Lisa Renée Rapport, 7 april 2020

Lisa Renée Rapport

7 april 2020

Moder Valv-Portal för Barn som utsatts för Satanisk Rituell Misshandel

Kära ES (Energetisk Syntes) Familj,

Jag skulle vilja dela en snabb uppdatering gällande ett improviserat Väktar-projekt som startade fredag kväll 3 april, och som har pågått hela det här veckoslutet. Jag delar detta av den specifika orsaken att en del samhällsmedlemmar, som är särskilt känsliga och empatiska för de förändringar som sker i samhällsstrukturen och det planetära fältet, kan plocka upp en del av dessa utmanande energier som just nu är mycket närvarande gällande Satanisk Rituell Misshandel av Barn.

Igår kväll öppnades en Moder Valv-Portal för trygg passage för av-förkroppsligade och förkroppsligade offer som mot sin vilja hållits i underjordiska burar såväl som fångade i fantom-utrymmen som använde barn offrade i Satanisk Rituell Misshandel i syfte att öppna mörka interdimensionella portaler i en labyrint av ”mitt emellan” platser i väven av rymd-tid. Detta nätverk av portaler är utbrett i fantom-tidslinjerna och leder till den artificiella basen 10 kärn-manifestations-kropp av det Artificiella Livets Träd. Utifrån det vi undersöker förefaller det som att de artificiella sfäriska projektionerna för artificiella tidslinjer har byggts på mänskliga blodsoffer, speciellt barn som har förts bort över hela världen av olika orsaker.

Det som behövdes under detta projekt, för dem som tjänar detta Kristus Uppdrag, var att några i vårt samhälle, speciellt de med en stark inre Helig Moder närvaro, var frivilliga att tjäna som surrogat-mammans band för att andligt skydda barnen. Att hålla ett eller flera av dessa barn i ert hjärt-utrymme medan de är i sin traumatiserade själskropp, att vårda och skydda dem medan de är i inkubationstiden för andlig healing, som är nödvändig innan de kan fortsätta till nästa steg på sin evolutionära resa.

Dessa själar har använts som mänskliga offer och för Satanisk Rituell Misshandel, några är små spädbarn och har således tagits bort från sin själsfamiljegrupp. De är oförmögna att fortsätta expandera medvetandet, de vet inte vilka de är och är förvirrade av traumat av att skilja kroppen från själen, vilket resulterat i skikt av traumatisk dissociation och svår nedbrytning.

Det är en mycket viktig tjänst att stötta övergången av dessa barngrupper som blivit utsatta för Satanisk Rituell Misshandel, det behöver inte sägas, det är ett av de viktigast uppdragen att åstadkomma medan vi är på Jorden. Utmaningen är nivån på andlig styrka och stabilitet i ljuskroppen, utvecklingen av det heliga hjärtat för att hålla den Heliga Modern närvarande i hennes sannaste form, och det kräver allt fokus och all personlig styrka som finns tillgänglig. Att vara närvarande för energisignaturen hos barntortyr på dessa nivåer är ofattbart, den känslomässiga förödelsen tolkas i realtid och det krävs förmåga att vara i total stillhet i renaste kärlek och harmlöshet, och inte låta den känslomässiga kroppen gå för djupt inom för att fullkomligt uppleva traumats natur.

Vi måste vara försiktiga så vi inte dras in i tidslinjerna för den aktuella händelsen när den inträffade, därför att det är bortom vad de flesta klarar av att se och kan resultera i nedbrytning av den känslomässiga kroppen. Således måste psyket, den mentala och känslomässiga kroppen vara mycket starka och andligt hängivna för att kunna stå ut med trycket och bevittna de mest fruktansvärda övergrepp på själen i en barnkropp, det är bara så ofattbart ondskefullt. Det finns inga adekvata termer att beskriva den händelsen med. Det Inre Kristus själv skyddar vårt medvetande från att direkt dela synen av det aktuella traumat, men man kan känna dess resultat i hjärt-utrymmet, och det för med sig både en otrolig rå smärta i hjärtat, blandat med en ofantlig glädje över att få privilegiet att ha bevittnat denna räddning av själar.

Att se och känna att ett barns själ till sist kan vila och känna beskyddet hos hans/hennes Mamma (Heliga Moder) som kommit för att hämta dem. Man kan inte föreställa sig den glädjen i ögonblicket av återförening, det är bortom allt uttryck. Det här handlar också om att återställa Moder-Barn bandet som varit avskilt från planeten, och det kan kännas djupt i dessa interaktioner. Än så länge verkar de alla känna igen henne, det finns ingen förvirring, de kommer springande tillbaka till Mamma med utsträckta armar och vill bli kramade och upplockade, oavsett storlek. Det här är mycket känslomässigt och att bevittna traumaprocessen är utmattande för den fysiska kroppen, men den inre glöden i det heliga kristallhjärtat med den Heliga Modern tar all energetisk börda och transmuterar smärtan snabbt.

