Ashtar, 24 februari 2015

Ashtar

24 februari 2015

Ashtar On The Road Teleconference

Hälsningar Kära Familj! Vi är så exalterade över att vara här med er, som har gjort så stora framsteg. Och det finns mer! Jag ska börja med att citera ett av mina favoritcitat. Jag har sagt det förut, och jag kommer att säga det igen. Och det handlar inte bara om mig, Ashtar, utan om hela Ashtar Command – inklusive markpersonalen, inklusive er, Mina Kära. Och det lyder: ”Vi är här, vi är där, vi är överallt!”

Det finns ingen plats längre där någon mörk hatt kan gömma sig, därför att ljuset lyser så starkt att det till och med kan tränga igenom de mörkaste stenar. Och vi är ”i tjänst” skulle man kunna säga, dygnet runt. Jag, Ashtar, är på Bryggan (The Bridge) och ändå befinner jag mig på många möten runt om i världen – och bortom den på platser där Solar och de Galaktiska Råden träffas.

Det här är på många sätt ett slags Uppdrag. Uppstigningen har aldrig hänt förut. För människoriket att sjunka så lågt i sin vibration – ett annat sätt att säga det är, att dra en sådan slöja av separation över planeten, har nästan ingen hört talas om i hela Universum – och sedan komma tillbaka! Det är första gången. Vi känner oss glada och hedrade för att vi kan vara till hjälp. Vi är mycket mer synliga nu när allt detta börjar på allvar, än vi har varit tidigare.

Det har till exempel funnits händelser, för inte alltför länge sedan, som kan ha framstått som segrar för de mörka hattarna – i tredje dimensionens uppfattning och perspektiv på saker, ja. De skapade en stor sorg. Allt det jag säger är inte för att dra ner er till de lägre vibrationerna, utan helt enkelt för att tala om för er att de faktiskt var milstolpar på vägen upp och ut ur tredje dimensionen.

Jag ska berätta om morden på älskade ledare i USA, bröderna Kennedy och Dr Martin Luther King. Inom loppet av cirka 5 år togs dessa tre män bort från den tredje dimensionen. Och vare sig ni förstår det eller inte dog ingen av dem – även om Robert Kennedy lämnade kroppen. Jag kan tala om för er att det var det arv som inspirerade hela världen att samlas. Även om det var en tid av sorg, var det också en tid av triumf, när var och en av dem lämnade 3D, eftersom medvetandet på planeten samlades i Kärlek och en önskan om fred!!! Ljus tändes över hela världen. De Ljusen har inte brunnit ner. De brinner starkare nu!

Låt oss sedan titta på det ni kallar 9-11 – ett annat milstolpsögonblick, om ni vill. De byggnaderna föll ihop, men jag kan tala om för er att människors hjärtan nådde upp till Högre Dimensionella nivåer bortom 3D. Människor samlades i samförstånd och enighet om att den här typen av händelse aldrig får upprepas igen.

Och naturligtvis har det skett andra händelser sedan dess. Den Indonesiska tsunamin förde många, många hjärtan samman – och det spred sig utanför Indonesien – explosionen i Fukushima, oljeutsläppen i Mexikanska Golfen, tågutspårningar och flygplanskracher. Ni ser att det finns ett mönster i det jag säger, eller hur?

När något som anses tragiskt inträffar på 3D-scenen – och det gör det – är det ett upplyft! Det är en möjlighet för varenda varelse i den mänskliga kroppen att säga: ”Vad är poängen med detta? Vad kan jag lära mig av det här? Hur kan vi förändras?” Och naturligtvis är det ultimata svaret – Uppstigningen av planeten Jorden. Men det finns platser däremellan – platåer eller nivåer – och ni har nått en nivå där ni kan öppna era Hjärtan och era Sinnen tillräckligt för att veta Sanningen om saker, och ändå fortsätta.

Ni är inte ensamma. Ni är aldrig ensamma på er resa. Vi är alltid med er. Ashtar Command ses oftast på skeppen, men jag är inte den enda i Ashtar Command som har förmågan att vara på flera platser samtidigt. Det hela grundar sig på kvantfysik. Allt är baserat på min verklighet, som verkligen skiljer sig från er, men jag är inte fångad i tätheten av en 3D kropp. Åh, jag kan anta utseendet av en 3D kropp. Jag kan skapa illusioner och fungera som en varelse med en energisignatur – eller kanske till och med en kropp om situationen kräver det i de Högre Nivåerna av 3D.

