Ashtar och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell, 28 mars 2021

 

Ashtar och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell 28 mars 2021

ASHTAR (kanaliserad av James McConnell)

Jag är Ashtar. Jag kommer just nu för att fortsätta assistera och hjälpa er förstå det perspektiv vi har. Ett perspektiv som vi också vill att ni alla ska ha.

När vi ser på Jorden så ser vi livet här på planeten. Men vi ser det som det är tänkt att vara. Inte nödvändigtvis hur det är nu. Vi ser det högre medvetandet över hela planeten, inte dessa fickor med lägre medvetande. Ja, vi är naturligtvis medvetna om mörkret. Vi är medvetna om de mörka som fortsätter att göra allt de kan för att hålla tillbaka uppstigningsprocessen, och de har känt till att denna uppstigningsprocess skulle komma, i tusentals och åter tusentals år. Och de har gjort allt de kan för att hålla tillbaka den. Men att hålla tillbaka den, kan de inte längre.

De kämpar mot ett stigande tidvatten, ett stigande tidvatten av uppvaknande när denna våg av uppvaknande rör sig över planeten. Detta var det de fruktade mest, det att befolkningen skulle vakna och inte längre behövde dem. De har känt det som att de behövdes. Och deras största rädsla är att ingen längre vill ha eller behöver dem. Så måste det bli.

För när befolkningen på denna planet vaknar mer och mer, gör den det som ett resultat av att alla dessa energivågor har kommit in — våg, efter våg, efter våg. Och varje våg som kommer blir starkare och starkare. Och de på planeten kan höja sina vibrationer genom att ta emot dessa högre vibrationsfrekvenser som kommer. Och då sker uppvaknandet. Uppstigningsprocessen är i full rörelse.

Och ni, ljusarbetarna och krigarna, ni vaknar snabbare. Det är ni som är helt i uppstigningen nu, i det ni har hört som den första vågen av uppstigning. Nej, ni har inte stigit upp helt ännu, men ni är i den processen nu.

Som ni har hört många gånger så är detta en process. Det är inget som sker över en natt, i alla fall inte vid denna tidpunkt. Det kan ske i och med Solblixten. Men Solblixten, den Stora Händelsen, kommer bara att ske vid den gudomliga tidpunkt då medvetandet på denna planet har stigit tillräckligt mycket, för att kunna hantera den energi som kommer in. För om energin skulle komma nu, om Solblixten skulle komma nu, så skulle många på planeten inte överleva. Även ni, många av er skulle sannolikt inte överleva. Så det kan inte hända just nu. Men på grund av vågorna av energi som har kommit in så tar ni er närmare och närmare, inte bara att kunna klara av energierna från Solblixten, utan också att kunna röra er helt in i er uppstigning som ett resultat av dessa energier, ett högre ljus, så att säga.

Så igen, när ni tittar ut och ser allt som händer och blir medvetna om vad som händer utanför er själva, så gäller alltid samma sak: var medvetna, men inte en del av det. Låt er inte bli känslomässigt involverade eller knutna till det som händer. För som ni har hört så många gånger, så är det en illusion. Det är en del av den tredimensionella illusionen. Och det händer nu mer och mer.

Men fler och fler människor inser också att det är en illusion. Och de som ännu inte har insett det, tänker att något är fel. Att något inte är rätt. Något måste förändras. Och när de blir medvetna, precis som när ni blev medvetna, då börjar de ifrågasätta saker precis som ni gjorde. Och när de börjar ifrågasätta kommer de att ta av sig maskerna. Distanseringen från era bröder och systrar kommer att bli ett minne blott.

När ni, som ett kollektiv, kommer till insikt om den fulla nivån av medvetenhet, som finns i det enda medvetandet som ni alla är en del av, så kommer ni att känna den enighet igen som ni kände för länge sedan, under er Lemuriska och Atlantiska tid. Allt detta återvänder.

