KaRa och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell, 14 juni, 2020

 

KaRa och En Som Tjänar (OWS)

via James McConnell

den 14 juni, 2020

Jag är KaRa. Det är ett tag sedan jag har varit tillsammans med er.

Men nu kommer jag i dessa stunder, i dessa lägliga ögonblick, i detta storslagna uppvaknande som ni nu befinner er i. Och det är ett storslaget uppvaknande som ni märker att ni är mitt uppe i!

Jag frågar er: ”Trodde ni att det skulle bli enkelt?” Trodde ni att det skulle bli vad ni kallar en dans på rosor? Nej. Det skulle aldrig bli så. Det finns ett talesätt som One Who Serves har. Och nu ska jag använda det; ”Allt som är förträffligt är lika svårt som det är förträffligt.” Men belöningarna för denna förträfflighet överväger i hög grad svårigheterna att uppnå den.” Bara något att fundera på. Något att överväga.

När ni tycker att livet är så svårt, när ni tycker att saker och ting går så dåligt, när ni tycker att ert liv inte blir så som ni vill ha det, var medvetna om att ni i dessa stunder väcks upp, för ni inser att det finns så mycket mer än hos alla som fortfarande finner att de sover; hur de ser på livet och hur de befinner sig själva i separationens illusion och inte ens inser att de befinner sig i den.

Kan ni föreställa er hur det på nytt skulle bli för er? För ni har varit där förut under så många livstider, här i denna Jordiska evolution. Men nu har ni brutit er iväg från den. Var och en av er i detta samtal, var och en av er som läser dessa ord och genljuder med dem, eller lyssnar på detta efteråt – alla ni har vaknat upp från separationens illusion.

Ja, ni finner er igen tidvis själva där nere. Men det är under dessa tider som ni inser precis hur uppvaknade ni själva faktiskt är. För ni ser er omkring och ni ser vad som förefaller vara verkligheten och är verklighet för så många där ute. Men i de stunderna inser ni att det inte är verkligheten. Det är inte den verklighet som ni vill skapa. Fastän ni har skapat den, eller tagit del i att skapa den, så är den inte den verklighet som ni vill ha.

Så om det därför inte är den verklighet som ni vill ha, varför ska ni då fortsätta skapa den? Varför ska ni fortsätta ’dunka era huvuden i väggen’, som ert talesätt lyder. Varför inte skapa exakt det liv som ni vill ha? Var medvetna om att ni har kraften inombords, den skapande kraften. Var och en av er blev begåvad med denna kraft, denna skapande kraft. Ni har alltid haft den – ni har bara glömt att ni hade den.

Men alltfler av er inser nu och kommer ihåg vilka ni är och att ni har denna skapande kraft. Samt att ni tillsammans med den här skapande kraften har förmågan att få slut på separationen här på planeten. Ja, ni, var och en av er, individuellt och som en helhet, har kraften att få slut på separationen, att avsluta polariteten, att resa er upp från dualiteten som ni har skapat här, samt att höja er ovan allt detta.

Precis så som vi gjorde för länge, länge sedan här i vårt Plejadiska system. Vi gick också igenom en uppstigningsprocess. Inde densamma som ni nu befinner er i. Men vi hade också detta uppvaknande, detta storslagna uppvaknande, precis som ni nu går igenom.

Det är det här stora uppvaknandet som väntar var och en av er. Eller snarare, firandet som kommer efter det stora uppvaknandet. Firandet väntar på er. Vi väntar på er.

Vi gör allt vi kan och tillåts göra inom den Universella Lagens sfär för att hjälpa till och vägleda er igenom detta. Men som ni vet så kan vi inte göra det för er. Planetens Uppstigna Mästare kan inte göra det för er. De kosmiska varelser som omger er kan inte göra det för er. Endast ni kan göra det.

Och när ni fortsätter vakna upp till den Nya Gryningen som faktiskt närmar sig. Den är inte alls långt borta nu. Det finns faser – steg, kan man säga, som ni ännu måste ta er igenom. Och uppvaknandeprocessen som ni nu vaknar upp igenom kanske inte alltid förefaller vara lätt. Den kan tidvis förefalla mycket svår. Men det i sig själv, mina kära vänner, är ett uppvaknande inom er.

