje, men ofta gör ni er glädje villkorlig.

Så om ni gör ett val, och ni får det resultat som ni önskar genom en viss åtgärd, då kommer ni att känna glädje. Om ni gör ett val, och ni inte får det resultat som ni önskar, kommer ni inte bara att känna brist på glädje, utan ni kan faktiskt känna er ledsna, arga, rädda eller någon annan känsla av lägre frekvenser. Om era handlingar och val är villkorade, kommer också er glädje att bli det.

Vad ni vill göra i livet är att börja på samma punkt som ni vill avsluta det. Så börja med hur ni vill känna er och låt era val reflektera det tillståndet. Om valen och åtgärderna inte harmoniserar med det tillstånd ni vill var i, då skulle det vara bäst för er att inte göra det valet eller vidta den åtgärden. Det bästa för er vore att gå tillbaka till där ni började.

Gå tillbaka till det tillstånd där ni känner igen hur ni vill känna, och känn sedan efter hur ni vill känna. Visa er själva att ni har förmågan att känna känslor och vibrationer, och få sedan tillgång till dem. Varje val ni gör och varje åtgärd ni tar kommer då att vara ett resultat av hur ni känner, snarare än ett försök att hitta er själva i det särskilda tillståndet av att vara.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...