Ashtar och OWS (En Som Tjänar) via James McConnell, 5 april, 2020

Ashtar och OWS (En Som Tjänar)
via James McConnell, 5 april, 2020

 

ASHTAR (kanaliserad av James McConnell)

Jag är Ashtar. Jag talar till er nu högt från ovan, från de många skepp som ni kikar upp mot i natten och tror ni ser.

Och många gånger tittar du på stjärnorna och tänker, ​​att många andra också under tusentals år har trott att det är stjärnor. Men många gånger är de mycket mer än så. De är skepp. Mycket stora skepp. Långt utöver vad ni med er fantasi kan tänka er, om hur skepp kan se ut.

Och jag säger er nu, ni är från stjärnorna, alla ni. För ”ni kom från etrarna och ni reste till stjärnorna. Och nu rör ni er från stjärnorna till de innersta planen av medvetenhet”.

Det är vad ni håller på med nu. Ni kommer tillbaka. Ni har varit på en lång resa och ni återvänder nu. Ni återvänder till Ljuset, eftersom ni har lämnat ljuset ibland under era många livstider, här på denna planet.

Ni har ibland lämnat Ljuset och till och med förenat er med mörkret. Ni var tvungna till det för att få uppleva dualitet. Och för att få upplevelsen av det som dualiteten för med sig, när ni flyttade bort från det Enade medvetandet inom er, och tillät det så kallade ”lägre medvetandet” att ta över inom er, egots center inom er.

Men ni stiger nu alla över det, det är tydligt och klart från er upplevelse häromkvällen, när en enorm portal öppnades upp genom den Galaktiska Centrala Solen. Det har alltid funnits en portal där, och den kunde öppnas extremt mycket, mycket mer, för att nu kunna låta energierna komma igenom.

Och det ni kommer att uppleva under dagarna och veckorna framöver, kommer att vara ganska djupgående energimässigt, för dessa vågor av energi som kommit in har hållits tillbaka, dämpats så mycket som behövdes. Detta på grund av att människornas centrala nervsystem inte kunde hantera dem. Men allt det förändras nu. Eftersom ert medvetande har höjts kraftigt under de senaste dagarna, och säkerligen häromkvällen när ni upplevde det allra högsta hittills på denna planet, sedan Lemurien och Atlantis dagar, dessa svunna tider. Men ni har ridit ut det, alla de tusentals och åter tusentals livstider som många av er har upplevt här på denna planet, för att få er till dessa stunder nu, dessa stunder ni upplever och är redo för att uppleva. Eftersom allt är på väg att skifta bortom det ni ens trodde kunde vara möjligt. Ljuset har återvänt och Ljuset kommer in.

När vi tittar på det ur vår synvinkel, så strömmar det in Ljus till planeten nu. Och oavsett var det än finns mörker, och det finns fortfarande en del av det, så belyses det starkt av Ljuset. Och det finns absolut inget de mörka kan göra för att undkomma det.

Det är överallt och de springer rädda hit och dit, dit där de tror att de kan hitta räddning eller hitta en tillflykt. De kommer inte att göra det. De kommer aldrig någonsin att kunna hitta någon igen. De har gått djupt ner in i sina baser, sina djupa underjordiska baser. Men de hittar inte någon tillflykt där eller åtminstone inte så länge till. De kan inte heller lämna planeten. De måste stanna här. Så alla möjligheter till flykt har skurits av från dem, och de inser det nu. De vet att deras tid har kommit. Men trots att de vet detta så slår de fortfarande tillbaka. Det är som när ett djur trängts in i ett hörn och slåss för sitt liv med näbbar och klor, och gör allt för att hålla motståndaren borta. De kan inte göra det länge, även om de kommer att försöka några gånger till. Men varje gång de gör det, är de från Ljuset redo att slå tillbaka och hålla sig till det som planerats, de håller det borta och kommer att fortsätta göra det.

Och jag säger till er nu, så som många har sagt till er, håll er själva i Ljuset. Håll er själva lugna mitt i stormen, i stormens öga, så som ni har hört. Och vet att även när denna storm fortsätter att rasa runt er, så tas allt omhand. Även om människor dör, om människor blir sjuka överallt, så kommer det att passera. Även detta kommer att passera.