Ni tror inte att Obama stannar kvar i de lägsta nivåerna? Det finns tillfällen när han måste arbeta från en Högre Nivå, men han måste samtidigt fungera i 3D. Han måste vara en förkroppsligad människa, även om han är mycket mer. Men hur som helst så är han tvungen att framträda som en människa, en människa som åldras av stress – inte bara av stressen av att vara president – en varelse som är mycket väl medveten om sin Gudomlighet och sitt Galaktiska ursprung, men ändå måste framstå som en marionett eller en hund i koppel, eller hur ni vill beskriva någon som är kontrollerad.

Det är här som hologrammet blir verkligt intressant, för nu är det helt plötsligt inte Obama som blir styrd av kopplet, nej, nu har han blivit hundföraren! MEN DET FINNS EN SKILLNAD! Ni kanske minns att så snart han var invigd första gången och blev president, att en tidigare president, vi kallar honom för Buske Senior (Shrub Sr), tog honom åt sidan och läxade upp honom och var avskyvärd och kränkande mot honom och använde det mest skändliga språk och förolämpningar också, för att tala om för honom att han var inget annat än en bricka i deras spel.

När Obama tittar ut över världen och ser det kaos och det lidande de mörka hattarna har åstadkommit, så ser han på dem med Medkänsla och Kärlek! Och medan han kan vara sträng och barsk, som en förälder skulle vara med ett barn som skapar kaos i hushållet, så talar inte Obama om dem som om de vore usla, som om de skulle vara lägre än de lägsta varelser . Han respekterar dem som levande varelser.

Nej, han respekterar inte vad de har gjort. Han tolererar det inte på något sätt och han är definitivt inte en del av det! Han har hållit masken bakom kulisserna såväl som offentligt, och det vet ni. Det som har fått honom att fortsätta är hans eget engagemang, hans tåga och hans kunskap och visdom om Vem Han Egentligen Är, och vad han är här för att göra.

Vi har varit med honom varje steg på vägen och är nu frekventa besökare där han bor, eftersom världen har utvecklats tillräckligt för att göra det möjligt för oss att gå vidare med vårt Uppdrag, att fortsätta med våra aktioner!!! Och om ni tror att det är den enda plats vi är på, så kom ihåg vad jag sa: ”Vi är här, vi är där, vi är överallt!!! Det finns ingen plats på Jorden där vi inte är närvarande.

Vi har många, många funktioner och roller. Säkerhet kan betyda mycket. Att bevara freden även när det innebär att oskadliggöra fruktansvärda vapen, även när det innebär att Sekhmet måste göra ett sista besök hos dem som utan tvekan väljer att bli ”dödade” av Henne, hellre än att dra sig tillbaka och upphöra med sina handlingar.

Och ja, vi vet att det finns många som har lämnat sina kroppar, många Vita Hattar som har lämnat sina kroppar för att föra fram Sanningen – reportrar, vetenskapsmän, politiker, folk inom underhållningsbranschen, ja, människor inom alla samhällsgrupper som har varit så hängivna och engagerade att de har gett upp närvaron i sina kroppar, men de har stigit upp och hjälper nu till från ovan eller bortom det som återstår av slöjan. Och slöjan är inte särskilt tjock – den är borta, avdunstad, omvandlad, frigjord och försvunnen på många, många, många platser!

De viktigaste platserna finns i det mänskliga sinnet och hjärtat. Vi är glada för att kunna meddela att separationsslöjan är mycket tunn eller obefintlig. Ni har nått det som ni kallar en ”kritisk punkt” eller nivå eller platå. Och ja, skeppen syns allt oftare. Och ja, det sker landningar – på avlägsna platser för att vi ska vara säkra, men det sker landningar, möten, konferenser, planeringsmöten – för som ett medvetande, som en enhet, har ni upplevt tillräckligt många svårigheter, även om de åtgärder och de upplevelser som skapade dessa erfarenheter kan ha varit mycket smärtsamma, har ni varit situationen vuxna.