Ni har också ett talesätt: ’Bryt ner, bryt igenom.’ Så för att kunna bryta igenom till andra sidan måste ni först bryta ner de gamla sätten. Och de gamla sätten måste minskas. De gamla sätten måste rensas ut. Den gamla programmeringen som håller er fast vid separationen måste rensas ut. Så i dess kölvatten lämnas endast ljuset, den Nya Gryningens ljus.

Det är som när ni vaknar på morgonen och ni kliver utomhus och ni ser solens begynnande ljus komma upp och hur ni känner er inom ljuset, inom den kärlek som uttrycks av den tidiga morgongryningen. Ni har alla känt det någon gång. Och vad ni dessa gånger känner är ett litet uttryck för vad ni kommer att känna efter den Nya Gryningen. Den Nya Gryningens uppgång som nu närmar sig.

Nu lämnar jag er i frid och kärlek och kamratskap mellan er alla, i vetskapen om att ljuset sprider sig överallt och dualitetens mörker, separationens polarisation, i snabb takt minskar överallt på planeten.

Må all min frid och kärlek vara med er alla. Jag är Ka-Ra.

 

ONE WHO SERVES (OWS) (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! Här är One Who Serves, här är Shoshanna.

Vi är redo att gå vidare med denna process som vi började för längesen här, som det verkar, genom denne, James och nu med JoAnna, som tar igenom sitt underbara perspektiv på Shoshanna här, och vi fortsätter den här processen.

Men var medvetna om att allt är exakt som det ska vara, fastän ni vid vissa tider känner, och ni känner av dessa tider, på grund av energierna som har kommit igenom. Vi har inte talat så mycket om de här energierna för det lämnades till er att känna dem. Att inte förvänta er dem, så vi skulle säga, i förväg, innan de kommer, utan att ni ska känna dem i ögonblicket.

Det som äger rum: Ni känner dessa uttryck. Ni känner allt mer dessa energiuttryck. Och de hjälper er. Tro det eller ej, de hjälper er att fortsätta vakna ännu mer. De för med sig dessa DNA-nerladdningar som så många gånger har talats om. Ni får ta emot de här nerladdningarna och ibland är det svårt, för ert centrala nervsystem är ständigt inte helt redo för de här energierna, dessa starkare vibrationsenergier som kommer från den kosmiska källan och som kommer från Fotonbältet som ni just nu passerar igenom.

Allt är emellertid exakt där det ska vara precis här, just nu i detta ögonblick. Och ni alla behöver få känna den glädje som blir uttryckt av oss alla, oss alla som finns här ombord på skeppen och till och med här på planeten i egenskap av de som har Uppstigit, kan man säga. Och ni alla rör er till att bli De Uppstigna, för att uppstiga bortom illusionen, för att bemästra illusionen. Det är vad allt detta handlar om. Det är vad en Uppstigen Mästare är. Ni bemästrade illusionen. Ni bemästrade programmeringen så att ni inte längre behöver känna er förskansade i den, att ni har tagit er bortom den. Detta är vart ni är på väg, gott folk, var och en av er.

Nu är vi redo för era frågor här. Har ni några frågor för One Who Serves och Shosanna?

Gäst: Ja. Hälsningar till dig One Who Serves. Åh, hur vi älskar dig och uppskattar ditt engagemang för oss! Jag skulle bara vilja säga, eftersom jag känner till Fotonbältet och var den som undervisade om det på den förra Träffen, skulle du bara kunna förtydliga lite till, du säger att vi går igenom det, kanske vad vi upplever? Jag känner att vi upplever mer ljus, javisst. Men skulle du kanske kunna utveckla lite mer, Sir?

OWS: Vi har förut talat om det här, men vi ska ytterligare utveckla lite här. I och med att ni fortsätter att ta er igenom det här området i galaxen, så tar det er till högre vibrationer. Självaste Fotonbältet är av en högre vibration och utstrålar en energikälla som ni kan benämna ’gamma-ljuset’.

Gamma-ljuset förs allt mer hit till planeten och det höjer ert hjärntillstånd, eller ert tillstånd av hjärnvågor till gamma-vågor. Och i dessa gamma-vågor finner ni er själva i de högre vibrationerna och ni kan ta bruk av er hjärna mycket, mycket mer än vad ni tidigare har kunnat göra gällande att förmå att i hög grad visualisera och med denna visualisering skapa mycket mer än vad ni tidigare kunde göra när ni hölls i separationen.