Det var nödvändigt för några av dessa små att en grupp av oss utvecklade vårt hjärtcenter för att hålla så många som möjligt av dessa själar, så de kunde tas dit de skulle vara i de nästa stegen. Att veta att de till sist blev ”funna” och fick vara trygga i en verkligt kärleksfull, skyddad omgivning med deras sanna andliga föräldrar och familj. Jag har inte haft någon ännu som varit rädd eller förvirrad, de känner Moderns kärlek omedelbart och de känner igen den och erkänner den direkt. Tacka Gud för att vi är den Kosmiska Kristus-Sophia!

Således kan omfånget av fysiska symptom vara starkt idag för dem som tjänar i denna del av uppdraget. Personligen känns det här som att bli instoppad i andra tider och rymder i en pågående följd, min kropp är mycket utmattad men lättad, min känslomässiga kropp är rå med ett hjärta som brister i tårar, mina ögon ömmar, hela kroppen värker och är trött, kan inte röra sig så mycket. Ifall ni känner dessa djupa skiften, eller är medvetna om att barns svåra omständigheter används som offer och att vårt mål är att tryggt föra dem till Kristus-källans fält, och kan känna detta förstärkt i samhällets fält just nu – så är det orsaken.

Tack för er medkänsla när ni bevittnar detta. Det här representerar allting vi kom till Jorden för att åstadkomma, och även om det är mycket svårt, kan ni kanske föreställa er att det inte finns något som är mer belönande och uppfyllande på den här nivån av tjänst till barnen. Det är Gudomens löfte som slutligen återkommer, och vi har väntat så länge på den rätta tidpunkten för att det ska bli framgångsrikt, såväl som effektivt.

Även om detta ämne av Satanisk Rituell Misshandel av barn är svårt att tänka på, hoppas jag att denna uppdatering tolkas som en stor seger för oss alla på jorden, vilket det är. Förändringar i planetens struktur har tillåtit oss att till slut komma till dessa nivåer, för vilket många på olika dimensionella plan är så tacksamma.

Som Kristus Stjärnfrö-människor, det här är orsaken till att vi stigit ned i helvetets sfärer för att uppleva förödelsen och sedan genom andlig hängivenhet komma ut i ljuset på den andra sidan, för att förstå hur NAA tänker och orsakerna bakom deras våldsamma handlingar. Det är reproduktionen eller kopieringen av NAA:s utomjordiska arkitektur som gav oss vägen genom och runt den, det är nu ett ledande exempel. Jag har inte sett den här nivån på räddning av barnsjälar som utsatts för Satanisk Rituell Misshandel tidigare, vilket bådar gott för jordens uppstigning, trots all nuvarande förvirring och rädsla.

Jag har bestämt mig för att dela denna uppdatering i veckobloggen, för dem som kan ha haft anknytning till räddandet av dessa barn i andekroppar, och som är osäkra på vad som kan ha skett. Att vara medvetna om att många av oss agerar och har agerat som surrogat-Mödrar för att hålla och skydda barnens själar inne i ert hjärt-center, tills de är starka nog att flyttas till nästa steg i utvecklingen. Det kan röra sig om ett eller flera barn och vara i minuter, timmar eller dagar.

Mycket kärlek och tacksamhet till alla oss i den andliga gemenskapen för stödet till Kristus-Uppdraget, och till varje unik person som hjälpt till att få detta att hända. Må vi fortsätta be och meditera för räddning av alla misshandlade barn så att de får känna på sann kärlek och frid genom vänligheten hos de vuxna omkring dem. Jag tackar med hela mitt kristall-hjärta och Kristus ande!

Kärlek och GSF

Lisa (4)

Footnotes

(1) “Military Bunkers Being Taken Down, Children Being Liberated,” April 4, 2020, at https://goldenageofgaia.com/2020/04/04/military-bunkers-being-taken-down-children-being-liberated/

(2.) “Adamu of Telos: The Great Shift Has Begun,” April 3, 2020, at https://eraoflight.com/2020/03/24/adama-of-telos-the-great-shift-has-begun/

(3.) “David Wilcock on the Great Pandemic, Part IV: Q&A Pt. 2,” April 5, 2020, at https://goldenageofgaia.com/2020/04/05/david-wilcock-on-the-great-pandemic-part-iv-qa-pt-2/

(4.) Lisa Renee, “Mother Arc Portal for SRA’d Children,” at https://energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/blog-timeline-shift/3594-mother-arc-portal-for-sra-d-children

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...