Carina Davidsson kanaliserar sin Högsta Kraft 2020-04-09

Carina Davidsson kanaliserar sin Högsta Kraft 2020-04-09

 

Kära Människor, Medresenärer och Ljusarbetare,

För en del av er har de senaste dagarna varit mycket prövande då ert Högre Jag puttat ut er på kanten av det ni klarar av och mäktar med. Ni har drivits utanför er komfortabla zon och ni har känt er bräckliga och sköra. Kraftlösheten har gjort er mycket oroliga men i sanning har ni aldrig varit avskilda från er själva på det sätt som ni upplevt. Det är era Högre Jag som drivit ut er på den yttersta randen av ert mänskliga jag för att ni nu ska återvända till ert eget ljus med full kraft. Kraften i en rejält uttänjd gummisnodd är betydligt större än kraften i en bara lite uttänjd gummisnodd. Förstår ni vad jag menar??

Ni håller nu på att med full kraft släppt taget om allt det som varit jobbigt för er i 3D och låter er vägledas in i den Nya Tiden av ert gudomliga jag. Ni är Mästarna i den Nya Tiden och när ni nu återvänder till ert fulla ljus smälter ni samman det som varit ert gamla jag med ert nya jag. För att kunna ladda era mänskliga batterier innan ni tar vid era nya skapelser behöver ni nu vila för att de nya energierna ska få acklimatisera sig i era sinnen och i er fysiska kropp. Det faktum att era samhällen till viss del är nedstängda och att ni i stor utsträckning hänvisas till era egna hem i ensamhet är på intet sätt en tillfällighet utan är väl orkestrerat med många andra händelser just nu.

Det finns mörka krafter i ert samhälle som nu kommer att tvingas tillbaka av det lavinartade ljus som drar in över jorden och till skillnad från mångas siande kommer detta att ske utan dramatik för den stora massan. Av kärlek till er själva och till jorden kommer ni nu att börja se saker på ett helt nytt sätt och Påsken kommer för många av er vara den sanna kraftens pånyttfödande.

För den stora massan på jorden kommer Den Nya Tiden inte innebära de hemska och dramatiska förändringar som en del har befarat och förutspått. Ni har alla levt utifrån de förutsättningar som gavs er när ni lämnade ert hem på den andra sidan för att ta del av det tredimensionella livet på jorden. När ni nu vaknar upp kommer ni att förändra era tankar och idéer om vad som är viktigt för er och ni kommer att släppa taget om de rädslor som gjort er till de tredimensionella människor ni varit.

Pengar har för många människor på jorden varit förknippade med mycket rädsla. Men nu kommer dessa tredimensionella rädslor släppa och pengar kommer på sätt och vis att tappa värdet för er. Ni kommer inte längre önska er pengar då dessa kommer att flyta fritt och alltid finnas till det ni önskar och behöver. Era behov kommer att förändras när rädslorna släpper taget och ni kommer precis som Gaia att stiga upp till en ny mer kärleksfull och behaglig verklighet.

Var vänlig och förstå att ni tillsammans med alla andra människor gjort så gott ni kunnat för att parera och hantera alla de rädslor som ni haft under en lång tid av nedsänkt medvetande. Ni har alla upplevt separation från er själva vilket varit en viktig del i er upplevelse som människa. Ingen människa på jorden har haft det enkelt men era slag av bekymmer och rädslor har varierat vilket skapat motsättningar mellan många av er.

När nu mörkret drar sig tillbaka och ersätts med mera ljus kommer ni att märka att jorden och ni själva förändras. Njut av denna resa tillbaka till er själva och tillåt er själva att äntligen återta kärleken till er själva. Det är den kärlek som är ert första bidrag till att skapa frid och fred på jorden. Hylla er själva och den kraft ni är. Ni är fantastiska och nu är ni snart hemma i er själva igen.

Du gillar kanske också...