Ni är på väg bort från denna separation, så som ett flertal gånger, och återigen har sagts. KaRa berättade mycket om det under det här samtalet. Som vi säger så rör ni er igenom detta område i galaxen som höjer vibrationen allt mer. Det är vad allt detta handlar om. Hela solsystemet rör sig igenom den här högre-vibrationsfrekvensen inom Fotonbältet. Shoshanna, har du något att tillägga här?

Shoshanna: (kanaliserad av JoAnna McConnell)

Det har jag inte.

OWS: Inte just nu? Mycket bra.

Gäst: Oj, oj. Tack så väldigt mycket. Det är bra. Tack.

OWS: Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga. Hej OWS och Shoshanna. Jag vet inte om ni kan svara på det här. Det förefaller för oss Ljusarbetare som om det inte är så mycket som händer på världsscenen. Men jag tror att många saker äger rum bakom kulisserna. I synnerhet massmedia berättar inget, så vi ser till andra källor och andra andliga mästare och andra videos och saker för att hitta vår information om vad som pågår. Jag hörde för tre eller fyra veckor sedan att det var en stor händelse i Kalifornien, i Los Angeles, om att faktiskt stora, jättestora bilar dök upp och en del av berömdheterna och stjärnorna blev anhållna. Ligger det någon sanning i de här berättelserna som vi har fått höra?

OWS: Vad vi kan berätta för er, och James gillar att använda denna fras här från era ’X-filer’: ’Sanningen finns därute’. Den finns där för er att hittas för dem som söker den. Sök och ni ska finna. Det här är ett axiom. Det här är en universell lag som har blivit given. Sök och ni ska finna. Om ni gör efterforskningar, så kommer ni att hitta vad ni letar efter. Det finns där.

Det finns emellertid inte där för dem som inte letar efter det, för alla som förankras i att bara följa vad den globala massmedian ger ut som sanningen här. Om ni följer det så tar ni inte emot vad som sker bakom kulisserna.

Och javisst, som ett rakt svar på din fråga, så sker detta. Det sker emellertid utan fanfarer. Det sker utan att föras ut framför allmänheten, för allmänheten är inte redo att se en del av vad de kallar ’hjältar’, sina filmstjärnor, sina olika personligheter som verkar stå ovanför resten av befolkningen. De gör det faktiskt inte. De är likadana som alla andra. Men de är inte redo att ta emot information om att dessa som man har idealiserat inte är riktigt de ideal som man trodde att de var, förstår du? Så det här är emellertid på väg. Det är på väg alltmer upp i förgrunden.

Igen, om du vill finna sanningen så finns den där. Du kan finna den allt mer. Och jämför med det som för några år sedan, kanske fem till tio år sedan, och vad du skulle hitta om du googlade på vissa saker, en viss information. Du skulle inte hitta mycket information om detta. Du skulle med all säkerhet inte hitta något om dem som har hållits i underjordiska baser och dessa slags saker. Men nu kan du göra det.

Och nu kan du också hitta information om vad som händer bakom kulisserna i dessa allmänna arresteringar som börjar ske. Men de är inte arresteringar, så som många av er skulle önska få se, där ni ser dem bli hämtade ut inför allmänheten och med handfängsel och allt det. Det kommer nödvändigtvis inte att ske. Vissa placeras i husarrest. De hålls där, så att när det är dags, så kan de föras fram och antingen få sin rättegång om de så önskar, eller helt enkelt försvinna i bakgrunden, här, på olika sätt. Vi ska emellertid vid det här laget inte gå in på dessa sätt. Shoshanna, finns det något som du kan tillägga här?

Shoshanna: Vi kan berätta. Får vi dela med oss av vårt perspektiv, Kära Syster?

Gäst: Javisst, Syster.

Shoshanna: Vår Kära, får vi ställa en fråga?

Gäst: Javisst.

Shoshanna: Önskar du känna dig trygg?

Gäst: Ja. Och jag känner mig trygg.

Shoshanna: Är arresterandet av en individ eller en exponering av dem som har kallats ’mörka’ ett sätt att känna sig trygg?

Gäst: Ja tror jag, för de människor, barnen som de förgriper sig på. Korrekt, ja.

Shoshanna: Vi ställer dessa frågor som ett djupare perspektiv på vad som sker i den här dimensionen. Intresset i det här som du har är av en anledning som du personligen har, och vi måste fråga ifall du vill berätta det personligen.