Och vet att när det passerar, så blir ni katapulterade till en ny Gyllene Tid, något som inte kan hållas tillbaka. Och Vattumannens Nya Gyllene Tid är här nu. Den börjar nu visa sig. Om ni skulle visualisera det, så skulle ni se solen gå upp precis ovanför horisonten, och komma in i den Nya Gryningen. Det är här ni är nu vid denna punkt. Den har inte stigit upp helt, utan börjar bara precis komma upp vid horisonten. Och det är det ni nu ser, ljuset som börjar strila ut från den solen. Men det är inte bara denna sol, det är den nya solen som också börjar visa sig.

Så låt processen fortsätta. Låt uppstigningsprocessen fortsätta med att flytta er alla som individer, och som gruppmedvetande. Och vet att när allt detta har passerat (och igen, det kommer att göra det), så vet att ni är på gränsen till något mirakulöst, något som förutsagts skulle komma under tusentals och åter tusentals år, att jorden skulle uppstiga tillsammans med alla dess människor, och det går framåt precis som tänkt.

Så var lugna och fridfulla, mina Bröder och Systrar från Stjärnorna, för vi är alla här med er. Vi har varit med er, och vi kommer att vara här tills dess ni flyttar in i den Nya Gryningen. Och då ska firandet börja.

Frid och kärlek till er alla. Jag är Ashtar.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserat av James McConnell)

Om, mani, padme, hum om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar är här. Shoshanna är här.

Var det inte underbart med Ljusspråkett som kom från er Kära Syster, Christy! (Vi talar om en upplevelse av Ljusspråk strax innan detta meddelande). Och att hon kunde föra fram denna känsla, denna förståelse, denna djupa förståelse.

Återigen, det är inte något ni kan översätta till era språk, till era talade språk. Men det är något ni kan känna och uppleva, och det är vad det handlar om: att få tillbaka minnena för att koda eller omkoda DNA:t inom er. Det är vad det gör.

Så även de av er som hörde det och inte visste vad det var, eller som tänkte att det var något annat, om ni tillät det så ändras ert DNA och det ändrades av det, och genom de många meditationer ni har gjort och alla nedladdningar ni har fått under en viss tid nu.

Och det kommer att fortsätta tills dess ni har kommit till er uppstigning. Inte er uppstigningsprocess utan er fulla uppstigning. Och att de av er som är med på detta samtal, dessa samtal och upplever resonansen genom att läsa eller lyssna på dessa ord i efterhand, alla ni är redo att vara i den första uppstigningsvågen när den slår till, så att säga, efter Händelsen efter Solblixten. Att allt detta ni gör, allt detta ni har gjort och förberett er för, leder er mer och mer till Händelsen. Allt ni gjorde häromkvällen för att öppna portalen, som Ashtar sagt, allt ni har gjort är förberedelser för att föra fram Händelsen mycket snabbare. Och ni kommer att höra det från olika källor under dagarna och veckorna framöver, ni kommer att höra vad er globala massmeditation gjorde häromkvällen, hur den har tidigarelade Händelsen, mer än vad som förväntades av många.

Det är vårt meddelande, och vi är redo för era frågor nu. Om inte Shoshanna – snälla ursäkta oss – hade du något du ville tillägga till det här meddelandet?

Shoshanna: (Kanaliseras av JoAnna McConnell) Det hade vi inte.

OWS: Mycket bra. Finns det då några frågor till oss?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: I mitt dagliga liv ser jag ibland att ett öga formas. Det kan vara överallt. Det kan vara i ett moln. Det är ett öga som tittar på mig. Det kan vara på min hud eller på något föremål. Det har hänt under en månad eller två. Jag vet verkligen inte vad jag ska tycka om det. Jag skulle vilja veta vad alla dessa ögon och ansikten är, som jag ser i molnen, på föremål och ibland på människor.

OWS: Det vi kan säga till dig är, att detta är en del av det vi har berättat om under en längre tid, och det är att du börjar få glimtar av de högre dimensionernas vibration. Och du börjar se in i dessa högre dimensioner, och får uppleva vad som väntar på dig där. Detta främst på grund av vem du är och vad du har upplevt under dina många livstider, inte bara här på Jorden, utan de många livstider du upplevt på andra planeter, andra system, allt detta börjar du nu erinra dig, även om du inte helt har den medvetna kännedomen och minnet av det. Men det börjar filtreras in, så att säga. Och det är vad vi kan berätta om det, utan att gå för mycket in i detaljer. Det är inte vår uppgift. Det är något som du ska fortsätta uppleva, lära känna vad det här är, när du är redo för det.

Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela med oss.

OWS: Ja snälla.

Shoshanna: Får vi dela med oss?

Gäst: Ja, snälla. Gör det.

Shoshanna: Kan du vara snäll och förtydliga?

Gäst: Javisst.

Shoshanna: Vi skulle vilja fråga om du sa att du såg ögon. Stämmer det?

Gäst: Ja, det kan vara som ett stort öga. Exempelvis igår, då såg jag i ett moln ett stort öga som bildades i det. Men det kan hända i affären. Det kan hända var som helst.

Shoshanna: Vi kommer att erbjuda dig vårt perspektiv om vi får.

Gäst: Ja.

Shoshanna: Det vi kan säga är att dessa symboler som du ser, är meddelanden för att säga att du ska lita på din egen vision. Att du ska lita på din vision. Att du ska lita på det du drömmer om. Att du ska lita på det du ser. Att du ska lita på det du vet. Vi finner att du är en person som inte så ofta litar på det som visas för dig. Stämmer inte det?

Gäst: Ja, det är typ rätt, ja.

Shoshanna: Ja. Så vi skulle säga att du nu börja lita på din egen inre vision, och förstå att det som visas för dig är för dig, och ett meddelande till dig. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Nu går vi vidare om det finns andra frågor här?

Gäst: Ja, En Som Tjänar. Shoshanna, hej, Kära Du. Jag undrar, eftersom jag sett några videoklipp angående ett avtal som tydligen undertecknades av Truman och Eisenhauer, vilket är riktigt tråkigt eftersom jag verkligen alltid sett upp till dem. Någon form av avtal för att uppföra alla dessa 175 underjordiska baser som finns, och att de skulle innehålla barn och spädbarn, samt att det finns individer som, antar jag, är mörka ET vilka driver och utför det hela. Jag vet inte om det är Chimeras eller något annat. Jag vill veta vad som händer med dessa människor. Och är det de här underjordiska baserna vi funnit nu? Vad händer med de mörka ET, har de lämnat planeten? Vad händer?

OWS: Vi kan berätta att det fanns olika avtal, som du säger, vilka undertecknades av de du talar om, och som undertecknades med de från den utomjordiska rasen vid ett möte med dem – inte bara ett, utan flera. Och dessa saker var förutbestämda (inte förordade), utan förutbestämda, för att ta sig in i framtiden och vara en del av uttrycket för medvetandet här på planeten vid den tiden. Men de visste inte helt vad de gav sig in på, så att säga. Löften som gavs hölls inte. Det kan vi också säga. Så det finns många saker. Men vi vill inte gå in på det för mycket just nu, för det kommer att komma fram.

Allt kommer fram. Sanningen ska avslöjas. Även de som vill vända sig bort från sanningen, kommer att få den rakt i sina ansikten. De kommer inte att ha något val när sanningarna blir helt avslöjade. Ni börjar få veta lite av dem, när ni talar om barnen i dessa baser, de som befrias och allt annat. Det här är början på sanningen.

Men som du märker delas det inte med allmänheten ännu, bara i det ni kallar alternativa nyhetskällor. Men det är en början. Ljuset börjar föras in i mörkret, till de skuggor som funnits där så länge. Och det måste komma fram. Människorna måste vakna till följd av detta.

Och detta är till stor del varför detta virus, även om det är skadligt för många över hela världen, det är därför det tilläts finnas här. För det är en del av det stora arrangemanget som sker.

Och som vissa har sagt, så är det en väckning. Och denna väckarklocka, är det som kommer precis innan, så att säga, vi till fullo tillåter Ljuset komma fram. Okej? Det är ”sammanbrottet före genombrottet.” Det är vad vi kan säga till er. Vi kan inte gå in mer på detta, men Shoshanna kanske kommer att göra det, vi får se. Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Då känner du också att det inte är något att gå in på just nu.

