Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 15 april 2020

Det Arkturiska Rådet, 15 april 2020 

Via Daniel Scranton

Massuppvakning och Fri Energi

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi är mycket glada över att få vara en del av massuppvakningen med er alla. Vi är angelägna om att bevittna effekterna av massuppvakningen som håller på att ske i er värld just nu. Vi har sett några av de tidslinjer som ni har framför er, och vi vet att dessa massuppvakningar som håller på att hända för dem som fortfarande sover, kommer att påverka det mänskliga kollektivet på ett mycket positivt sätt, på ett eller annat sätt. En sak som redan har inträffat är att människor har blivit mycket hjälpsammare, på grund av att det finns så många människor i nöd.

Vi misstänker också att den dominoeffekt ni kommer att få uppleva på Jorden kommer att resultera i enorma förändringar, som de av er som är vakna har önskat under en längre tid. Nu är det dags att avslöja hemligheter som kommer att göra att ni alla får tillgång till fri energi, till exempel. Nu är det dags för er att se hur beroendet av fossila bränslen för er el, kan försvinna för alltid. Ni måste göra förändringar där, och det enda som står i vägen för förändring är medvetandenivån i det mänskliga kollektivet.

När den övergripande vibrationen hos det mänskliga kollektivets medvetande höjs, kommer dominobrickorna att falla och ni kommer att börja se förändringar i er värld som visar på ett mer uppvaknat samhälle. Vi har berättat om dominoeffekterna som har inträffat i hela galaxen och i hela Universum, och nu vill vi att ni ska förstå, att livet kommer att förändras till det bättre på Jorden, och det kommer att ske på grund av att individer som ni själva sänder ut helande energier. Det kommer till stor del bero på de handlingar av vänlighet och medkänsla som kommer från uppvaknade själar, som ni själva.

Alla dessa saker kommer att bero på de enorma förändringar som kommer att komma som ett resultat av de massuppvakningar som håller på att ske. Det kommer inte att bli på grund av en regering, en politiker, en allians eller att någon med makt har fallit eller arresterats. Det är ni som gör skillnad, och de som nyss har vaknat kommer också att vända sig till er för hjälp.

Ni kommer att kunna engagera er i den typ av service som ni har velat göra under en längre tid, och ni kommer att börja se effekterna av att leva i en värld där det finns mindre föroreningar. Det kommer att påverka folk att gå ut och njuta av naturen, vilket också kommer att öka vibrationen hos det mänskliga kollektivets medvetande. Och det här kommer att fortsätta tills ni finner er själva skifta ert medvetande till ett femdimensionellt frekvensområde.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh


 

 

 

 

Du gillar kanske också...