Ni har hört att Atlantis och Lemurien kommer att stiga upp igen. Men det kommer att ske inom er. För ni bär på minnena och resterna av de för länge sedan på många sätt glömda civilisationerna. Men inte glömda så mycket längre. För de uppstår verkligen igen. Och ni, var och en av er som lyssnar på dessa ord och resonerar till dem: ni är de Lemurianer som kommer tillbaka igen. Kommer tillbaka igen för att minnas de gamla sätten. För att minnas de forntida sätten. Och kunna använda de verktyg ni hade vid den tiden. Och många av er blir medvetna igen om kristallerna, och sambandet till medvetandet i kristallerna. Och hur kristallerna kan innehålla medvetande och minnen. Allt detta återvänder.

Så var vid gott mod, mina vänner, mina bröder och systrar. För allt är verkligen inte förlorat. Det är precis tvärtom om man ser det på det sättet. Allt sker vid exakt gudomlig tidpunkt, och rör sig mot full upplösning av denna långa tid av illusion, mot början av denna nya känsla av enighet.

Fortsätt att vara er själva. Oavsett vad som händer, var de ni är. Var sanna mot er själva. Det är allt ni behöver göra nu. Och allt kommer att fortsätta som det är tänkt. För ni alla är i den gudomliga tidpunkten just nu.

Jag är Ashtar, och jag lämnar er nu i frid och kärlek och i den fulla enighet som var och en av er är, och med anslutning till era Högre Gudssjälv som leder er till den uppstigningsnivå ni så länge har väntat på.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En som tjänar här, och vi är redo att fortsätta med programmet.

Detta program som startades för länge sedan, och vi talar inte bara om denna livstid, vi talar om det här programmet som startades för många, många livstider sedan. Var och en av er deltar på den nivå ni har kunnat. Ibland mer än andra. I tidigare liv tog ni större roller, så att säga.

Och kom alltid ihåg att era multidimensionella själv och de ni är i de högre nivåerna av er existens i de alternativa världarna, som många av er har besökt i era drömtillstånd utan att förstå att det helt enkelt är alternativa världar ni besöker, och att ni tittar på era alternativa själv.
Det är inte heller nödvändigtvis ni som går in till den världen.
Ni observerar eller besöker de där alternativa delarna av er själva. Många av er gör det.

Och får dessa glimtar som vi talat om, av de högre dimensionella frekvenserna. När ni höjer frekvensen så kommer dessa visioner, eller dessa bilder, att komma mer och mer. Dessa glimtar kommer att ske mer och mer, både under sömnen och i vaket tillstånd. Ni kommer att märka att ni kan se något i ögonvrån när blicken är vänd framåt. Men när ni flyttar blicken dit, så finns där ingenting. Men ni vet att det var något där. Detta är de glimtar som börjar visa sig för er.

Andra ser saker i molnen. Ser sådant andra inte ser. Som ni har hört många gånger, ”för de som har ögon som kan se och öron som kan höra.” Nåväl, ni har dessa ögon och öron. Ni behöver bara tillåta det mer och mer, och låta er själva vara i den nyare tidslinjen ni skapar, den här högre vibrationsfrekvensen som ni alla flyttar in mer och mer, och sedan befinna er där allt längre.

Har ni inte lagt märke till det? Att ni faller tillbaka mindre och mindre än ni gjorde tidigare. Det beror på att ert medvetande fortsätter att höjas. Och när ert medvetande fortsätter att höjas, faller ni allt mindre tillbaka i de lägre vibrationerna.

Kan det hända? Ja absolut. Något kan trigga det, och ni kan uppleva känslan av att bli desillusionerade igen, eller så kan ni känna er deprimerade eller något liknande. Men det varar inte så länge som det normalt gjorde, eller som det brukade göra. Det är en medvetandehöjning, och ni gör det alla mer och mer nu.

Som Ashtar har sagt, och som många av oss har sagt, var sanna mot er själva. Var de ni är. Låt inte andra runt omkring er påverka er, om ni inte vill att de ska göra det. Om ni vill det så är det en annan sak. Men om ni inte vill, kapitulera inte. Gå inte med i normaliteten eller i det som verkar vara det normala, i det som fortfarande finns i 3D-illusionen. Okej?

Vi är redo för era frågor nu. Och naturligtvis, som ni vet så kommer inte Shoshanna att vara med oss, hon är bara med i anden. Men vi är redo nu för era frågor. Har ni några frågor till En Som Tjänar?