Gäst: Ja. Jag är stylist som har jobbat med några av de här kändisarna under min karriär som hårstylist i Hollywood. Det är varför jag tror att jag har en nära förbindelse. Jag såg det aldrig hända när jag jobbade med dem. Men jag har en nära känsla för detta, för jag befann mig mitt bland dem i Hollywood.

Shoshanna: Och Kära Syster, känner du på något sätt att du har blivit lurad?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Och det har du, som de flesta har. I den här dimensionen finns en stor illusion och ikonerna i denna illusion, era stjärnor, era berömdheter i Hollywood, era filmstjärnor, är en del av denna bedrägeri-process, förstår du. Det är alla. Så vad vi här skulle vilja erbjuda är att du nu avfärdar det. Det är inte längre viktigt för ditt personliga uppvaknande för att förstå det ena eller känna det andra, eftersom det är avslutat, förstår du. Du befinner dig bortom det, förstår du. Låter detta vettigt för dig?

Gäst: Det gör det definitivt. Jag undrade också ifall allmänheten, som inte är vakna som vi är, i slutändan kommer att få reda på detta? För mina vänner ser på mig som om jag var dum i huvet, eller hade fem huvuden.

Shoshanna: Får vi dela med oss av ett annat perspektiv här?

Gäst: Javisst.

Shoshanna: Vi ska säga, och vi ber om ursäkt för att det här är extremt rakt på sak, vi ska säga att de som strävar efter att komma överens med andra kommer att känna vad du känner. Du förstår, det spelar egentligen ingen roll. Din tillväxt, ditt ljus, din utveckling kräver inte att andra håller med dig. Det är ett misstag, förstår du. Det är felskapande. Det är viktigt att du förblir stadig och bestämd till din egen sanning oberoende av vad andra tycker och tänker, som när vi (och det är vanligt här) när vi vill få andra att hålla med oss, så är vi förskansade i vidhäftningar, förstår du. Det spelar ingen roll om de ser två huvuden eller tio huvuden på dig. Det är deras problem, inte ditt. Namaste.

Gäst: Mycket bra.

OWS: Och här vill vi tillägga att Master Yeshua, när han höll på med sitt uppdrag, brydde han sig om vad andra tyckte om vad hans uppdrag var? Nej. Han gav sig iväg och gjorde alla dessa saker som han visste att han måste göra i de tiderna, och han bekymrade sig inte över ego eller något av det slaget. Eller om han hade brytt sig om egot, så skulle han inte ha kunnat utföra alla dessa så kallade mirakler som han gjorde.

Gäst: Ja. Absolut. Tack, tack, tack så mycket.

OWS: Ja. Finns det några övriga frågor här? Några ytterligare frågor?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Hej. Jag gick ut i morse vid 05:30 och tittade upp mot stjärnorna. Det gör jag ofta. Jag är en stjärnskådare. Jag såg att Venus och Mars stod i linje. Så jag stod bara där och beundrade dem. Och plötsligt började jag lägga märke till små punkter av ljus som liksom snurrade runt dem i oregelbundna mönster. Jag sade till mig själv: ’Ok, jag kommer att tro på vad jag ser’. Jag undrade bara vad det var för något? Är det min syn som håller på att uppgraderas? (skrattar).

OWS: Det här är vad vi under en tid har pratat om, att ni alla – inte bara du som ställer denna fråga, utan ni alla vid en eller annan tidpunkt får se dessa, eller kommer att få se dessa glimtar som jag har berättat om, av att se in i andra dimensioner, andra verkligheter, som inte skulle finnas där ifall ni fortfarande höll er kvar i den tredje dimensionens dualitet, eller den tredje dimensionens illusion, där er vibration ibland är hög.

Och er vibration är högre vid den tiden för ni ser upp på stjärnorna. Ni ser Universums ofantlighet som finns där ute bortom precis denna lilla planet här som ni befinner er på just nu. Och ni ser denna ofantlighet och den höjer er vibration i den stunden.

