Ashtar via Lynne Rondell, 14 februari 2021

 

Ashtar via Lynne Rondell

14 februari 2021

Något Magiskt Håller på att Hända med Era Tidslinjer, Era Vägar Går Samman som En.

Jag kommer till er idag, denna vackra onsdag.

Det här är ett meddelande kanaliserat från Lord Ashtar.

……….

Hej mina älskade, det är Lord Ashtar som kommer genom denna kanaliserare med ett meddelande för er alla idag, tillsammans med Änglarnas Höga Rike.

Vi ska tala idag med er idag om den väg ni är på, vi ska tala med er idag om vad vi ser, som är mycket spännande, att ni kommer till i framtiden, och vi ska tala om den energi som kommer till planeten nu för att hjälpa er.

Så, först ska vi tala om den väg ni är på. Ni är på en väg som har varit en halkig sluttning, ska vi säga. Ni går genom många gropar i vägen då ni rensar era chakran, då ni rensar ut vad som inte längre behövs.

Det har varit en mycket känslosam tid de senaste sex månaderna till ett år, men den väg ni varit på går mot sitt slut, denna väg som ni knuffat er framåt på kommer att förändras.

Ett enormt skifte är mycket snart på väg till er alla, till många av er som är ljusarbetare, många av er som är stjärnfrön, många av er som är vägvisarna och de som verkligen lyfter upp kollektivet i ljuset.

Ni ser ett skifte i mänskligheten, ni ser en massa människor dra sig tillbaka och inte vara så arga och tala om sin frid och tvinga den på alla andra, ni ser människor ta sig en mer stilla position nu, de går lite mer inombords, det beror på att många av er har kommit ner för att hålla ljuset.

Ni har kunnat hålla tillräckligt med ljus som ljusarbetare, stjärnfrön, vägvisare, ni har kunnat hålla tillräckligt med ljus för att detta i sin tur ska hålla plats för att människorna, mänsklighetens kollektiv, ska skifta.

Så kollektivet förändras, kollektivet går också genom mycket rensning, men mänsklighetens kollektiv, tack vare allt ert arbete med att lysa så mycket av ert ljus, gå vägen med dem, göra vad som krävs, vetande att det ibland är bäst att gå tillbaka in i hjärtat, att låta det som är därute vara och veta att mycket av resan också görs inombords.

Ni har hållit upp ljuset, ni har burit en fackla, ska vi säga, för dem som börjar vakna upp, det kanske inte ser ut så men det gör de, för dem som är och har varit så arga om människor inte delar deras syn på saker, som vidhåller sin syn och inte har utrymme för något annat.

Ni har hållit ljuset också för dem. Det fungerar, de skiftar vibrationerna uppåt med de energier som kommer till planeten. Mycket av det vi ser är ett kollektiv, som var så ilsket, nu dra sig tillbaka i mer frid och som nu inte tar media och nyheterna på så stort allvar.

Många människor inser nu att mycket av vad de hör och ser därute på sociala media, era nyheter, inte är sanningen, de ser att det inte är sanningen därför att de nu söker sin egen sanning.

De tror inte på allt de hör, de dechiffrerar det. De har och använder urskillning, de ser vad som är i resonans med dem, vad de kommer att tro och inte tro på, och de kommer heller inte att vara så dömande som de var tidigare.

Så, många av er ser förmodligen inte vad vi ser i de höga råden och höga kollektiven av ljus, från de högre sfärerna. Vi ser skiften, vi ser er skifta, vi ser tillräckligt av er som kommit ner för att hålla ljuset, för att sända ut frid, vara mer i era hjärtan, verkligen hela och hjälpa mänskligheten. Det fungerar, många i mänskligheten vaknar upp, de skiftar sitt medvetande till högra vibrationer, de skiftar hur de navigerar och det är det som är så viktigt, de navigerar annorlunda, de låter inte det externa leda dem.

De kliver tillbaka lite och säger, jag är inte så säker på att jag tror på det där, jag tror det kan vara, du vet, så som jag tänker, de tar mer kontroll över sina liv, återigen kanske ni inte ser det, men detta är enormt, detta är enormt.