Shoshanna: Vi kommer att göra ett tillägg. Vi vill ge vårt perspektiv på den person som ställt denna fråga om vi får. Får vi göra det?

OWS: Till den här personen?

Shoshanna: Ja.

Gäst: Ledsen, jag tror att jag hade ljudet avstängt, kan ni höra mig?

Shoshanna: Ja. Får vi erbjuda vårt perspektiv på det du frågade?

Gäst: Ja snälla. Tack.

Shoshanna: Det här är svårt för oss att sätta ord på, men vi kommer att försöka. Vi kommer att säga att ditt perspektiv på vem du ska hedra eller inte, är ett dualistiskt perspektiv. Sanningen är aldrig till vänster eller höger. Sanningen är alltid i mitten någonstans. Du måste titta på den neutrala vägen, för att hitta sanningen om personerna. Du nämnde två stycken som hade svåra uppdrag att utföra, och eftersom planeten var genomsyrad av dualitet vid den tiden, mer än den till och med är nu, så var det svårt att veta vilket beslut som skulle tas, eftersom de påverkades av många olika entiteter och varelser vid den tiden, och de fattade sitt beslut baserat på vad de trodde var rätt, förstår du. Och så är det mestadels. Så vi kommer att säga dig, och alla som tenderar att kanske hedra eller skapa ikoner av de som tjänat er, att de bara utförde ett uppdrag, och gjorde det bästa de kunde. Verkar det vettigt för dig?

Gäst: Ja, absolut. Tack.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det några andra frågor nu?

Gäst: Jag skulle vilja, om jag får ställa en andra fråga?

OWS: Ja.

Gäst: Vanligtvis känner jag dessa energier runt min mun. Runt mina tänder. Det är som en mycket tät energi. Och det händer vanligtvis när jag är ute tillsammans med andra människor. Denna energi kommer in genom min mun och den är väldigt tät. Det känns inte som jag. Det känns väldigt annorlunda. Så jag skulle vilja ha lite information om den energin.

OWS: Shoshanna, har du något?

Shoshanna: Vi har inget.

OWS: Mycket bra. Då kommer vi att berätta för dig att på grund av den du är, det du upplever, är så att säga, en rest från den du varit tidigare, ett flertal gånger tidigare. Att du har en känsla, en känsla av att känna en energi. Många gör inte det. Några av er kan gå till Sedona-området här i Arizona, och känna energispiralen där, och det blir ganska påtaglig för många som åker dit. Det är därför de har etablerat dessa spiralplatser som turistattraktioner, dit ni kan åka. Medan andra som kommer dit inte upplever något. Men dit har du kommit. Du är en som upplever energin på en mycket djup nivå. Och det kommer att bli mycket starkare för dig, säger vi. Du kommer att uppleva den mycket, mycket mer, och du kommer att få dessa glimtar, så att säga, mycket, mycket mer och fler meddelanden kommer att komma genom dig.

Och inte bara du som ställer denna fråga, utan många av er som är med vid dessa samtal, kommer också att börja få fler och fler av dessa glimtar, precis som vi sagt. Ni kommer att få glimtar av de högre dimensionerna. Ni kommer att få glimtar av andra dimensioner, men inte nödvändigtvis från högre dimensioner.

Och de kommer att vara lite förvirrande för dig ibland, tills dess du börjar förstå vad det är, och många börjar redan göra det, om man tittar närmare på det eller gör en del efterforskning, så börjar många se sådana som gått över tidigare, får dessa glimtar mer och mer. Som vi sa till er för länge sedan, för många år sedan, att nu skulle ni antagligen få se döda människor. Och det skrämde vissa människor mycket då, minns vi, men vi vill klargöra att detta sker när ni ser in i de högre dimensionerna, och i de andra dimensionella frekvenserna, där de som har gått över nu kommer att bli mer och mer framträdande för er, och för många över hela planeten nu, när dimensionerna börjar komma igenom. Det är vad vi kan säga. Någonting du kan tillägga här, Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan lägga till något helt kort, om vi får?

Gäst: Ja, snälla.

Shoshanna: Får vi ställa en fråga?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Vill du ofta säga något, men gör det inte?

Gäst: Ah, ja, det händer. Ja.

Shoshanna: Vill du ofta säga det du känner och sanningen om det du känner, men ofta håller det tillbaka?