Gäst: Hej En Som Tjänar. Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Vi pratade, ni kanske har tagit upp det tidigare under samtalet, några av oss nämnde ett meddelande som vi fått från en annan ganska respekterad kanal, om något ovanligt som kan hända efter dessa sprutor som folk får vilka kallas ”vacciner”, men vi vet att det inte är det. Hon indikerade, eller hennes källa hade sagt, att det finns en slags AI-komponent som påverkar energin hos de personer som tar sprutan så mycket, att när någon som inte fått den kommer i kontakt med deras energifält, så kan det tendera att mixas, kopplas ihop och associeras med varandra, och då får den person som inte fått sprutan samma typ av AI-effekt. En del av det har beskrivits som att det stör vårt tredje öga, vår intuition och vår förmåga att ansluta till våra högre själv och vår enighet.

Hon nämnde också att när vi befinner oss i ett högre tillstånd, som du precis talade om och som Ashtar också nämnde, i ett 5D-tillstånd, så skulle det inte vara något problem. Men naturligtvis tenderar många att hamna i en 3D, 4D-nivå regelbundet, särskilt när de är i kontakt med andra människor som har fått sprutan. Så jag undrar hur ni tänker om en sådan situation. Hoppas det verkar vettigt.

OWS: Finns det någon specifik fråga?

Gäst: Okej, jag har inte fått några sprutor. Om jag umgås med en grupp vänner som alla har fått dessa sprutor, ’vaccinet’, skulle deras energier då blandas som de brukar då de känslomässigt ansluter till varandra, och skulle det då överföras till min fysiska kropp, eller till och med min känslomässiga kropp eller andra delar av min varelse, som då skulle få en slags AI-signal med en dålig del av vaccinet, och skulle jag då ta det till mig för att vi blandar våra energier?

OWS: Vi förstår din fråga nu. Vi kommer att svara på samma sätt som vi brukar svara på denna fråga, vilket också andra har gjort. Det viktigaste för dig att veta, är att när du fortsätter att hålla dig inom de högre vibrationsfrekvenserna, så har inget av detta någon effekt på dig.

Det är först när ni tillåter er själva att falla tillbaka ner i illusionen i termer av att vara knutna till det som händer, vara rädda och liknande saker, då kan ni ge efter för olika sådana energier, så som du säger, från dessa vacciner och sådana saker som ni naturligtvis vet inte är vacciner.

De har biologiska experimentella effekter säger vi, och de försöker utnyttja hela befolkningen. De har till och med sagt att de vill vaccinera hela världens befolkning. Hur dum kan någon vara för att ens kunna tro att det skulle vara möjligt? Verkligen inte och kommer inte att bli.

Men tillbaka till din specifika fråga: kan du påverkas av de som har fått vaccinet och finns deras energier överallt. Kan du påverkas av detta? Ja. Du kan det. Om du tillåter det. Om du sänker din vibration.

Så det vi skulle föreslå är att när du går omkring och går dit de är, fortsätt att vara dig själv. Var den du är. Bli inte känslomässigt knuten till någonting. Om du ser de som bär masker, lägg bara märke till att de bär dem men döm dem inte, för de gör bara det de känner att de behöver göra. Ju mer du kan hålla fast vid det, desto mer kommer din vibration att fortsätta att stiga, och förbli i ett högre tillstånd.

Vet också, eftersom dina vibrationer också är högre då du går bland dessa människor, så kommer många av dem inte ens att se dig. Du kommer att vara osynlig för dem.

Många av er har redan lagt märke till detta, då ni varit i olika situationer med de som har denna typ av lägre vibrationer, att de inte påverkar er. De märker er inte ens. Eller så kan de känna energin från er som en positiv energi, och det kan vara till hjälp för dem. Ni kanske inte ens vet detta, men ni påverkar. När ni rör er ute bland folk så följer ljuset med er. Om ni har ljuset, om ni har avsikten, om ni vid den tidpunkten befinner er i högre vibrationer, så påverkar ni dem. Mycket mer än vad de påverkar er. Okej? Förstår du det här? Var det tillräckligt?