Så det har funnits två olika vägar, ska vi säga, enorma tidslinjer, vägar, och det har funnits en delning:

  1. Det har funnits en väg som alla ni uppvaknade är på, alla ni som är healers och håller ljuset.
  2. Och det har funnits den andra vägen för de sovande, som fortfarande är omedvetna om det faktum att de har sina egna val de kan göra; de låter fortfarande andra göra val åt dem.

Men ni går båda framåt på en väg, två olika vägar och vi ser en vägkorsning lite längre fram.

Era vägar kommer att mötas. De håller att på vakna upp, ni håller ljuset, ni skiftar er vibration uppåt, de förstår att de har sitt eget omdöme och att de själva kan bestämma sig, de vaknar faktiskt upp och blir mer medvetna och tänker verkligen på vad de vill. De två vägarna håller på att mötas och när de möts kommer ni att gå genom en enorm förening.

Ni kommer att få en förening av kollektivet av ljus, ni kommer att få en förening av hela, ska vi säga, bollen av mänsklighet som finns på denna planet.

Detta är enormt. Ni kommer att gå samman till ett, ni kommer att lära er att arbeta mer tillsammans och tänka på vad som är allas högsta bästa, inte det högsta bästa för någon enskild. Det här är ändå ett sätt för att denna typ av tänkande ska få fäste på planeten, men ni kommer att börja få mer medkänsla, ni kommer att döma mindre.

Vägen där borta går ihop med den här vägen, vägen där ni alla håller så mycket ljus. Ni möjliggör för den där vägen att vakna upp, ni möjliggör för människorna på den vägen att verkligen bli levande, ni håller plats åt dessa människor, ni lyser ert ljus på dessa människor så att de kan börja känna att de har sina egna rättigheter och sinnen, att de har sin egen frihet, att de kan ta tillbaka makten, att de alltid haft den men förlorat den någonstans därute.

Så, att dessa vägar möts är enormt. Ni kommer att förenas som en stor kropp av ljus. Det finns mycket arbete att göra efter förenandet, men ni kommer att bli ett mer medkännande samhälle, ni kommer att bli ett samhälle som badas i mer ljus, som fungerar mer från ert hjärta och lär sig resa med andra, lär sig vara medkännande med djuren, växterna, Moder Jord, sjövarelserna, allt som finns på planeten och håller det i era hjärtan.

För om ni värderar allt som finns på planeten, allt liv på planeten, som ni värderar ert eget, kommer ni att se att ni inte är ensam, och då lever ni i ert hjärta; ni är precis lika medkännande mot sjövarelserna, djuren, växtriket, Moder Jord och omtänksam mot henne, som ni är mot er själva, och ni kommer också att vara omtänksamma mot mänskligheten, så detta är enorma steg.

Jag, Lord Ashtar, tillsammans med hela Änglarnas Höga Rike, är mycket upprymda över att få genom detta meddelande genom denna kanaliserare. Era två vägar möts, de som håller på att vakna upp, de som håller så mycket ljus. Ni gör ert jobb stjärnfrön, ni gör ert jobb ljusarbetare, ni gör ert jobb alla ni som håller ljuset och lever i hjärtat och ni håller plats för dem att vakna upp. Det är gjort i ett annat nu-ögonblick, det är gjort.

Så jag, Lord Ashtar, ser fram emot att få genom fler meddelanden till er alla. Jag sänder er sådan kärlek, jag sänder er sådant ljus och sådana välsignelser.

……..

Tack Lord Ashtar, det var ett stort meddelande som kom genom, mycket spännande när det inte ser ut som något här nere blir bättre. Trevligt att veta att det blir det.

Jag ser verkligen en förändring i människor jag talar med och i de kunder jag arbetar med. De släpper taget skulle jag säga, de släpper taget om många saker de kan ha hållit hårt i, de släpper taget nu och liksom bara låter det vara.

Så jag ser fram emot att ta genom många fler meddelanden till er alla. Jag sänder er sådan kärlek, sådant ljus och sådana välsignelser.

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...