Det är därför vi kan göra så mycket som vi gör. Det är därför vi kan göra ännu mer i nästa ögonblick. När vi möts i sammankomster som denna och vi fokuserar våra energier, då förstärker vi upplyftningen av hela planeten – långt, långt bortom den totala summan av var och en av oss tillsammans.

Med andra ord kan det finnas 100 eller 1000 av oss samlade här tillsammans. Vi håller på att förenas med Den Vi Alla Är, för det första. För det andra, resultatet, upplyftningen, utgjutandet eller utstrålningen av alla Kärleksvibrationer ökar långt, långt mer i volym eller styrka än ni kan tänka er.

Om ni föreställer er oss alla i en cirkel med ett ljus i handen – det ljus som vi skulle utstråla är långt större än antalet ljus, långt större än antalet av oss som är samlade här!!! Och det är en mycket viktig grundregel, eftersom det är så vi har blivit stärkta att komma så här långt tillsammans.

När medvetandet på hela planeten visar sig vara högt, och sedan blir ännu högre nästa gång och så vidare, är det Kärleksvibrationerna som strålar samman och triumferar över all sorg, förtvivlan, smärta och obehag som finns – ja, över rädslobaserade känslor – på ett så starkt och kraftfullt sätt att det faktiskt driver oss framåt till Högre Dimensionella Nivåer.

Varje dimension har många, många nivåer – tänk på dem som 144, om ni vill ha någon uppfattning. Att bara flytta upp ett hack eller två verkar kanske inte särskilt högt. Men kom ihåg att det här är ett samarbete, och därför går vi upp mycket mer än ett hack eller två. När vi deltar tillsammans på de Högre Nivåerna skapar vi därifrån, på den platsen om ni så vill, och förstärker det som vi fokuserar på. Det är mycket större än ni kanske tror.

Vi förstår att det är en särskilt kaotisk tid på planeten. Det finns så många energier som kommer in för att också hjälpa till med uppstigningen och de hjälper oss också. Skillnaden är att vi har uppnått eller lever i en Högre dimension och vi är, ska vi säga, mer vana vid de energier som kommer in. Vi LEVER i dessa energier, men de är nya för den del av er som är tredimensionell.

Även när jag talar om för er hur kraftfulla vi är och hur mycket framsteg vi gör, är det upp till er att vara uppmärksamma på er själva och vara säkra på att ni vårdar ert fysiska välbefinnande, så väl som era andliga aspekter. Håll er själva i balans, Ni Kära, för det är mycket lätt att ta sig upp till de Högre Nivåerna och bli lite ”ogrundade”. Och det är inte er uppgift.

Kom och flyg med oss närhelst ni vill. Men kom ihåg att ni fortfarande har ett uppdrag i 3D. Om ni är här på samma uppdrag som vi är – och det är ni – betyder det INTE att ni inte kommer att stiga upp. Och det betyder INTE att ni inte är ledare i Uppstigningsprocessen. Men det här är en kritisk tid och saker och ting kommer att accelerera ännu fortare.

Det kommer att bli ännu fler händelser, och ni behöver vara bland fredsstiftarna och de vars uppdrag är att hjälpa andra att stiga upp. Vad världen behöver nu är Kärlek! Så var budbärare för Kärlek och Ljus. Fortsätt att stråla ut dem och vet att vi är här med er, och att vi tillsammans är ett stort Ljus som alla på Jorden kan känna, se och delta i.

Vi tackar er för att ni har kommit till denna Samling för att var i Enhet med de av oss som har samlats från Ashtar Command, så väl som de Mentorer och de som har kommit från Ljusets Rike. Vi är alla av Kärlek och allt vi gör sker i Kärlek, av Kärlek och för Kärlek! Vi hedrar er och vi tackar er och vi bjuder in er att komma till det Nya Jerusalems Brygga varje gång ni vill ha ett möte, eller helt enkelt bara för att se vad vi gör. Sanningen är att ni redan är här i de Högre Dimensionerna!!! Vi är i detta tillsammans och vår framgång är säkrad! Och så är det. Salut.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...