Gäst: Ja det var det. Ja tack.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en. Kan ni höra mig?

OWS: Ja, vi hör dig.

Gäst: Jag undrade bara om du kunde berätta för mig om det är sant att Joe Biden och Hillary Clinton och andra sådana, antingen redan har arresterats och/eller till och med, som jag har hört från några insiders, redan har har avrättats, och att de har kloner som agerar istället för dem. Jag undrar bara om det faktiskt hänt, eller om det bara är något man vill ska hända.

OWS: Ja. Vi förstår. Utan att gå in på detaljer gällande individer, eftersom vi alltid är tveksamma till att göra det, kan vi berätta att det finns de saker som till stor del fortfarande sker bakom kulissern. En del av det som kommer fram stämmer, men det är inte något du kan se med dina fysiska ögon.

Fast, med ditt tredje öga är det en annan sak. Med andra ord då kan du se sanningen. Du kan känna sanningen i det som kommer fram. Om det känns rätt för dig så är det till största delen rätt för dig.

Så de som du hör om i många avseenden, ja, några av dem har tagits bort från bilden. Du har många gånger hört att det är en illusion. Filmen som visas för allmänheten, vilken man fortfarande tenderar att köpa, är den de i den Djupa Staten, kabalen, ville att de skulle se. Så när de fortsätter att visa den här filmen, tillhandahåller denna illusion, så accepterar de detta. Men ni gör det inte.

Så det vi i grund och botten säger, är att det ligger mycket sanning i de saker du hör, till och med dubbelgångare och kloner, och dessa är mycket lika. Och du kommer att börja se mer och mer bevis på detta, när dessa saker kommer fram i Ljuset. De som finns i skuggorna måste komma fram i Ljuset. Okej?

Gäst: Tack.

OWS: Ja.

Gäst: Jag har en fråga, En Som Tjänar.

OWS: Ja?

Gäst: Okej, tack. Klyftan mellan de väckta och de som sover verkar bli mycket djupare och mer uppenbar, och det verkar som om saker och ting är ganska galna för närvarande på planeten, och jag tänker att det är förståeligt, eftersom mer Ljus skiner. Kan du berätta var vi befinner oss som ett kollektiv just nu? Kanske till och med ge oss en procentsats? Vill Källan ha en viss nivå av väckta? Eller en procentandel av befolkningen innan tillkännagivanden görs, för att väckas ytterligare då vi går in i vår uppstigning? Var befinner vi oss kollektivt?

OWS: Som det verkar för oss är att du försöker komma in genom bakdörren och inte nämna ordet ”tidsram”. Nu säger du ”procentsats” vilket på något sätt är samma sak.

Vi kan inte ge någon tidsram. Vi kan inte ge någon procentsats. Men vi kan säga att i den uppvaknande befolkningen så händer det mycket, mycket mer än du kanske tror just nu. Många, även om de inte visar det, säger att ”nog är nog.” De är trötta på allt det nonsens som sker. Men detta nonsens är viktigt för uppvaknandet. Så vad du måste förstå är att allt har en mening. Allt händer av en anledning, och det är i det avseendet verkligen arrangerat. Då mer och mer av kaos uppstår, så väcks fler och fler människor.

Såsom ”gränskrisen” som du hör mer och mer om, som verkar ha orsakats av presidentskapets förändring och allt sådant. Allt detta händer av en anledning igen, så som det behöver göra, och du behöver bara fortsätta att låta allt spels ut. Återigen, ser på det som en illusion.

Bli inte involverad i det. Fäst dig inte vid det på något sätt. Och du kommer att se, när du fortsätter att röra dig i den riktningen, i ljusets riktning och i riktning mot högre vibrationsfrekvenser mer och mer, då kommer illusionen att hamna mer och mer i det förflutna för dig själv. Okej?

Gäst: Underbart. Tack så mycket.

OIWS: Ja.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Det här är en komplex fråga för mig. Jag kommer inte att nämna namn eller något sådant, för det förvandlar det till en personlig fråga, och jag menar det inte riktigt det sättet, bara typ i allmänhet. Jag lärde mig ursprungligen när jag började vakna för många år sedan, att vårt Högre Själv kallades vår ”Översjäl”. Med i gruppen Ancient Awakenings, kallar man det i huvudsak ditt Högre Själv.