Vi ska också berätta för er, ni ser upp mot stjärnorna för ni vet att ni kommer från stjärnorna, förstår ni? Ert ursprung kom för länge, länge sedan från de stjärnor som ni nu blickar upp mot, förstår ni? Så det drar er dit. Och ni börjar se vad andra här som håller sig i illusionen inte ännu kommer att förmå se. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan berätta. Får vi dela med oss av vårt perspektiv på detta, Kära Syster?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Kära Syster, vi ska avslöja något som skulle kunna vara av intresse för alla som lyssnar. Mars och Venus, när de står i linje, är älskande. De erbjuder en energiladdning och en ljusladdning för att balansera manliga och kvinnliga polariteter, eftersom Venus representerar den kvinnliga energin och Mars representerar den manliga energin och de står i linje, förstår du. Det är vad du har fått en glimt av. När du ser en linjering av planeter så är det för att de är attraherade av varandra och de försöker att balansera varandra, förstår du.

Och vi säger att du redan har en känsla av detta och när du blickar upp mot himlen och ser ljusenergi överallt och ser ljusbrigader, och ser utsläpp från planeter och stjärnor, så är det vad det är meningen att du ska se.

Om du strävar efter att ta reda på om andra ser det, eller om det är normalt, så hittar du inte detta svar, eftersom varje individ ser vad det är meningen att de ska se i denna stund för att berika värdet och upplevelsen av sin egen själ, förstår du. Namaste.

Gäst: Fantastiskt. Tack. Det fick mig att fnittra (skrattar).

OWS: Mycket bra. Finns det några övriga frågor här?

Gäst: One Who Serves?

OWS: Ja?

Gäst: För några kvällar sedan var det en klar kväll. Det var rätt sent på kvällen. Det fanns små fläckar av moln här och där, inget regn. Plötsligt ser jag hela himlen lysa upp i det området, men det var ingen blixt. Det fångade min uppmärksamhet, så jag började iaktta det. Så jag tänkte: ’Åh, himlen är klar, det finns bara några små moln som flyter omkring här och där, varför var där en blixt?’ Och ute var det svalt, så det var ingen blixt på grund av hetta. Så jag började titta på den. Den rullade ovanför mig. Den kom ovanför mig, så jag ställde mig upp och fortsatte betrakta den. Den bara fortsatte blixtra, säg var 30:e sekund eller mer. Den var rätt så specifik, du vet? Jag fortsatte titta på den när den rörde sig söderut. Och min inre Varelse, eller mitt underbara Ängla-Team, något kom igenom såsom ett skepp som låter sig självt bli synligt, som ’Vi är här. Vi är här nu. Vi har anlänt.’ Vem det nu var. Det var vad jag kände, att åh, ja, det skulle kunna vara ett skepp precis så som blixten rör sig där och där finns ingen storm eller något. Så är det något som ni ser på ert håll?

OWS: Vi tror att du har beskrivit det precis så som det verkade vara för dig.

Och vi vill säga att om någon tittade upp där samtidigt som du gjorde det, och inte var i samma vibration som du, så skulle man inte se det, förstår du?

Igen, så är detta vad vi talar om. När ni befinner er i de där högre vibrationerna, så kan ni se bortom den normala synförmågan med era fysiska ögon. Ni använder det tredje ögat som i dessa stunder har blivit vidöppet. Det stänger ner en aning under andra tider, men det blir vidöppet i dessa stunder, säger vi här.

Så omfamna detta. Det här är underbart för er, för det fortsätter visa er att ni med all säkerhet befinner er på vägen mot inte bara uppvaknandet, utan självaste Uppstigningen. Här, Shoshanna?

Gäst: Mycket bra. Tack så mycket, Sir.

Shoshanna: Vi kan dela något. Önskar du få vårt perspektiv?

Gäst: Javisst, Shoshanna.

Shoshanna: Kära Syster, Kära Befälhavare, din flotta gör ett tecken till dig. Namaste.

OWS: Ja. Mycket bra. Och vi vill säga att din flotta också inväntar dig.

Gäst: Och jag väntar på dem. Jag kontaktar dem dagligen. Tack.

Shoshanna: De svarar.

OWS: Ja. Mycket bra. Finns det ytterligare frågor?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja. Vi hör två här.

Gäst: Tack så mycket Älskade Broder. Jag har också en fråga om Jorden. Jag har läst att det inträffade en förändring i Jordens positionering, att den har roterat fyra procent vid ett tillfälle och med en sju procents rotering vid ett annat tillfälle och att detta har ansvaret för jordbävningar och väderförändringar och förändringar i gröda och sådana saker. Jag vill be om lite information gällande det, om jag får. Tack.