Gäst: Ja, ibland vet jag inte hur jag ska uttrycka det jag känner.

Shoshanna: Vi kommer då att säga, att energin ackumuleras i munnen för att du håller tillbaka din egen energi i det området, och vi säger att du måste upptäcka det själv, men vi säger också att du vill uttrycka dig men tenderar att inte göra det, eftersom du kan känna rädsla för vad andra kommer att tycka. Det är vad vi tror händer i den energetiska delen av det du vill uttrycka. Vi hoppas att detta svarar på din fråga. Och du kan undersöka det själv, för att se om det är relevant. Namaste.

OWS: Underbart. Och underbara skyddande energier.

Gäst: Tack, En Som Tjänar. Tack, Shoshanna.

Shoshanna: Ja.

OWS: Finns det ytterligare frågor här, innan vi släpper kanalen?

Gäst: Jag har en snabb fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Ashtar hade en kommentar och sa att Händelsen skulle komma tidigare än vad som ursprungligen planerats, eller antogs. Jag tänkte att den antagligen skulle komma i december, det var åtminstone vad Michael Love sa. Jag vet att ”tid” är en ”konstig” sak och att den inte finns, men har ni någon aning om när? (skrattar).

OWS: Du vet att tiden inte finns, men du vill veta hur tidsramen ser ut, eller hur? (allmänt skratt)

Gäst: Ja, för jag är människa, det är därför (skratt).

OWS: Och du vet vad vårt svar måste bli? Vi kan inte ge dig någon tidsram. Inte för att vi inte vill. Om vi ​​kunde, så skulle vi göra det på ett kick. Men vi kan inte, för vi vet inte. Bokstavligen. Vi vet inte. Ingen vet ännu. Ingen här på planeten. Ingen uppe i skeppen. Ingen på andra planeter, i solsystemet eller galaxen. Ingen vet just nu, eftersom det är upp till människans Kollektiva Medvetande. Som vi sagt många gånger, ni tänker. Alla ni tänker många tankar nu, vilka som helst. Men i nästa ögonblick förändras tankarna. Och alla går till det Kollektiva Medvetandet, det Universella Sinnet, Kvantfältet, vad ni än önskar kalla det. Och alla dessa blandas, så att säga. Sedan tar människorna till sig dessa tankar. Eftersom tankar är saker. Och de tar till sig dessa tankar, och det förändrar deras egna tankar, förstår du? Och det fortsätter, fortsätter och fortsätter. Så det är därför en kollektiv global meditation förändrar hela kvantfältet, förstår du? Hela det kollektiva medvetandet förändras och skiftar i det ögonblicket, och i dessa ögonblick är det av en högre vibration. Men i nästa ögonblick kan något som den djupa kabalstaten gör, få frekvenserna att gå neråt igen, förstår du? Så det är en dragkamp. En minut kan vara några månader från nu, nästa minut ett år från nu, nästa minut veckor från nu, förstår du?

Vi kan inte säga exakt när det kommer att ske, bara att det är det er Cobra kallar ”fönster av möjligheter.” Och det är vad vi fokuserar på. Och ni hade ett fantastiskt fönster av möjligheter häromkvällen, då denna otroliga portal öppnades genom den Galaktiska Centrala Solen vilken anslöt till den Universella Centrala Solen, och det var vad som hände här. Konjunktionen mellan planeten Jupiter och Pluto, har inte inträffat på många tusentals år, här. Så det är en storslagen händelse. Och det leder till många fler stora händelser. Men vi kan inte ge dig någon tidsram, för återigen, vi vet inte. Shoshanna, någonting du kan lägga till här?

Shoshanna: Vi vill dela med oss. Får vi dela med oss av vårt perspektiv, Kära Syster?

Gäst: Ja snälla.

Shoshanna: Kära Syster, vi känner dig. Vi känner dig mycket väl, och vi kommer att säga att du har upplevt en omvandling du aldrig trodde du skulle få uppleva. Du har gått från ett stort tredimensionellt fokus, till ett mycket expanderat fokus, och vi har sett din omvandling ske.