OWS: Ja.

Gäst: Jag vet namnet på mitt Högre Själv, och det liknar Ashtar. Jag hörde aldrig från Ashtar när jag fick det namnet. Men igen, jag försöker att inte bli personlig. Jag försöker bara göra ett exempel. Någon sa att kanske mitt Högre Själv är en aspekt av någon annan. Det skulle då vara mitt Högre Självs Högre Själv.

OWS: Ja.

Gäst: Är det möjligt?

OWS: Ja.

Gäst: Fungerar det?

OWS: Definitivt. Det är det du pratar om här. Kom ihåg att det finns multidimensionella själv, men det finns också många Högre Själv. Så om du tittar på det från begynnelsen, på det du kan säga var monaden, eller det du skulle kunna kalla ”Överjaget”, det sänker sig själv till en lägre vibration med en lägre vibrationsfrekvens. Och sedan sänker det sig till en lägre version, eller en lägre aspekt av sig själv, och så vidare och så vidare nedåt. Sedan kommer du till ditt Högre Själv. Det är du. Men det finns nivåer bortom det Högre Självet. Det Högre Självet har ett Högre Själv. Sedan har det Högre Självet ett Högre Själv, etc., etc. Du tittar på miljarder, biljoner år av existens och bortom det när det gäller skapelsen, förstår du? Förstår du?

Gäst: Ja. Så det går hela vägen tillbaka till Källan?

OWS: Ja. Ja.

Gäst: Det är så det fungerar. Så småningom återvänder vi till Källan.

OWS: Ja.

Gäst: Okej.

OWS: Exakt. Ja.

Gäst: Tack.

OWS: Ja.

Gäst: Det var allt jag hade. Jag uppskattar det. Ni svarade på min fråga.

OWS: Vi ska ge dig något nu: du har kommit från etrarna och flyttat in i stjärnorna och flyttar nu från stjärnorna tillbaka till etrarna.

Gäst: Åh, okej.

OWS: Ja.

Gäst: Tack.

OWS: Finns det andra frågor här?

Gäst: Hej. Kan ni höra mig?

OWS: Ja.

Gäst: Hej. Tack. Har du något förslag på något slags verktyg som vi kan använda för att rensa vår mentala kropp, så att vi kan ha kontakt med vårt Högre Själv eller JAG ÄR-närvaron? Och den andra delen av den frågan är: är det möjligt att jobba för mycket med rensningsarbetet och då typ stänga av nervsystemet? Är det möjligt? Det känns som om jag gjort det, men jag är inte säker på att det är möjligt.

OWS: Jag förstod inte andra delen av din fråga.

Gäst: Den andra delen är, är det möjligt att överdriva rensningsarbetet och, som ett resultat av det då skada personens nervsystem?

OWS: Frågar du om energierna som kommer in på planeten kan påverka ditt nervsystem?

Gäst: Nej. Jag ska omformulera mig så kanske det blir tydligare. Ibland känns det som om jag överdriver mitt rensningsarbete, som om jag befriar mig från motstånd.

OWS: Om nervsystemet påverkas. Ja. Nu förstår vi. Då säger vi: det finns de som försöker ta himlen med storm. Och vi skulle inte föreslå att du gör det, för det kan få skadliga effekter på ditt nervsystem, som du säger.

Ett exempel är då man arbetar med Kundalinienergin. Att arbeta med Kundalinienergi utan rätt vägledning och verktyg, är inte bra. Om du gör det så leker du bokstavligen med elden, vilken kan förtära dig. Eller som du säger här så kan det påverka ditt nervsystem. Och det har hänt många gånger, då människor har försökt höja sin Kundalinienergi innan det är dags, innan de har gjort det nödvändiga förberedande arbetet. Förstår du? Det kan verkligen påverka nervsystemet. Okej?

Gäst: Okej. Så då är det möjligt att överdriva. Okej.