OWS: Till dig vill vi för din egen skull här säga: bekymra dig inte över vetenskapliga aspekter om vad som händer här i detta stora uppvaknande. Tänk inte i dessa termer, för det är er tredje-dimensionella aspekt gällande saker och ting. Men ni rör er bortom denna tredje-dimensionella aspekt, bortom illusionen. Och vetenskapen, som ni känner den, finns fortfarande inom denna illusion. Man kommer till en del ut ur den, men man är fortfarande delvis förskansad i den. Och ifall du tillåter dig själv att ta dig bortom detta, så behöver du inte vara bekymrad över frågor som denna.

Svaren finns där om du letar efter dem. Du kan hitta dem. Och om det genljuder med dig, vadhelst det är som kommer fram, så är det sannolikt det som är rätt för dig. Men det är för dig. Inte så mycket för alla andra. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela med oss. Får vi ge vårt perspektiv, Kära Syster?

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Kära Syster, planeten har en utstakad väg som den följer. Och dess själ, som heter Gaia, styr den. Allt som inträffar på er planet är denna planets utstakade väg, oberoende av vad vetenskapen säger, oberoende av vad du observerar, eftersom Gaia, Jordens själ, önskar fullfölja sitt uppdrag och om den behöver flytta sig en grad, två grader, eller tio grader, eller inga grader, så gör den det för det är dess väg som den ska uppfylla. Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det övriga frågor?

Gäst: Jag har en fråga. Jag tänker att det här är mer av en praktisk fråga. En av mina mentorer bad mig se på de hemska rasist-videorna och försöka uppnå ett tillstånd av andlig neutralitet, inte nödvändigtvis tillståndet av mänsklig neutralitet, för det är mer likt apati eller ambivalens. Men tillståndet av andlig neutralitet ser det utifrån Skaparens perspektiv. Så jag skickade ut den här videon och jag har jobbat på det. Har du några tankar om detta?

OWS: Vad vi kan berätta för dig är att om du ser på det från Skaparens synpunkt, som du försöker göra här, tänk på vad neutralitet verkligen är. Neutralitet ligger i nollpunkten; att vara fullständigt neutral. Inte gå åt det ena eller det andra hållet. Så tror du att Högste Skaparen känner nedstämdhet? Nej. Aldrig känner Högste Skaparen eller den Kosmiska Källan här, nedstämdhet eller ilska, eller något av dessa slag, för det är inte neutralitet. Neutralitet är bara helt enkelt att vara i ögonblicket. De är allt. Att Vara i ögonblicket, förstår du? Besvarar detta din fråga?

Gäst: Jag tror det. Det är som att vi inte kan förneka verkligheten för det är som att lära en katt att skälla (skrattar), du vet, eller något liknande. Så det är verkligt, det fortsätter, men jag undrade bara om det skulle vara en bra förmåga att lära sig, eller en bra grej att gå på, ett regelverk som man kunde använda sig av.

OWS: Du talar här, som vi förstår det, om att testa dig själv i en svår situation och du försökte förhålla dig neutral i denna situation, stämmer det?

Gäst: Det stämmer, ja.

OWS: Då, i så fall så är det allt det är, en test. Du testar dig själv för att se om du kan vara så som Skaparen skulle vara här. Och återigen så är Skaparen helt enkelt neutral i alla situationer, för Skaparen har inget syfte utanför sig själv, förstår du? Men allting utanför sig själv är en del av Skaparen. Så neutral är bara exakt som det är i varje givet ögonblick.

För att ert tre-dimensionella medvetande helt ska förstå tanken på neutralitet, så är det mycket svårt. Men ni kommer till det, som vi märker här.

Allt fler av er börjar förstå det. Och om ni kan förhålla er i ett neutralt sinnestillstånd när allt sker runtomkring er: det är lugnet i stormen, att hållas i stormens öga. Att låta allt rasa omkring er, men ni hålls fullständigt i glädje, i det ögonblick där ni befinner er. Att vara förälskad. Att vara i Ljuset i det ögonblicket, förstår du? Shoshanna?

Gäst: Jag förstår.

Shosanna: Vi kan dela med oss. Får vi dela vårt perspektiv på detta, Kära Broder?

Gäst: Javisst.

Shosanna: Kära Broder, får vi fråga dig, när du delade denna video till andra, vad var dina förväntningar?

