Kanalisering från Mästaren i Kristallriket, 11 april, 2021

 

Kanalisering från Mästaren i Kristallriket, 2021-04-11

 

Älskade Ljusarbetare, älskade människor på jorden,

Ni har alla skapats av ljuset och det ljus ni bär i ert hjärta kan aldrig någonsin slockna eller lämna er hur ni än utsätter er för situationer på jorden som gör er förkrossade, fysiskt skadade eller emotionellt omskakade. Jag är Mästaren i Kristallriket och jag önskar med detta meddelande förklara hur ljuset just nu verkar på jorden och hur ni ska förhålla er till det om ni som andligt medveten ljusvarelse och trogen följare av dessa meddelanden, ska kunna förkroppsliga er sanna energi på jorden.

För hur mycket ni än mediterar och söker kontakt med era inre högre aspekter, ligger det i ert naturliga jag, en inre önskan om att kunna skapa ett fint liv på jorden för er själva och er familj. Ett liv som är i harmoni med den som ni i sanning är och som får er att må bra och njuta av er tillvaro på jorden.

”Jag väljer i detta meddelande att ge dig bilden av dig själv, som människa på jorden, förankrad i ditt medvetande i ljuset, som med dina val i handling, väljer att stötta upp ditt mänskliga jag, med din energi från de ljusa rikena, de högre aspekterna av dig själv”.

Jag vill förmedla till dig att du har så mycket ljus och så mycket glädje inom dig själv som du ännu inte tagit fram eller kommit i kontakt med. Du har så många goda sidor och du har så mycket kärlek i ditt hjärta. Ditt samskapande med andra ska manifesteras utifrån ljuset i er själva. Var i ditt eget ljusa medvetande och du kommer att märka vilka andra som kan möta dig där. Den tredimensionella fysiska tiden på jorden kräver tålamod och uthållighet då de gamla frekvenserna i era relationer måste bytas ut i tanke, ord och HANDLING av FRI VILJA.

Det är era handlingar som kräver en viss tid av fördröjande. Det tar linjär tid att manifestera nya handlingar utifrån tankar och känslor som är ögonblickliga. Så låt dina tankar och känslor dansa i ljusets energi och ställ om dina handlingar en frekvens i taget så att en normal och hållbar rytm skapas. Låt dig själv bekräfta att du gör dina energiförändringar i handling för att kunna skapa dig en ny mer hållbar och ljushöjande verklighet.

När du kliver ur en gammal frekvens inom ett område i livet och tar kraft från ljuset för att handla annorlunda i ditt dagliga liv kommer dessa handlingar ibland stå still utan respons från andra under en tid. Det kan vara så att andra helt enkelt inte noterar att du förändrat ditt sätt att vara men att de successivt följer med i omställningen utan att själva notera det. I andra fall kan det vara mängder av protester kring dig när du plötsligt släpper taget om ett gammalt beteende och antar ett nytt som andra inte är vana vid. Möt dessa protester med kärlek och ljus. Tillåt dig själv att stå kvar i ljuset och med kärlek möta det som andra känner oro och rädsla över. Det är inte lätt för människan på jorden att förändras.

När du handlar utifrån den bas av ljus som du byggt upp under så många år känner du att ett naturligt flöde skapas i din tillvaro. Det är när du förkroppsligar ditt eget skapande utifrån den som du i sanning är som frekvenserna i ditt fysiska liv har lätt att följa med upp till den nivå du önskar leva. Du skapar lätt och enkelt när du skapar utifrån din egen sanning och det är nyckeln till ett långt och lyckligt liv i den tid ni nu lever. Att skapa utifrån er egen ande, er egen själ och ljuset i er bas är det som gör er lyckliga på riktigt. För vissa innebär det ett liv i sus och dus, för andra handlar det om ett liv i stillsamhet och fridfullhet. Ni är alla unika och det är endast ni själva som har svaren på vem ni är.

För att kunna förmedla er sanning till andra måste ni ödmjukt utgå från att ni inte har en aning om vad som är sant för dem. För i ljuset finns inget ”ansvar för andra”. I ljuset finns det inget ifrågasättande och fördömande av det som andra väljer att göra och skapa i sitt liv. I ljuset finns det inget rätt och fel, inget bra eller dåligt. I ljuset finns bara en sanning och det är vår egen sanning som vi väljer att skapa vårt eget liv utifrån. I ljuset kan vi inte skapa för andras räkning och vi önskar att ni tar till er detta om ni vill förkroppsliga ert ljus.

Ni ska ta ansvar för er själva, era egna tankar, känslor och handlingar. Agera utifrån er egen sanning i ljuset och vi lovar er att ni kommer att skapa lycka på er färd. Släpp taget om alla tankar och uppfattningar att ni vet vad som är rätt för andra. De tynger och försvårar ert eget skapande och de leder inte till något gott för er eller för andra. Lägg ingen energi på att ha uppfattningar om vad andra ska och inte ska välja att förverkliga i sina liv. För en del människor kommer det vara rätt att flyga kors och tvärs på jorden för att leva på olika kontinenter även om det förstör er miljö. För andra kommer det att vara rätt att leva i en hydda i skogen och förkroppsliga den samklang med naturen som vissa själar önskar uppleva med sin fysiska kropp.

Låt varje själ få bestämma själva om de vill ta vaccin eller ej. Det finns de som är i behov av vaccin för att kunna stanna med sin fysiska kropp på jorden och det finns de som i sin kärna vet att de inte behöver det. Tala inte om för andra vad de ska välja för ni kan inte veta.

Vi hör ifrån en del av er att ni är rädda för mörkret. Vi förstår det som att det ni egentligen är rädda för är mörk energi i obalans. Minns att mörk energi är en naturlig del i Universum, på jorden samt i var och en av er och att mörk energi i balans är en förutsättning för allt handlande och agerande på jorden då rent ljus är varande där ingen energi för handling finns.

Vi önskar hjälpa er att minnas att allt som är fysiskt skapat på jorden skapats genom att mörkret varit inblandat. Välj att bli vän med ditt eget mörker. Välj att omfamna det i ditt liv som gör dig rädd och ängslig då mörker i obalans är mörk energi i rädsla. När mörkret drabbas av rädsla uppstår obalans och genom att sända er kärlek till rädslan balanserar ni upp mörkret i er själva så att ni kan använda det att skapa det liv som ni i sanning drömmer om. Minns ni?? När ni läker era rädslor, ert obalanserade mörker, går ni in i en tid av samskapande mellan ljusets höga medvetande och mörkrets handlingskraft. Ett balanserat samarbete mellan ljus och mörker är mycket kraftfullt och lyckosamt.

Räds inte mörkret, bli vän med det och sänd det kärlek så att det balanseras. Då är mörkret er bästa vän, arbetsvilliga följeslagare och verkställaren av era ljusa idéer i livet på jorden.

Minns att allt på jorden är Guds skapelse oavsett om det är i balans eller obalans. Minns att ni är här för att förkroppsliga ert eget uttryck som unik ljusvarelse och själ. Vi sänder er ljus och kärlek ifrån de Kristallina världarna av varande.

Vi älskar er alltid!

 

Du gillar kanske också...