Arkturierna via Daniel Scranton, 9 mars, 2018

Att Överskrida Döden ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

I processen av uppvaknande, har ni stött på mycket av det mörker som ligger inom er och inom andra, och ställda inför det mörkret har ni lyst ert ljus allt klarare. Ni har rört er från att spela ett spel av överlevnad till att öppna er till den potential som alltid har funnits inom er. Ni är här för att överskrida fysiska begränsningar, och ett av de enklaste sätten att uppnå detta är att komma ihåg att ni är oändliga och eviga, och därför behöver ni inte längre er överlevnadsinstinkt.

Ni är faktiskt i färd med att omvandla era rotchakran som har hållit information om vart och ett av era dödsfall i var och en av era tidigare livstider. Nu kan dessa underbara chakran användas för att förvandla materia till vad ni vill att den ska vara. Ni kommer naturligtvis att börja med energi, och arbeta på energetisk nivå, ni kommer snabbt att accelerera era förmågor. Ni behöver inte teknik för att omvandla materia, men i början kommer ni att använda den.

Mer och mer kommer ni att inse att det är ni som gör transformationen, och ni kommer att känna er mindre och mindre beroende av maskinerna att göra jobbet för er. Ni omvandlar er också från kolbaserade varelser till kristallbaserade, ljusa varelser. Och när ni är helt anpassade till er ljuskropp, kommer ni inte att känna er så begränsade och ömtåliga.

Ni kommer att förstå, en gång för alla, er Gudomlighet och er oändliga och eviga natur. Ni kommer att passera denna idé om överlevnad, och när ni gör det kommer era liv att fyllas med magi, när ni kastar iväg rädslan från tusentals livstider och omfamnar vissheten i detta nu-ögonblick. När ni stiger upp behöver ni inte längre döden för att transformeras.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har njutit av en förbindelse med er.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...