Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 april, 2020

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 april, 2020

Energierna av Framsteg från Covid-19 ∞ Det 9D Arkturiska Rådet, Kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är ombedda att kontakta er alla.
Vi ser och känner av de framsteg som ni alla har gjort, och vi vill förmedla ett mycket viktigt budskap till er om hur ni går framåt. Många gånger i livet har ni velat hoppa ända till slutet, till den bästa delen, den del ni har väntat på att uppleva ganska länge, och ni gick då miste om känslan av den gradvisa utvecklingen, eftersom ni inte ställde in er på det. Ni kan bli mycket ’allt eller inget’, mycket ’svart eller vitt’. Ni är antingen mitt i en kris, eller så är ni ute ur det.
Men vi vill prata med er om framstegen. Vi vill prata med er om hur mycket mer ni kan känna in skiftet och expansionen som pågår just nu inom det mänskliga kollektiva medvetandet. Om ni tar en stund just nu, och känner in era kroppar. Och sedan sträcker ut med ert medvetande, precis bortom era fysiska kroppar, och känner den expansiva energi som är runt omkring er, den uppmanar er, uppmuntrar er att känna den gradvisa utvecklingen mot det mål som ni har satt rätt för ert kollektiv. Det finns mycket få frågor som förenar det mänskliga kollektivet, och detta virus är en av dem.
Det är något värt att känna in. Det är något värt att uppleva. Ni vill känna förändringen. Ni vill känna expansionen, tillväxten, evolutionen, men ni måste ställa in er på den för att uppleva den. För vissa av er som är känsliga, som är empatiska, är det omöjligt att inte känna vad som händer med kollektivet. Men för de allra flesta människor, kommer det att ta lite ansträngning, och det är vad vi förskriver till er alla just nu.
Gör ansträngningen. Känn in vad som händer just nu på er värld, eftersom den enorma mängd kallelser som pågår är något ni sällan får uppleva. Ni vill inte gå miste om det, och som en bonus, när ni är inställda på de skiftande energierna, de förändringar som är över er, denna enkla handling sätter er på en snabbare tidslinje till dit ni vill gå. Många individer vill att saker och ting bara ska komma tillbaka till det normala, tillbaka till hur det var, men vart ni är på väg just nu är så mycket bättre än där ni var. Och ni har alla en möjlighet att glida in i det läget och känna de energier som finns över er just nu. Det är definitivt värt lite tid och ansträngning för att ställa in och samstämma er med.
Vi är det Arkturiska Rådet, vi har glatt oss av kontakten med er.”
Översättning: Mats

The Arcturian Council via Daniel Scranton, April 4th, 2020

Du gillar kanske också...