Sanada, 1 mars 2015

Sananda

1 mars 2015

Kanal: James McConell

Detta är Sananda. Det är fint att vara här med er igen. Det finns tillfällen då Jag kan vara med er och andra är naturligtvis här med er andra gånger. Men den här gången nu är speciell, för som ni har hört många gånger, är det mycket som händer, mycket som händer i bakgrunden. Mycket händer, som ännu inte uppenbarats för er i er 3-dimensionella förståelse. Men förstå att mycket händer på de högre nivåerna, så många av den så kallade kabalen, eller de mörka krafterna, har lyfts upp från planeten. Inte i deras fysiska kroppar ännu, men i sina högre nivåer. Och de har flyttats, många av dem har flyttats in i Ljuset. Men många av dem återstår fortfarande. Men det är en pågående process som rör sig i en riktning för att bringa allt i ordning.

Och det är vad detta handlar om. Det är vad ni alla är här för denna tiden, i detta ögonblick av ert liv. Ni är här för att åstadkomma ordning från det kaos som har varit i den här 3-dimensionella världen, denna illusion som ni har skapat eller varit en del av att skapa. Illusionen förändras, illusionen lyfts upp. Slöjan är lyft och då den lyfter, förs det fram mer för er att förstå, och det innebär mer som ska avslöjas och att avslöjanden är nära. Det finns många saker som händer, som är vad man skulle kalla för den ”sista sucken” av kabalen. De är i sina dödsryckningar, kan man säga.

Naturligtvis inte bokstavligen,  men i sista sekunden försöker de hålla fast så mycket de kan, av den  trygga komfortzon de har skapat, mest för sig själva. Men som ni vet kan detta inte fortsätta – det inte får fortsätta. Ursprunglige Skaparen har sagt ”nu räcker det”. Och när dessa ord väl yttrades, när dessa ord väl avslöjades, var det dags för de av oss som arbetar på de högre nivåerna, som mentorer till er på många sätt, då var det dags för oss att gå mot… att inte ”ta kontroll”, vi skulle aldrig ta kontroll … för att föra processen framåt mer fullständigt. Och det är vad som händer nu.

Vi arbetar i bakgrunden och ja, vi arbetar med er, ni som är dessa ”trupper på plats” här. . Och när vi fortsätter att arbeta med er, fortsätter ni att åstadkomma de förändringar som är nödvändiga. Och även om ni kanske inte vet att ni är en del av detta och att ni själva, ens sitter i detta rum, eller de som skulle läsa och genljuda till dessa ord, ni är alla en del av detta. Det finns ingen större, ingen mindre del i denna strävan. Ja, det finns de som är på den skenbara ”insidan” av saker och mottar de olika rapporterna och förståelserna och sedan ger ut dem till fler av allmänheten.

Men även till de av er som möts i dessa grupper över hela planeten och inte känner att ni gör skillnad, kan vi försäkra om att ni gör skillnad. Även bara det faktum att ni sitter och pratar om de här sakerna, att ni tittar på detta, att ni blir medvetna. Och när ni blir medvetna kan ni börja att röra er i riktning mot att skapa de förändringar som är nödvändiga, i termer av era grupp meditationer, i termer av att få bort de krafter som till synes fortfarande har kontroll. Men vi sitter här och berättar nu att de inte längre har kontroll. De har gett upp den, inte nödvändigtvis av sig själva, men de har gett upp den eftersom de vet att det inte finns någon ytterligare användning för den. De kommer att hålla på så länge de kan, eftersom de inte vill ha det resultat som följer och de vet vad det resultatet är. Naturligtvis, vill de inte det. Men det är utanför deras kontroll nu.

Så ni, var och en av er att skulle vi  kunna säga nu, var redo, var redo för dessa förändringar. Vi vet att ni har hört det förut, och kommer inte att säga ”snart”, men vi kommer att säga att det är ”överhängande” nu. Så mycket kommer, så mycket är på väg att avslöjas, att vi inte kan göra det just nu, men vet att i nästa vecka, är det mycket möjligt att det kommer att vara St Germain som kommer till nästa gruppmöte som ni har på grund av de förändringar som framträder och det kommer att finnas ett behov av detta. Det är inte klart, för som ni vet så fortsätter planen att förändras och förändras som ett resultat av människans medvetande, som en följd av kabalens arbete på olika sätt för att hålla det här på avstånd. Men de kan bara hålla det borta så länge att vi kan berätta, mycket kraftfullt, att förändringar är på gång.

Det är mitt budskap som Sananda nu. Jag önskar att ni visste att många av er var med mig för länge sedan och vi kom som volontärer och vi kommer ut som hjältar och ledare. Min Frid och Kärlek är med var och en av er.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...