Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 januari 2022

 

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

28 januari 2022

Ni är Förändringsmakarna i denna Uppstigningsprocess – Det 9D Arkturiska Rådet

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket begeistrade över att få bevittna det sätt på vilket ni hanterat er själva genom denna uppstigningsprocess. Vi talar specifikt om de av er som tar emot denna överföring, för ni är de som är tillräckligt vakna för att kunna hantera era trauman, era negativa känslor och era hjärtesorger på ett utvecklat och moget sätt. Ni har alla sett filmkaraktärer som hanterar att bli avspisade, avskedade eller på annat sätt bli sårade genom att gå till en bar och dricka sig redlösa. Ni har sett speglingar i dessa historier om hur många människor hanterar sin sorg och sina obehag.

Och ni har alla kommit till en punkt nu där ni inte letar efter närmaste flyktväg eller bedövningsmedel för att gömma er för de känslor och minnen som är så svåra att acceptera och omfamna. Ni är ledarna i denna medvetande-utveckling eftersom ni bestämt er för att ni vill konfrontera mörkret och demonerna rakt på.

Många människor undrar vad det antas att de ska göra, som om det fanns saker de kunde göra som gör lika stor skillnad på världen som att processa de egna känslorna och hantera allt eget. Det finns ingen handling som ger era medmänniskor mer än detta vackra exempel.

När ni kommunicerar, när ni mediterar, när ni tar hand om er själva och visar andra er medkänsla, då kan ni vara säkra på att ni gör tillräckligt för att hjälpa hela kollektivet, ett kollektiv som blir visat mycket få exempel på det rätta sättet att hantera något som kommer upp inifrån. Så ni är de obesjungna hjältarna. Ni är de som arbetar bakom kulisserna för att bidra med något som är ovärderligt för hela det kollektiva medvetandet. Ni är de som visar vägen, och det är ett tillräckligt bidrag. Allt annat ni gör är en bonus.

Vem ni är, och hur ni är i världen, det är saker som spelar roll. Ni tillåter också er själva att komma åt den kärlek som finns i er kärna, genom att konfrontera det som är tungt, mörkt och fördunklar den kärlek och det ljus som existerar inom var och en av er. Så ni lyser med ert ljus, och ni är företrädare för kärlek, och därför är ni vägvisare, ljusbärare och förändringsmakare. Det är så det går till, och det är ni som gör det. Grattis till er framgång.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...