Ashian via Jennifer Crokaert, 13 april 2020

Ashian via Jennifer Crokaert, 13 april 2020

Välsigna Hindren, Fokusera på din Glädje | Befälhavare Ashian via Jennifer Crokaert

13 april 2020, jennifercrokaert.blogspot.com

https://tinyurl.com/u2ft2c4

Detta är ögonblicket för den stora uppstigningen. Flamman som har pyrt så länge håller nu på att explodera till vad som kommer att verka som en rasande eld för alla som inte har varit medvetna om eller förberedda på detta ögonblick medvetet.

Men kom ihåg detta att alla som är här nu valde att vara här nu. Det finns inga misstag och en sådan överväldigande omsorg har vidtagits för att göra allt på högsta möjliga sätt för att följa de gudomliga principerna. Detta ögonblick kunde inte ha spelats ut annars, allting har beaktats.

Men detta är den avgörande delen, hur du svarar avgör den framtida banan. Som i allting, om du är optimistisk för ett bra resultat blir resultatet bättre än om du är rädd, orolig och arg.

I ett scenario flyter energin fritt, den är av hög vibration, så resultaten som den attraherar är fritt flytande, höga vibrationer. I det andra scenariot skapas blockeringar, energi stagnerar tills trycket byggs upp så mycket att det exploderar.

Fokusera på din energi och din glädje och välsigna hindren när de uppstår.

Vi ber dig inte vara lycklig när du inte är det, vi ber dig att hoppas när du känner dig överväldigad, att lita på att detta är det sista smärtsamma segmentet av livet på jorden som du känner till det.

Be om hjälp när bördan känns för stor. Vår komfort och kärlek finns alltid vid din sida, och väntar på din välsignelse, din inbjudan att svepa den runt dig, när din energi sjunker för lågt för att den fritt kan vibrera i dig. Detta är självbehärskning.

När du är hög matchar du vår energi, så din energi och vår flödar ohämmad. När din energi sjunker är vi inte längre i resonans med dig och måste vänta på din tillåtelse, din inbjudan, att dela energi med dig. Det är din fria vilja, djupt hedrad genom galaxerna.

Just nu är allt förberett. Det händer mycket bakom kulisserna som håller på att avslöjas. Tänk på detta som en filmförevisning; alla sitter på sina platser, lamporna dämpas och ridån är på väg att dras undan för Tidernas Skådespel.

Men detta är förbehållet, inte alla vet vilken föreställning de har valt att se. För vissa kommer föreställningen att vara exakt vad de tänkte sig, men det är verkligen ett litet fåtal; för de flesta önskar att de aldrig hade bestämt sig för att komma till bion för att se den här filmen.

Detta är ta tjuren vid hornen, att riva fasaden som skilde livet från verkligheten.

Det kommer att överväldiga deras känslomässiga, mentala system och nervsystem. Men det kommer inte att överväldiga dem andligt. De föddes med vetskap om att detta var kulminationen av hundratals livstiders arbete.

Ni som läser dessa ord är ljusarbetare, ni har återvänt för att hålla ljuset för det gudomliga och för att ge tröst till de känslomässigt hemlösa i kölvattnet av denna skenbara utrensning.

Ni, modiga, ni är våra kära och våra bästa, ni är här för att sprida tröst, för att lyssna, lyssna och lyssna ännu mer; att sprida förlåtelse och medkänsla. Ni uppmanas att dela förståelsen för att det i 3D-dramat måste finnas ”bra” och ”dåligt”; och de ”dåliga” har spelat sin roll, precis som de goda har gjort.

Medkänsla och förlåtelse kommer att vara kännetecknet för ljusarbetare i dessa utmanande tider framöver.

Och nu är ett ord om egenvård … egenvård avgörande.

Du kan inte hjälpa någon – mycket mindre hjälpa dig själv och nära och kära – om du är uttömd och utmattad antingen känslomässigt eller fysiskt. Precis som i ett flygplan, sätt på din mask först.

Se till att du schemalägger tid för att vara ensam, att ladda om på ett sätt som lyfter dig; ge tid för frid och få tid för glädje, eftersom dessa känslor sprider ut den kollektiva chocken och skräcken mer effektivt än du kan föreställa dig. Dessa ljuskänslor förstoras, vi använder dem som grundstenar som vi kan förstärka och expandera.

Nu är det tid för ljuset. Nu har det ögonblicket kommit då allt som är gott och rent och sant kommer att ses för vad det är och kommer att firas; nu är tiden då samhället verkar vara ställt på huvudet, när allt som inte är av ljuset kommer att ses och kommer – i slutändan – att upplösas, och vad som är kvar, kommer att vara renhet, det kommer att bli den nya vägen.

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...