Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 4 oktober 2019

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 4 oktober 2019

 

4 oktober 2019. Mike Quinsey.

Händelserna rör sig så snabbt att förändringar måste komma snart som skall förbättra situationen för Mänskligheten. Det gamla gardet kommer inte att ge upp sin återstående kontrollerande makt utan kamp, men det finns nya energier som ökar i styrka som kommer att säkerställa att utvecklingen fortsätter som det var avsett. Det finns många själar som väntar på att införa nya levnadssätt, som kommer att hjälpa till att undanröja behovet av arbetsintensiv drift. Ni har hållits tillbaka alltför länge och nu är det dags att gynnsamma uppfinningar släpps som ger er mer tid att odla era egna intressen. Förändringar kommer aldrig med lätthet, men ändå kommer de och ingenting kommer att tillåtas stoppa deras införande.

Inse att oron i hela världen är ett säkert tecken på att människor är rastlösa, och endera vet eller känner att de har rätt till ett bättre liv och söker de förändringar som kommer att leda till detta. Från vår sida av slöjan vet vi vilken potential som väntar er vilket kommer att ge er ett stort lyft. Det gör våra hjärtan sorgsna att se så mycket lidande på jorden, men det behöver inte fortsätta och vi gör allt vi kan för att hjälpa er. Vi säger igen att det gamla paradigmet avslutades med tillkomsten av New Age, så ni måste fokusera på allt som är bra och önskvärt för att få det i full manifestation.

Förstå att ni har mycket mer kraft att nå era mål än ni inser. Ni får naturligtvis hjälp av oss och andra avancerade civilisationer som har era intressen för ögonen. Så ge inte upp och visualisera att allt är bra så hjälper ni till så att det blir så. Försäkra er om att när tiden är rätt för era framsteg står vi tillsammans med er och ger er all uppmuntran. Vi har sett alla dessa förändringar tidigare och vi vet vilken hjälp ni behöver så att ni håller fokus på ert mål.

Mänskligheten är inte unik och många äldre civilisationer har framgångsrikt gått igenom det ni står inför nu och de är medvetna om problemen. Ni kanske inte ser dem runt omkring er, men ni kommer att känna deras energi och deras närvaro. De älskar att hjälpa sina bröder och systrar genom de lägre vibrationerna så att ni kan ta er plats i de högre vibrationerna. De kommer att ge frid åt er och i era ögonblick av meditation kan de påverka er, så att ni vet vad ni ska göra härnäst, men med bästa vilja i världen kan de inte ge er hjälp förrän ni är redo eller har bett om det.

Ni är en mycket ung civilisation som bara nyligen har vaknat till er verkliga potential, och du kommer att vara medveten om att du är mycket mer än din kropp eftersom du är en andlig varelse. Din historia går tillbaka långt, och du har upplevt så många olika liv att du nu står som en gammal erfaren själ. Ändå är du inte medveten om dem för närvarande eftersom sådana minnen hålls tillbaka så att du i ditt nuvarande liv kan uppleva utan några distraktioner. En dag framöver kommer du att få din sanna ”historia” och utan tvekan kommer du att bli förvånad och förbluffad.

Evigt liv kommer genom den Högsta Skaparen och åtföljs av den mest exotiska formen av kärlek som du kan föreställa dig. Kärlek är energin i alla energier och en dag när dina resor har avslutats kommer du som alla andra själar att återvända till den Stora Centrala Solen. Du är bara en själ ibland otaliga andra som delar din lust att återvända till Källan. Det är vad du söker, antingen du är medveten om det eller inte. Så kan du se att alla andra livsformer oavsett vad som krävs i allt väsentligt är precis som du. Vi är alla Ett.

Kan du föreställa dig vilken mängd erfarenhet du har och ändå skapar du fortfarande nya möjligheter att lära dig mer. Som vi tidigare nämnt är inte evolutionen som de flesta föreställer sig en kontinuerlig rak väg utan rör sig i en cirkulär rörelse. Det tar dig en enorm tid att slutföra en upplevelsekrets, och eftersom händelser alltid går framåt, och när du når startpunkten igen har allt gått vidare. Det betyder att som en upplevelse verkar det som en kontinuerlig sådan utan några pauser eller några tecken på fullbordande. Tänk också på att ni lockar händelser till er själva genom tankens kraft, och när ni utvecklas vidare kommer ni att nå en punkt där ni omedelbart kommer att manifestera vad ni vill ha.

Livet på Jorden är en blek återspegling av vad som väntar er, och när ni tittar tillbaka kommer ni att undra hur ni någonsin kunnat gå igenom sådana prövotider. De av er som har varit framgångsrika kommer att fortsätta utvecklas i mycket snabbare takt och de tider ni befinner er i kommer att verka som ett avlägset minne. Det gamla har liten plats i din nuvarande erfarenhetsperiod och vi uppmuntrar dig att helt fokusera på framtiden på ett positivt sätt, när du nu lägger upp din framtida väg. Vi talar huvudsakligen om dina andliga framsteg, för när du stiger upp lämnar du gradvis efter dig de materiella aspekterna eftersom du kommer att skapa med ren tanke.

Du kommer utan tvekan att undra hur familjer påverkas av de förändringar vi nämner, och svaret är att individer kan gå sina egna vägar men länken kvarstår så att kontakten alltid är möjlig. Förstå att själar ansluter sig till familjeenheter efter eget val och för den upplevelse det kan ge. Vissa själar går fortfarande samman med samma grupp och kommer att ta olika roller inom den. Det ger exakt vad du behöver för att gå vidare med din utveckling. Själen är en fri ande och kan välja sin egen utvecklingsväg, men den brukar följa råd från dem som är mer andligt erfarna.

Livet i Materiens Universum är avsett att lära er lektioner som är nödvändiga för er ständiga utveckling. Ni som har lyckats passera markören är nu på väg till de högre områden som ni kommer att finna så annorlunda mot vad ni upplever nu. Det kommer att bli mycket trevligare och fullt av välkomna överraskningar. Din omedelbara glädje kommer möjligen att vara att du är i en finare version av din eteriska kropp som inte behöver drabbas av de sjukdomar och problem som du tidigare upplevt i det fysiska.

Ni har i vissa avseenden varit spädbarn och har behövt mycket vägledning för att komma igenom era fysiska upplevelser. Ändå är ni redo att gå längre på vägen till de högre rikena. Nyckelfaktorn är att ni successivt kommer att ha större tankekraft, så sådana tankar måste mildras av gott förnuft och kärleksfulla avsikter. Börja nu så finner ni det lättare att anpassa er till ett nytt sätt att tänka. Att säga sanningen hela tiden är en annan faktor eftersom så småningom andra själar automatiskt vet när ni pratar med mindre än hela sanningen.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag och du kan också vara i kontakt med ditt om du så önskar.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...