Gäst: Faktiskt, när jag först såg den så fick den mig att bli arg. Och jag ville höja medvetandet om att detta pågår. Och sedan inom några timmar, så sade min mentor synkronistiskt att vi måste se på alla fruktansvärda videos som vi kan se på, för det skulle ta oss från mänsklig neutralitet till andlig neutralitet. Och det är en annan fråga jag har; Jag vet att andlig inte betyder metafysiskt ’hum hum’ för mig, det är vetenskapligt. Så om det finns en skillnad mellan mänsklig neutralitet, som är ambivalent (tror jag, det är vad jag fick nerladdningen för), och andlig neutralitet?

Shoshanna: Kära Broder, får vi dela med oss något igen?

Gäst: Javisst. Berätta.

Shosanna: Perspektivet på neutralitet är omfattande. Det förekommer i samtliga livsformer och det inträffar i den andliga världen. Och neutralitet på en andlig nivå har en högre vibration än neutralitet på en mänsklig nivå, förstår du, för det ligger på evolutionsskalan. Andliga synvinklar eller andliga perspektiv har en mycket högre vibration än en tredje-dimensionell varelses perspektiv, förstår du, och vi vet att du är medveten om detta.

Gäst: Ja.

Shoshanna: Vi säger att för att uppnå andlig neutralitet, så måste man se på en våldsam video sådan som den här, så som JoAnna visar oss den här videon när vi talar. För att observera detta med neutralitet, så får man inte försöka döma den: det är rätt, det är fel, det är vadsomhelst, eftersom varelserna som deltar i denna upplevelse hade en anledning till att få uppleva vad de upplevde för sin egen själstillväxt, förstår du. Så vi kan inte någonsin avgöra att det som sker är rätt eller fel, eftersom vi inte har bakgrundshistorien, förstår du. Vi vet inte vad varelsen gör där, eller vilken deras process är, och vi har ingen rätt till att veta, eftersom det är deras historia, eftersom det är deras väg, förstår du. Och vi vet att du är medveten om detta. Namaste.

Gäst: Jag vet. Tack så mycket. Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det ytterligare frågor innan vi släpper kanalen?

Gäst: Ja, jag har en fråga.

OWS: Ja.

Gäst: För ett par veckor sedan vaknade jag upp från en dröm på natten och allt jag mindes var att jag blev initierad av en stor grupp av ett andligt slag, jag vet inte om de var från det här planet eller ett högre plan och jag bara kom ihåg att de arbetade med ljus liksom i mitten på min panna. Och det är allt jag kom ihåg. Jag undrar om ni har någon insikt i vad det handlade om.

OWS: Vi kan …

Shoshanna: Vi kan berätta.

OWS: Vänligen gör det.

Shoshanna: Åh, vi ber om ursäkt.

OWS: Nej, var snäll och gör inte det.

Shoshanna: Kära Syster, får vi berätta?

Gäst: Naturligtvis.

Shoshanna: Vet du vad de gjorde?

Gäst: Nåja, kanske de öppnade mitt tredje öga? Jag är inte säker. Jag hoppas det. Det vore toppen.

Shoshanna: Nåväl, vi vill säga, Kära Syster, Kära Gudinna, att du har svaret. Att du inte behöver få vårt perspektiv, eftersom du redan har svaret.

Gäst: Okej.

Shoshanna: Ifall ett ljus riktas in i din panna, så är det för expansionen av din förståelse om allt som äger rum, ett vidare perspektiv sker när ditt tredje öga väcks upp, förstår du. Så vi tror att du är medveten om det. Namaste.

Gäst: Ja, jag undrade bara om ni visste något om vilken grupp det var.

Shoshanna: Får vi berätta igen?

Gäst: Vänligen. Ja.

Shoshanna: Det är din själsgrupp. Det är din själs större perspektiv och de som vägleder dig. Det spelar ingen roll vilken planet de kommer från. Det spelar ingen roll vilken ras de är från. Det spelar ingen roll vilka de är, eftersom de kommer till dig i egenskap av guider. Det är allt du behöver veta. Namaste.

Gäst: Underbart. Tack så mycket.

OWS: Mycket bra. Finns det fler frågor här? Vi vet att det är en av era e-mejlfrågor som vi ska ta här och sedan måste vi släppa kanalen.

Gäst: Tack. Ja. E-mejlfrågan är en herreman eller dam som hade hört om att Alliansen skulle ta över TV och datorn och alla meddelandesystem för att få fram budskap från Galaktikerna gällande avslöjanden och kan ni ge oss någon kommentar om detta? Tack så mycket.

