Ashtar Command via Beatrice Madsen, 26 april, 2020

Ashtar Command via Beatrice Madsen 200426

I takt med att ni mer och mer ser igenom illusionerna och blir mer självständiga så blir ni också ett större hot för de som tidigare använt er som marionetter. För att i desperation hålla er på mattan och ”stångna” matas ni med än fler illusioner, via media och subliminala budskap.

Ni har nu såpass mycket kunskap och vishet förvärvad att ni oftast har ett val. Det vi ser härifrån är att ni nu så mycket lättare känner när ni gör ett val utifrån ert EGO istället för ert eget och andras högsta bästa. Vi har full förståelse för att detta inte är lätt och att ni prövas dagligen.

Frestelserna är stora och ibland måste ni tillåta er att gå i fällan för att i efterhand se att det faktiskt var en illusion ni band er till.

Det sker nu en stor utjämning på planeten. De obalanser i tillgångar som så länge varit rådande omskakas nu så att energier för allt liv på planeten ska förmås livnära sig själv.

Fattigdom är också en komplett illusion. Det kan vara mycket svårt för en människa som identifierat sig starkt med fattigdom att förstå att den plötsligt egentligen har de tillgångar den behöver. Det här är en process som ur era ögon sett kräver en smula tid för att korrigeras.

Vad vi vill säga er är att för att se igenom illusion på illusion behöver ni ibland stänga era fysiska ögon och se med era inutitions och hjärteögon. De utgör sig för att vara era hjälpare och skrudar sig på ett sätt som tilltalar er, men de är alltför perfekta, alltför självklart okritiska till sina handlingar. Kom ihåg att de är inte vana att få kritik. Vi kan likna dessa skeenden vid en forskare som använder sig av möss vid ett laboratrium. Han är van vid att mössen springer efter ostbiten, allihop, men plötsligt ser de vakna mössen att osten är en ”skenost” och de går åt ett annat håll. Det blir kalabalik i mössens värld och forkaren blir förtvivlad över att de inte längre lyder hans minsta vink. I sin förtvivlan tar han till en större och godare ost som luktar än mer ost än någon tidigare, men mössen förstår ändå att forskaren har en dold agenda och egentligen inte vill dem väl. Detta förstår iallafall endel av mössen och deras uppror leder till en vågrörelse bland mössen som startar det kaos som behövs för att en annan och bättre mer jämlik ordning ska uppstå.

Det är en väldigt enkel liknelse men den har sina poänger i sin uppenbara tydlighet. Ni tänker nu mera själva, låter inte andra tänka åt er. De som ni tidigare upplevt så självklart suttit inne med sanningen är nu inte alls lika självklara och de mycket högt uppsatta piedistalerna svajar nu betänkligt. Kom ihåg att när piedistalen svajjar har den som sitter där uppå fullt sjå att återfinna balansen och det är då ni kan bli tydliga med att ni numera är i egen regi.

Andas och var den du är. Våga stå öga mot öga mot den förorenade makten. Er tid är nu.

Du gillar kanske också...