Arkturierna via Natalie Glasson, 14 december 2018

Arkturierna via Natalie Glasson, 14 december 2018

Per Staffan 14 december 2018

Du är Skaparen av Ditt Liv av Arkturierna

14 december2018

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 14 december 2018 – Original Källa: Sacred School of OmNa

Vi, Arkturierna för fram vårt medvetande, vår kärlek och vårt flammande ljus för att stödja dig nu. Vi kommer fram som ett kollektiv för att dela vår kraft och inspiration med dig. Du kan kalla på oss närhelst du vill uppgradera hela din varelse, vi gör det i harmoni med din själ, med hjälp av vår uppstignings ljusverktyg och teknik för att skapa kraftfulla och fredliga transformationsförändringar inom din varelse. Vi är närvarande för att hjälpa och vägleda dig, vi kommer alltid att presentera vårt ljus för dig som stöd, respekt och kärlek för den uppstigningsväg du reser på.

Den energivåg och cykel som förankras in i Jorden från de inre planen kan enkelt sammanfattas som närvaron av klarhet. Uppstigningsenergierna för 2019 främjar närvaron och upplevelsen av klarhet inom alla aspekter av ditt varande, verklighet och liv. Det innebär att aktiveringar kommer att äga rum för att hjälpa dig att se, känna och erkänna med större klarhet och tydlighet. Att vara medveten om din intuition och inre vägledning med tydlighet och förmåga att tydligt reagera på den visdom som mottas. Tydlighet kommer att utvecklas inom dina relationer, särskilt med dig själv, själen och Skaparen. Förvirring kan uppstå, och detta kommer att vara en indikation på ditt motstånd mot närvaron av tydlighet och de skiften den kan manifestera för dig.

Du är ditt liv

Med närvaron av klarhet i frontlinjen för uppstigning vill vi föra fram vår inspiration och våra insikter för att ytterligare stödja uppvaknandet av tydliga tankar, förståelse och sanning från ditt inre. Vi önskar tala med dig om ditt liv, din verklighet och livstid. Vi kommer att dela med dig nu att du är ditt liv, din verklighet och livstid, det här är din sanning och när det blir din erfarenhet börjar du komma in i en djupare förståelse för världen du lever i. Uppstigningsinsikter som stöder dig i frågor som du kan ha inom dig som, ”vad är meningen med livet? Vad är mitt syfte? Varför är jag på Jorden? ”

Ditt liv

I din existens på jorden är du en kombination av dina tankar, känslor, perceptioner, önskningar, tidigare erfarenheter, framtida förväntningar, din själsnärvaro, själsgrupp och Skaparen samt påverkan av de utanför dig i din fysiska och andlig verklighet. Du kan då uppleva att du har ett liv som du engagerar dig i varje dag. Detta liv kan tyckas ha en kurs, energi, flöde och egen riktning. Många människor kan känna sig som om deras liv händer för dem och de försöker förhålla sig till livets krav. Vissa känner sig besvikna över sina liv som om de har tilldelats dem utan deras samtycke. Andra kan känna att de inte har någon kontroll över sina liv eller att livet går bra, bättre än de förväntade sig.

Låt dig själv begrunda ordet ”Livet” eller Mitt liv. ”Är det en serie erfarenheter som du inte har kontroll över som ligger utanför din kropp och varelse? Eller är det en väg av din egen skapelse?

Mänskligheten tänker ofta på sitt liv som en energikraft som är skild från dem och som har en egen existens. Om du tänker på ditt liv som skilt från dig så kommer du att finna det utmanande att uppleva fullbordan, tillfredsställelse och frid eftersom du skapar att ditt liv styr dig och är skilt från dig. Ta en stund för att föreställa dig ditt liv som en konkret sak, för att ge dig idéer, kanske en väg, flod, monster. Vad tänker du på som en beskrivning av ditt liv?