OWS: Vad vi kan berätta för er är att det med all säkerhet är en del av planen. Och det är en pågående plan. Med andra ord, så sker förändringar tidvis när det ska bli ett tillkännagivande och detta tillkännagivande kommer inte ännu, för det har bestämts att det inte är helt rätt vibration. Inte så mycket tidpunkten, men den rätta vibrationen. Den rätta frekvensen vid den tidpunkten har inte blivit uppnådd av människans kollektiva medvetande. Så man känner att man inte är helt redo för att ge vissa tillkännagivanden. Så det här är varför massmedia hittills inte helt och hållet har tagits över.

Men det rör på sig i den riktningen där det finns de som blir desillusionerade, kan vi säga, av dem som de arbetar för och man inser att detta inte är det uppdrag som man åtog sig. Med andra ord så åtog de sig att bli dessa journalister som skulle berätta sanningen och de inser att de inte tillåts, eller att de inte förmår berätta sanningen. Och det här går emot deras inre natur, deras fulla kännedom om vilka de är. Och vissa kommer att gå med på det och göra som de blir tillsagda, men andra börjar dra sig undan från det. Och ni kommer att märka att det händer allt mer.

För att helt och hållet ta över systemet: återigen, så är det en del av planen och det kommer sannolikt att ske vid någon tidpunkt. Återigen, när frekvenserna har höjts tillräckligt mycket runtom planeten för att få detta att ske. Vi talar om flera saker i termerna av avslöjanden här, i detta hänseende, inklusive avslöjandena om era galaktiska bröder och systrar. Shoshanna?

Shoshanna: Vi har ett perspektiv att dela med oss här. Vårt perspektiv som vi måste dela är att de varelser som ni kallar Galaktikerna som har ett högre perspektiv än de flesta människor har, inte vill dela med sig till er förrän majoriteten av de varelser som bebor den här planeten förstår att de skapar sin egen väg, att de skapar sina egna liv. Att ett meddelande som tas emot är att man inte ska fästa sig vid meddelandet, inte finna hopp i meddelandet, inte finna tillit i meddelandet, för att det är en falsk känsla av tillit, och det är en falsk känsla av hopp. Om varelsen som var och en av er är, inte inom sina egna interna mekanismer finner sin egen tillit och sitt eget hopp, så kommer ert meddelande att ge er det. Namaste.

OWS: Mycket bra. Då är vi klara för den här gången här. Vi ska släppa kanalen. Innan vi gör det, Shoshanna, har du ett avslutande meddelande här?

Shoshanna: Jag tror vi gav det.

OWS: Mycket bra. Underbart.

Och vi har inget att berätta här, annat än att vara medvetna om att ni är en del av den stora planen. Och denna plan vecklar ut sig. Och fastän det kommer stunder när ni känner att den inte gör det, så känner ni det som att ni ’blir ledda längs med en rosenkantad väg’, som man säger.

Fastän ni känner att ni leds längs den vägen, så finns det ett mål här. Det finns ett resultat som kommer att äga rum, eller de här dominobrickorna börjar falla, och ni hör det om och om igen, eller det där ordet med fem bokstäver: ’snart’, alla dessa saker som har sagts kommer att äga rum och är i processen av att göra det. Fastän mycket av det fortfarande ligger bakom kulisserna, så kommer det fram. Ni ser alltmer, om ni letar efter det. Om ni letar, så kommer ni att finna det.

Om ni inte letar efter det, så hålls ni fortfarande inom separationens illusion här och det är exakt var kabalen, de mörka styrkorna vill att människorna ska vara.

Men ni, de av er, Ljusarbetarna; ert uppdrag är att upplysa först er själva, naturligtvis, och sedan att upplysa världen. Och det är varför ni är här.

Shoshanna: Vi har något som vi vill dela.

OWS: Ja. Gör det.

Shoshanna: Vi ber om ursäkt. Vi vill dela att livet här är så väldigt enkelt och vi sade under det förra samtalet att ni ska älska varandra. Nu ska vi berätta att det andra sättet att finna perfektion är att tro på er själv. Att er Skapare ingöt gudomlighet i er och att ni måste leta för att hitta den, eftersom den kommer att skapa perfektion i varje stund i ert liv. Namaste.

OWS: Underbart. Och nu släpper vi kanalen.

Shanti. Frid vare med er. Var den Enda.

Shoshanna: Namaste.

 

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

”Believing is seeing!”

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...