OWS: Du behöver vara försiktig när du arbetar på detta sätt. Gå varsamt fram. Överdriv inte. Exempelvis som då man snurrar. Om du snurrar igen, och igen, och igen, och igen, och sedan fortsätter snurra om och om igen, så skulle det inte vara särskilt bra för dig. Men om du gör det gradvis och sedan ökar på under en tidsperiod, så skulle det vara till stor hjälp. För mycket, för snabbt kan leda till skadliga effekter.

Gäst: Okej. Jag var inte säker på om jag överdrivit. Jag bara gjorde det, men jag märkte att mina uppstigningssymtom verkligen ökade, och det kom till min insikt att jag påverkade nervsystemet.

Och den första delen av frågan: Kan ni föreslå ett verktyg som vi kan använda för att rensa vår mentala kropp, för att tillåta kontakten med Jag Är-närvaron/ Högre Självet?

OWS: Allt du gör eller har arbetat med, till exempel dessa guidade meditationer som vi gör med er, handlar om att ansluta med era Högre Gudssjälv och att koppla ihop era olika kroppar, er fysiska, er astrala, er eteriska, er mentala, allt detta processas. Så du gör det redan.

Nu: det finns saker du kan göra, till exempel att arbeta med kristaller, om du gillar det. Du kan också använda kristaller för att hjälpa dig. Men det är viktigt för dig att få vägledning om hur du arbetar med dessa kristaller. Det är en aspekt.

Det finns andra sätt, och vi föreslår att du undersöker det här ämnet, eftersom det finns mycket information att hämta.

Gäst: Bra. Tack så mycket. Namaste.

OWS: Okej. Finns det någon annan fråga? Vi måste släppa kanalen här inom kort.

Gäst: Jag har en snabb fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag ville bara fråga er, om det på senare tid blivit större påverkan i form av smärta i kroppen och inre smärta? Beror det på ökad energi?

OWS: Absolut. Det råder det ingen tvekan om. Det här är uppstigningssymptom och effekten av dessa energier som kommer in, vilka blir starkare och starkare. Ju mer du kan hålla dig inom högre vibrationsfrekvenser, desto mindre kommer det att påverka dig, ditt nervsystem till exempel, och alla dessa saker som skapar de olika symptom du talar om. Men förstå också att när dessa symtom uppstår, så vet att de är en del av processen. Om det nu är något som du känner behöver kollas upp, genom att besöka en läkare eller liknande, så gör det. Men för det mesta behöver du inte göra det, för det här är kännetecknande för uppstigningsprocessen. Okej?

Gäst: Tack, tack.

OWS: Ja. Vi är redo för e-postfrågan. Vi vet att det finns en.

Gäst: Ja, en som tjänar. Tack. Frågan handlar om Evergreen-fartyget som för närvarande sitter fast i Suezkanalen. Personen undrar vem som verkligen ligger bakom, vilka som befann sig i fartyget och hur allt detta kommer att bli och utvecklas. Tack.

OWS: Vi kan inte säga så mycket men du får information genom olika källor när du söker på det ordet. Inte allt, men en del av det är korrekt. Och vi vill inte förstöra överraskningen som kommer ut genom detta.

Så det här blir det ni kan kalla en stor dominoeffekt, vilken börjar sin process här. Inte processen mot Händelsen. Men en dominobricka håller på att falla, vilket kommer att leda till att flera kommer att falla. Allt är en del av processen. Vi kan inte berätta vad det är eller vem som ligger bakom. Fast om du tittar på det och följer något av det som kommer fram, så kommer du att börja veta vem som ligger bakom, vad som händer och vad som är avsett resultat med det. Okej?

Gäst: Ja tack.

OWS: Vi är klara för den här gången. Som alltid uppskattar vi er vilja att samlas här varje vecka. För när ni gör det så fortsätter ni att höja er vibration, även om det bara är under den här tiden. Lägg märke till hur er vibration höjs enormt under tiden ni samlas här varje söndag. Och det är viktigt att ni fortsätter att göra det, eftersom ni närmar er ett stort ögonblick och det kommer väldigt snabbt. Det är allt vi kan säga om det.

Shanti. Frid vare med er. Vara den enda.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.
”Believing is seeing!”
Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...