KaRa från Plejaderna via James McConnell, 22 januari 2021

 

KaRa från Plejaderna via James McConnell

den 22 januari 2021

”Operationen för Brytpunkt Genombrott”

 

Jag är KaRa och jag uppskattar dessa gånger när jag kan komma hit och vara tillsammans med er och kan öppna upp och berätta. Att få dela med mig om vad vi känner till. Att berätta vad vi ser med våra ögon, från våra skepp när vi blickar ner och vad som sades i meditationerna: vi ser skönheten överallt.

Jag tänker på den här planetens skönhet: de forsande vattendragen, oceanerna, vattenfallen, fälten och floderna, de storslagna ängarna, de majestätiska bergen och de fridfulla dalarna överallt runtom på planeten. Så mycket av denna planet som ni ännu inte ens har sett, för många av er har funnit er själva i omgivningarna där ni växte upp, där ni föddes.

En del av er har vågat sig på att färdas ut. En del av er har sett delar av världen, javisst. Men det återstår fortfarande så mycket att se och uppskatta. Men bortom denna planet finns världar, platser som ni inte ens har börjat drömma om, men som finns här och som ni kommer att kunna besöka när ni är redo.

Allt som sker här på denna planet har nått sitt fullständiga crescendo. Och det närmar sig nu. Så när ni har nått fram till detta crescendo, detta slut (fastän det aldrig finns ett slut, för slutet kommer bara att leda till en ny begynnelse) och denna nya begynnelse har redan börjat.

Den har börjat med era sinnen, inom era hjärtan, inom er föreställningsvärld, era visioner om vad som kan bli och vad som kommer att bli. För det finns inget som kan hindra era visioner från att nu bli verklighet. Inget – inget som de mörka styrkorna kan placera framför er, ingenting, inget som de kan göra som håller er från ert livsöde, er, i egenskap av de ’kollektiva ni’, från denna planets livsöde.

För när Högste Skaparen väl sade: ”Nog är nog!”, så sattes vid det laget allting i rörelse. Och kallelsen gick ut till så många av oss, så många av civilisationerna som befinner sig bortom denna mänskliga civilisation här på denna planet, för att komma till Gaias undsättning och för att hjälpa människorna här.

Och miljontals av oss har kommit! Alla står i beredskap. Beredskap med ett ögonblicks varsel! Precis som ert nödsändningssystem finns där med ett ögonblicks varsel för att nå ut till människorna. Men inte bara i det här landet, utan på hela planeten, för att nå ut.

På samma sätt står vi också i beredskap, för att signalen ska ges, för att vi då ska ta oss till nästa del i vår operation. Vi har olika steg inom våra operationer, precis vilket ni har på planeten. För att se på det, så är det Steg 1, Steg 2, Steg 3 osv. Och också, javisst. Plan A, B, C. Det är sättet på vilket ni ser det här på denna planet. Vi har också liknande steg för att framskrida.

Nu rör vi oss in till ett annat steg. Det är vid den här tidpunkten omedelbart förestående. Jag kan inte tala om för er exakt vilket steg det är, fastän det kommer att komma ut information från olika av våra källor, vilka kommer att berätta om detta från vår sida.

Och jag använder denna term ’från vår sida’, för jag vill att ni alla, vi vill att ni alla ska börja tänka på och se på Jorden och Jordens utveckling och alla människor här på planeten på samma sätt som vi ser på er.

Återigen ser vi skönheten. Vi vill att ni ska blicka ut och se skönheten överallt. För det är en vacker planet med underbara tillgångar, en tillräcklig mängd tillgångar att delas med samtliga på planeten, där ingen borde få gå hungrig eller törstig, eller utan kärlek och omsorg – inte en endaste en! Det är den nya visionen för denna planet och för planeten, när ni fortsätter att ta er till de högre vibrationerna.

Ja, det råden oerhörda omvälvningar just nu, här i det här landet, era Amerikas Förenta Stater, såväl som i andra länder över hela planeten – stora omvälvningar. Men som ni vet och som ni många gånger tidigare har fått höra, från många olika källor: först måste det gamla paradigmet komma dråsande ner, tidvis måste det komma nerstörtande.

Och ni befinner er nu vid denna punkt, för en stor del av det gamla paradigmet står i färd med att falla. Exakt hur det kommer att ske återstår ännu för er att se.

Men var medvetna om att allting står i beredskap både här, av Ljusstyrkorna på denna planet, såväl som av Ljusstyrkorna ovanför och under planeten. Allting står i beredskap för att påbörja Operationen för Brytpunkt Genombrott. Och detta är en operation.

Så som alltid, och som många olika källor fortsätter vägleda er, ha tillit till planen. För den är Skaparens plan. Och eftersom den är Skaparens plan, så kan inget, ingenting och ingen ingripa i planen.

Åh ja, de kan göra saker för att skjuta upp den, förändra den. Och det har de gjort. Men vi kan bara göra det så länge. För de fortsätter gräva djupare i samma spelbok. Men denna bok för strategier befinner sig vid en lägre vibration. En lägre vibration i det tredje-dimensionella medvetandet och i illusionen.

Denna spelbok kommer inte att fungera vid de högre vibrationerna. Och det håller på att visa sig att den inte kan fungera vid de högre vibrationerna. Så de gör allt de nu förmår för att nå in till den djupaste delen i denna spelbok, för att ’röra upp himmel o helvete’, som ert talesätt lyder. Men allt detta kommer att sluta i deras nederlag och deras undergång.

De har alla fått en chans. När jag säger ’alla’, så talar jag nu om de mörka styrkorna här på denna planet, kabalen, Illuminaterna, djupa staten. Samtliga har fått möjligheten att kunna vända sig till Ljuset.

Men så många har vänt sig bort från Ljuset. De förstår inte vad de gör. Precis som de som dödade den som var känd som Yeshua, och han, till och med på korset ropade han ut till sin Fader: ”Förlåt dem, för de vet inte vad de gör”. Så till er alla nu: skulle ni också kunna göra detsamma och säga till Fadern, till Högste Skaparen, till den Kosmiska Källan i detta universum: ”Förlåt dem, för de vet inte vad de gör”?

Till er alla nu: gå i frid och kärlek och dela Kristusmedvetandet till alla som ni kommer i kontakt med, i varje givet ögonblick. För i varje givet ögonblick så kan ni, om ni letar efter det, finna stunderna av glädje, till och med inom all skenbarlig, och jag använder denna term med avsikt, ’skenbarlig’ bestörtning och de negativa vibrationerna som just nu omger er.

Må all min frid och kärlek vara med er alla. Jag är KaRa. Jag finns här ombord på skeppen som vakar över er alla. Precis som där finns många av era guider bland dem som håller utkik. Och fortsätt röra er i den riktning i vilken ni kom hit att röra er i.

Frid och kärlek vare med er alla.

https://tinyurl.com/y3uwlb6t

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...