Vi säger att du befinner dig i ett område som är mycket tredimensionellt. Och på grund av detta, kommer ditt fokus att vända sig till detaljer, detaljer om det som är skevt vilket orsakar det, förstår du. Sanningen om någonting är från ett ett mycket högre perspektiv. Så om du vill veta sanningen, och vill delta i sanningen, och vill uppleva Händelsen, så måste du och din transformering höja sig över detaljerna. Du kan inte längre fokusera på det du tror är sanningen, och stiga till nivån i det högre perspektivet av den neutrala sanningen som är mittvägen, förstår du. Vi hoppas att vi har kunnat förklarat det här för dig. Men du är på rätt väg angående omvandlingen, förstår du. Vänligen engagera dig inte i vardagens 3D-detaljer: de är inte sanningen. Namaste.

Gäst: Tack. Namaste.

Gäst: Jag har också en fråga när alla är klara.

OWS: Ja?

Gäst: Min fråga gäller faktiskt min mamma. Hon har nyligen haft mycket drömmar av varierande slag skulle jag vilja säga, om sin mamma, som ju då är min mormor, men också, min Moster Pat. De har nått henne också, dessa livliga drömmar med potentiella varningar om vad som kan komma i framtiden. Och den varningen handlar om, jag har gjort mer efterforskning om det, Event 201, som i princip är Bill Gates/ Melinda Gates-propagandan, ni vet, och vissa av dem är på kartan, eller hur? Och tydligen ska det handla om en avfolkning i världen, och att det kommer att bli en ny Världsordning, att eliten försöker ta över världen och kontrollera hur de vill att den ska styras, är väl det bästa sättet att förklara det på. Men varför har hon dessa drömmar? Ar det ett tecken? Ni förstår, ​​jag tror att det är ett tecken Uppifrån för att visa oss det Stora Uppvaknandet 2020. Jag tror att vi är i framtiden just nu. Jag tror att det här är en tid då allt händer. Jag förstår att alliansens armé som försöker bli kvitt det onda, ta bort kabalen eller vad det nu är, och att vi befinner oss i den tiden, då vi bokstavligen måste förenas och slåss som en. Eftersom Event 201 uppenbarligen planeras ske i år, för det var vad drömmen sade henne. Så uppenbarligen har hon gjort allt beträffande efterforskning och funnit information, och allt annat, och hon har kommit till en större förståelse eftersom hon inte trodde på något som min far eller min styvmor sa. Så hon har själv efterforskat. Så snälla, jag försöker nu bara få mer information om varför hon hade den här drömmen beträffande Event 201,Tack.

OWS: När du säger ”Event 201”, vad hänvisar du till då?

Gäst: Event 201 är i grunden ond propaganda som förs fram av Bill Gates/ Melinda Gates. Det är en teori, missförstå mig inte. Det är en konspirationsteori. Men det antas vara en ondskefull plan, som ska genomföras i år med Corona-viruset.

OWS: Du talar om avfolkningsagendan. Det är verkligen så, och den är verklig. Men det är dock relativt få över hela planeten, som känner till den. Förhållandevis få, menar vi. Det kan vara tusentals, till och med miljoner som nu vet om det. Men förstå återigen, att allt som händer, händer av en anledning. Det är en del av arrangemanget. Och de som nu försvinner från planeten, när det gäller att lämna sina kroppar, gör det eftersom de planerade det. Det här var deras sätt att gå över, kan man säga. Eftersom de inte ville vara här under dessa svårigheter, inte ens i det som nu sker. De ville inte vara här och uppleva uppstigningsprocessen. Eftersom de kände att de inte skulle vara redo för det. Så det är många som nu lämnar sina kroppar. De uppfyller bara sina kontrakt. Men vet också att de hade planerat det, för att det var en del av deras kontrakt, men de kan ändra sina kontrakt när de vill, när det medvetna självet tar över och kan börja titta på det och göra efterforskning, som du säger, och då börja titta på andra alternativ, eftersom det finns alternativa nyheter, och de behöver inte köpa den generella bilden av allt som händer.

Så därför, den här du pratar om, vi kan inte tala direkt om henne, eftersom hon inte är här för att vara en del av det. Men vi kan berätta för dig som ställer denna fråga, såväl som för många, många fler som har liknande typ av uppfattning.