Som vi har sagt är du en kombination av dina tankar, känslor, perceptioner, önskningar, tidigare erfarenheter, framtida förväntningar, din själs, själsgrupps och Skaparens närvaro och påverkan från de utanför dig i din fysiska och andliga verklighet. Allt detta skapar ditt liv, varje stor och liten sak du upplever är född av dig. Det sätt du uppfattar ditt liv på är också din skapelse. Om du uppfattar ditt liv som utmanande och skilt från dig kommer det att bli din upplevelse. Om du uppfattar ditt liv som din skapelse, dyrbar och en förlängning av vem du är, kommer det att bli din upplevelse. Du har byggt ditt liv så som det är nu och du kan också ändra det. Detta kan vara utmanande att ta emot, men när du engagerar dig i idén erkänner du din kraft och hur du påverkar ditt liv och dina erfarenheter från ditt inre.

Det här är den viktigaste nyckeln till tydlighet som vi, Arkturierna, vill dela med dig, ”Du påverkar, skapar och utformar ditt liv från dina inre upplevelser.” Allt är anslutet och ett i Skaparens Universum, därför är du ansluten och ett med ditt liv.

Din verklighet

Verkligheten kan beskriva ditt liv, det beskriver också vissa erfarenheter eller en serie erfarenheter och hur du uppfattar ditt liv. Verkligheten är vad du faktiskt upplever och hur du väljer att uppleva det. Verkligheten kan definiera sanningen som du upplever inom och utanför din varelse, det kan vara så ärligt eller så fyllt med illusion som du önskar att det ska vara. Verkligheten är din medvetenhet om allt du är, hela din upplevelse och allt du skapar. Om du fokuserar på din anpassning till din själ och ditt inre väsen blir detta din verklighet, om du klagar och bara ser det dåliga i världen så blir detta din verklighet. Din verklighet är det sätt du väljer att uppfatta dig själv på.

Din livstid

Din livstid är varaktigheten av din existens på jorden. Detta styrs av din själ och det uppdrag som din själ har accepterat eller vill uppnå på jorden. Medan din själ bestämmer längden på din existens på jorden, kan de val du gör och områden du fokuserar på påverka kvaliteten av din existens och kan till och med få själen att ompröva längden av din livstid. Detta är endast i extrema fall. Därför behöver du inte oroa dig för hur mycket tid du har på jorden, det finns ett behov av att lita på din själ, och att de val du gör är födda ur din själs väsen och för det bästa goda för dig själv och allt. Tiden existerar inte, du kan känna igen din livstid som en konstant serie av nuvarande stunder.

Medan du inte kan kontrollera din livstid på jorden kan du känna igen att du är nyckelskaparen och designern av det liv du upplever. Kombinationen av alla tankar, känslor, övertygelser etc. som du håller inom dig skapar ditt liv. Du kan också känna igen att du kan påverka din verklighet, vilket är sättet du uppfattar, agerar och reagerar på i varje nuvarande ögonblick. Det är dags att fullt ut inse att du är som ett med ditt liv och verklighet, du är skaparen och formgivaren, ditt liv och verklighet är födda inom dig.

Om du vill förändra ditt liv och din verklighet behöver du skärskåda inom din varelse,

Observera hur du tänker och känner om området du vill transformera.

Vilka övertygelser håller du om området?

Tänker du, känner och tror från ett utrymme av kärlek och frid eller från ett utrymme av illusion, rädsla, ilska, kontroll eller något annat?

Kan du se hur dina tankar, känslor och övertygelser kan påverka dina erfarenheter, antingen du agerar eller reagerar, skapar eller drar dig ur?

Är du villig att släppa loss det som du har förstått och skapa nya tankar, känslor, och övertygelser om det område du vill transformera? Är du villig att få läkning, från oss Arkturier? Vi är redo att tjäna dig. Kalla bara på vår energi nu för att skapa ljusaktiveringar av sanning, kraft och frid, så att du kan acceptera ditt liv och verkligheten som en skapelse och förlängning av dig själv.

Allt som du är skapar ditt liv.

Med gudomliga välsignelser,

Arkturierna

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...