Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 april 2021

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

27 april 2021

Vad är Det som Håller Tillbaka Er Uppstigning – Det 9D Arkturiska Rådet

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har en vacker relation med alla andra varelser i denna galax, och vi fortsätter att försöka skapa partnerskap med varelser i hela universum. Det finns några vi ännu inte har träffat, utanför Vintergatan, och vi älskar att expandera vårt medvetande till kontakt med alla vi kan, för vi förstår att när vi möter någon annan så möter vi en annan aspekt av oss själva.

Detta är en vacker och kraftfull övning för er alla att införliva i era dagliga liv. När ni kan se alla andra som representanter för en aspekt av er och då släpper ert motstånd mot den personen, om ni nu hade något motstånd mot den, då kan ni ta enorma steg framåt i er andliga utveckling, och ni kan få till de största förändringar ni någonsin sett i er värld.

Det största problem ni har där på Jorden just nu är verkligen att ni hyser agg till varandra, att ni känner er separerade från andra, och att ni har hat i era hjärtan. Att släppa allt detta kommer inte bara att föra er samman som mänskligt kollektiv, det kommer också att hjälpa er att stiga upp, och ni vill stiga upp. Ni vill existera i ett högre-frekvent tillstånd, ett som vi vanligtvis benämner den ”femte dimensionen”. Men ni kan inte komma dit om ni ser er själva som separata från alla andra.

Att skapa splittring sätter er i en tredje-dimensionell mentalitet och håller er fast i ett tredje-dimensionellt paradigm. Ni föddes för de mesta in i ett tredje-dimensionellt paradigm, och det är vad ni är här för att överträffa, vad ni är här för att stiga upp ur. Se det inte som att ni låter andra komma undan med deras dåliga beteende. Se det som den enda vägen att bli mer av den ni verkligen är, vilket är ert högre själv, ert femte-dimensionella själv.

Vi har sagt detta tidigare, och vi kommer att säga det igen – Sluta vänta på att något utanför er ska råka katapultera er, och bara de andra utvalda, till den femte dimensionen. Ni kommer att göra detta som ett kollektiv, och för att verkligen uppleva er själva som Käll-Energi, måste de andra vara närvarande, eftersom de är en del av Käll-Energin, och därför en del av er.

Några av er kanske undrar hur man ska kunna förlåta vissa av de avskyvärda handlingar som era medmänniskor deltagit i. Vi säger inte att ni ska förneka era känslor angående dessa avskyvärda handlingar, men vi ber er föreställa er att i någon annan livstid, då ni var mycket, mycket annorlunda mot hur ni är idag, så var det ni som utförde de avskyvärda handlingarna.

Om ni kan förlåta någon annan så kan ni förlåta er själva, och då, och bara då, kan ni bli mer hel och komplett. Nyckeln till förlåtelse är att inte bara inse att genom att förlåta någon annan så förlåter ni er själva. Nyckeln till förlåtelse är också att tillåta er själva känna vad den personen och den handlingen alltid avsågs få er att känna.

När ni väl rensar er ilska, er sorgsenhet, ert hat och er rädsla, är ni på en plats där ni kan förlåta, och då släpper ni något av den tyngd som håller er ner, som håller er tillbaka, som håller er från er egen uppstigning. Och då ni stiger upp tar ni andra med er. Ni blir ett föredöme; ni skapar mallen. Och ni blir den lärare och guide ni föddes till att vara i denna livstid.

Vi är ledsna över att det inte är lättare än så, men det var ert val att skapa denna version av verkligheten. Så, kom vänligen ihåg det nästa gång ni hytter näven mot den, och vet att känslan av att omfamna allt detta och resa er över det är ojämförbar i hela galaxen.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt kontakten med er.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...