Förstå att du är en yngre varelse, inte bara en av dem som är med i dessa samtal, för många är i resonans till dessa ord. Ni är yngre varelser, sådana som vi kallar ”Millennier.” Du är en av många som börjar komma fram, och komma in i Ljuset. Inte för att de befunnit sig i mörkret. Inte för att du befunnit dig i mörkret, även om du förmodligen trodde det ibland. Men ni kommer alla in i Ljuset. Och många fler gör det nu. Det beror på er stora globala massmeditation häromkvällen och hela dagen. Inte barat just då, för många mediterade hela dagen, eller vid olika tidpunkter under dagen. Och det hade en mirakulös effekt på allt som händer nu, och det som ännu inte hänt.

Så återigen, vi kan inte tala direkt om den du menar, även om det verkar som om hon själv påbörjar en uppvaknandeprocess, och många över hela världen kommer att fortsätta göra det. Många som många andra inte trodde skulle göra det. Så var uppmärksamma på det. Det kommer att ske mer och mer. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela med oss. Får vi det?

Gäst: Ja, de får ni.

Shoshanna: Käre Broder och Son till James: förstå att, som Den Som Tjänar har sagt, vi kan inte ge dig någon tolkning av det som någon annan drömmer. Det skulle bara vara för henne att fråga. Men vi kommer att berätta vårt perspektiv på, varför du skulle ställa den här frågan. Kan vi få ge det till dig?

Gäst: Ja snälla.

Shoshanna: Vi kommer att säga att varelsen du talar om är din biologiska mor under denna livstid, som du vill ha en anslutning till, och du har längtat efter denna anslutning och denna förståelse sedan dagen du föddes. Du önskar att hon ska förstå dig. Och du önskar att hon ska se sanningen som du ser den. För om hon ser sanningen så som du ser den, kommer anslutningen. Men så länge hon är splittrad och vill berätta för dig, att du troligtvis inte vet sanningen, så bryts förbindelsen för dig. Så du förstår, ditt hjärta längtar efter att hon ska kopplas till dig, så som hon har varit under många livstider, men under denna livstid hände något avvikande.

Vi kommer att säga till dig att från detta ögonblick och framåt så måste du, om du vill ha frid, glädje, medkänsla och kärlek och förståelse i ditt liv, så måste du släppa denna önskan, eftersom hon är en varelse som redan är på sin egen väg, och den väg som hon har valt är för hennes egen uppfyllelse och för hennes egen själs upplysning, och ingen av oss att kan säga vad som är rätt eller inte för henne, förstår du. Så du måste tillåta att hennes sanning, hur den än är, och din sanning, hur den än är, att samverka. Namaste.

OWS: Mycket bra och ett underbart budskap. Ja. Vi behöver släppa kanalen nu. Innan vi gör det, Shoshanna, har du någonting du vill dela med dig av?

Shoshanna: Vi vill bara säga att vi ber om ursäkt om vi på något sätt har låtit hårda för någon av de som ställer frågor. Vår uppgift är att lyfta upp, upplysa, älska och förstå alla som vill dela med sig till oss. Namaste.

OWS: Mycket bra. Vi delar det sista meddelandet här för nu, och det är att när allt fortsätter, oavsett vad som händer så kom ihåg att ni är Ljusarbetarna, Krigarna. Ni är de som förankrar och sprider Ljuset. Och ni kan inte förvänta er när ni delar med er av Ljuset, att alla accepterar det. Ni kan dela det, ni kan skicka det, ni kan uttrycka det, men ni kanske inte får det resultat, eller ett tillräckligt resultat för att ta det till Ljuset, förstår ni? Förstå att de inte är ni. Och som Shoshanna så underbart har sagt här, så är de på sin egen väg. Och ni kan inte ändra deras väg. Ni kan bara ge dem ett val. Ni kan placera ett val framför dem, och vad de sedan gör med det, det är upp till dem. Okej? Det är vad vi hade att säga till er.

Och håll bara säkerhetsbältena fastspända, folk. Saker kan fortfarande bli lite skumpigt. Men så länge ni förblir i ögat, är lugna och neutrala i det, så kommer allt att fortsätta som det behöver göra för er, och även för era nära och kära, när ni omger dem också med Ljus.

Shanti. Frid vare med er. Vara den Ende.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.
“Believing is seeing!”
Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...